Anunțuri

ANUNŢURI

    • Calendarul anului universitar 2022-2023: [Link]
    • Festivitatea de deschidere a anului universitar 2022-2023 pentru Universitatea POLITEHNICA din București va avea loc Luni, 03 octombrie 2022 cu începere de la ora 11:30, în Aula Magna.

    • Festivitatea de deschidere a anului universitar 2022-2023 pentru Facultatea de Ştiinţe Aplicate – U.P.B. va avea loc Luni, 03 octombrie 2022 cu începere de la ora 13:30, în sala AN-034.

    • Ceremonia de acordare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA Domnului Profesor Jean-Pierre Bourguignon, specialist în geometrie diferenţială şi fizică matematică, preşedinte al European Research Council în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2019 * vineri, 30 septembrie 2022,  h. 11:00,sala Senatului, et.2, Rectorat UPB [PDF_Laudatio] [Imagini]
     • Programul masteral Teoria Codării şi Stocării Informaţiei (TCSI) al Facultăţii de Ştiinţe Aplicate a fost listat în baza de date educaţională a Agenţiei Europene de Securitate Cibernetică (ENISA) * [Link]
     • Resurse şi platforme informatice U.P.B./F.S.A. [PDF]
     • Anunţ privind plata taxelor de studii (taxă refacere de discipline, taxă anuală de studii, etc.) * [PDF1] [PDF2]
     • Anunţ: FSA caută absolvenți,  masteranzi sau doctoranzi ai FSA, care să ţină ore de matematică şi fizică  la gimnaziu și liceu. Persoana de contact pentru detalii prodecan: Alina Petrescu Niţă, email: alina.petrescu@upb.ro
     • Anunţ: detalii privind autentificarea din UPB pentru serviciile Microsoft [PDF]
     • Conferința internațională „Security for Information Technology and Communications * Programul de master Teoria codării și stocării informației (https://tcsi.ro/) din cadrul Facultății de Știinte Aplicate și Centrul de Cercetare şi Instruire în Tehnici Inovative de Matematici Aplicate în Inginerie “Traian Lalescu” (https://citi.upb.ro/) sunt parteneri ai conferinței internaționale „Security for Information Technology and Communications„, organizată de către ASE, ATM și ITA în perioada 8-9 decembrie 2022. Detalii privind desfășurarea evenimentului la: https://secitc.eu/
  • Evenimentul „Innovation Talks – A Business Theory of Commodities for R&I Entrepreneurship” * 30 septembrie 2022, h. 17:00, AN 010, Rectorat, UPB * [Link] [Banner]
  • Programul de mobilităţi de scurtă durată ATHENS Network * [PDF] [Link1] [Link2]
  • 3rd International Conference on Environmental Design, ICED2022 * 22-23 octombrie 2022 * Hybrid (Athens, Greece and Virtual)* [Link]
  • 2022 Int’l Conference on Applied and Engineering Mathematics (AEM 2022) * Kunming, China * 28 octombrie-1 noiembrie 2022 * [Link]
  • Evenimentul „EELISA Unfolds InnoHack” * 11-13 noiembrie 2022 * [ZIP]
  • The 2nd Edition of The International Scientific Conference „Emerging and Disruptive Technologies’ Impact on Global Security” * Land Forces Academy of Sibiu * 24-25 noiembrie 2022 * [Link]
  • The Seventh International Scientific Conference „Telecommunications, Informatics, Energy and Management” (TIEM’22) * 2-3 decembrie 2022 * [ZIP]
  • The 9th  International Conference „New technologies, development and application” (NT-2023) * Sarajevo * 22-24 iunie 2023 * [Link]

== ARHIVĂ ANUNŢURI ==

 • Concurs adresat studentelor „She Loves Tech Baltics & Central and Eastern Europe” * Deadline 12 septembrie 2022 * [Link concurs] [Link înscriere]
 • The 2022 Student Fair * Luxemburg [24 October – 28 December 2022] * free of charge * [JPG] * registration deadline 15 septembrie 2022 * [Link]
 • Concurs adresat studenților „Prix de l’innovation en Sciences et Techniques Francophone” – CITEF 2022 * deadline 15 septembrie 2022 * [PDF]
 • Conferinţa Internaţională „Tehnologii emergente în ingineria materialelor EmergeMAT 2022”, 27-28 octombrie 2022 * Online * deadline 19 septembrie 2022 * [Link]
 • Micro Nano Engineering Conference (MNE) * Leuven (Belgium) * 19-23 septembrie 2022 * [PDF]
 • The  international competition for Stanisław Lem European Research Prize * Wroclaw University * deadline 30 septembrie 2022 * [Link]
 • Anunţ important. Colocviul de practică la specializarea Inginerie Fizică, anul III, se va desfășura luni 12.09.2022, ora 8 în sala BN s05.
 • Programul Secretariatului FSA în luna august 2022 [PDF]
 • Agreement on Reforming Research Assessment * reformă de evaluare a cercetării [PDF]
 • The XVth French-Romanian Colloquium of Applied Mathematics * Toulouse, France * 29 august – 2 septembrie 2022 * [PDF] [Link]
 • The XVIth International Conference „Differential Geometry – Dynamical Systems” * Organizers: Balkan Society of Geometers and Faculty of Applied Sciences – University Politehnica of Bucharest * online event * 1-4 septembrie 2022 * [Link]
 • Oportunități de practică studentească * Centrul de Cercetare și Instruire în Tehnici Inovative de Matematici Aplicate în Inginerie “Traian Lalescu” (CiTi) * [PDF] * Oferta Centrului de Cercetare şi Instruire în Tehnici Inovative de Matematici Aplicate în Inginerie “Traian Lalescu” * locuri pentru stagiul de practică în anul 2022 [PDF]
 • Webinar Clarivate Analytics „ResearchSmarter * [Link] [PDF]
 • Școala de vară Tehnologii noi și emergente în domeniul energiei regenerabile * 22-28 august 2022 * [Link]
 • Informare UEFISCDI * 22 august 2022 * Documentul Strategic privind Cadrul Dezvoltării Științei Deschise în România [în contextul derulării proiectului “Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor bazate pe dovezi” – SIPOCA592] * [Link]
 • Calendarul UPB – Semestrul II [PDF]
 • The International Congress of Mathematicians (ICM-2022) * Sankt Petersburg – Russia * 6-14 iulie 2022 * [Link]
 • Școala de vară MATH4ENG se va desfăşura în cadrul Proiectului Erasmus +ThinkBS. Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică (FIIR) impreuna cu Centrul de Cercetare şi Instruire în Tehnici Inovative de Matematici Aplicate în Inginerie Traian Lalescu (CiTi) din cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate organizează în format blended learning în perioada 27 iunie – 11 iulie 2022. ThinkBS este un proiect european implementat într-un parteneriat de patru universități din Turcia, Spania, România și Ungaria, care urmărește îmbunătățirea abilităților de matematică aplicată ale studenților și absolvenților din domeniul științelor inginerești. Modulele vizează studenții, doctoranzi, specialiști interesați de aplicații matematice în domeniile ingineriei și științelor aplicate * [Detalii-PDF]
 • Apel pentru activități inter-instituționale comune din cadrul The European Engineering Learning Innovation and Science Alliance (EELISA) * termen limită pentru depunerea cererilor de propuneri: 24 iulie 2022 * [Link1] [Link2]