Anunțuri

ANUNŢURI

  • Hotărâri de Senat referitoare la desfășurarea activităților didactice în sistem exclusiv on-line pentru săptămânile 12,13 si 14 ale anului universitar 2020-2021 [PDF] şi la organizarea sesiunii de examene din semestrul I al anului universitar 2020-2021 [PDF] * Proceduri de evaluare la distanţă în sesiunea de examene [PDF] * Aspecte importante privitoare la desfăşurarea examenelor:
   • examenele se pot desfășura sub formă de quiz/assignment pe Moodle, oral pe Teams sau o combinație între acestea;
   • studenții care nu au acces la mijloace tehnologice de acasă, pot solicita facultății accesul în facultate pentru a susține examenele;
   • profesorii pot solicita identificarea studentului prin pornirea sistemului audio-video și prezentarea buletinului sau carnetului de student;
   • profesorii trebuie să transmită studenților punctajele din timpul semestrului până la finalul săptămânii 14, cel târziu;
   • profesorii trebuie să transmită studenților rezultatele obținute la examene în maxim 3 zile de la finalizarea examenului.
  • Hotărâre de Senat UPB/28.10.2020: Regulament modificat privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii de la studii universitare de licenţă şi masterat din UPB * [PDF]
  • Anunț important pentru studenți privind plata taxelor de studii * [PDF]
  • CESAER Professional Week 2021 * Evenimentul „Boost Science Management” – informare privind noile programe de finantare ale UE pentru cercetare, educatie si inovare – Horizon Europe si Erasmus * online 18-20 ianuarie 2021 * [Link]
  • Ediția IV a proiectului „Inginer în Europa” * propunerile de participare ale cadrelor didactice și conferințele pe care acestia le aleg se vor transmite la adresa de e-mail: roxana.puiu@upb.ro, deadline 22 ianuarie 2021 * nominalizarea conferințelor în vederea participării (conferințe organizate după data de 1 iunie 2021) în cadrul proiectului amintit: [Link/formular]
  • Winter School & Workshop Wisla 2021 * Online * 25 ianuarie – 5 februarie 2021 * (Speakers: V. Lychagin, P.J. Olver, V. Roubtsov, E. Schneider) * [Link] * [PDF]
  • International Advanced Study Conference on Condensed Matter & Low Temperature Physics 2021CM & LTP 2021 * 6 – 12 iunie 2021 * [PDF] * [JPG] * loc de desfăşurare: B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering (ILTPE) of the National Academy of Sciences of Ukraine (NASU), Kharkiv, Ukraine.
  • Special Session on Multiagent/Swarm Fuzzy and Intelligent Systems at IEEE-FUZZ 2021, * 11-14 iulie 2021 * Luxembourg * [Link]
  • The 19th World Congress of the International Fuzzy Systems Association * The 12th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology
   jointly with the AGOP, IJCRS, and FQAS conferences * Bratislava * 19-24 septembrie 2021 * [Link]
 • Lansarea concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate pentru anul universitar 2021/2022 * Burse de studii (Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii) * [Link]
 • Programul masteral Teoria Codării şi Stocării Informaţiei (TCSI) al Facultăţii de Ştiinţe Aplicate a fost listat în baza de date educaţională a Agenţiei Europene de Securitate Cibernetică (ENISA) * [Link]
 • Oportunități de practică studentească * Centrul de Cercetare și Instruire în Tehnici Inovative de Matematici Aplicate în Inginerie “Traian Lalescu” (CiTi) * [PDF]
 • Biblioteca Centrală a Universităţii „Politehnica” din Bucureşti a reluat programul cu publicul începând din data de 5 octombrie 2020, în intervalul orar 8.30 – 12.00, 13.00 – 15.30, cu respectarea tuturor normelor impuse de situaţia actuală * [Link]
 • Webinarii Research Smarter (Clarivate Analytics) * Lista webinariilor si link-urile de inregistrare sunt disponibile in fisierul atasat si pe site-ul BC/UPB * [Link]
 • Oferta de finantare a Serviciului German de Schimb Academic (DAAD) in anul universitar 2021 – 2022 * Programe de masterat/stagii de cercetare, în limbile germana si engleza. Informatii suplimentare: [Link] * [ZIP] * Lect.dr. Andrea Cornelissen [Email]
 • Depunerea proiectelor ERASMUS+ (Actiunea cheie 2 – KA2) * Direcţia Fonduri Europene, Rectorat 420 [email]
 • Lansarea competiției pentru proiecte de cercetare exploratorie (PCE 2020) * [Link]
 • Noutăţi UEFISCDI privind finanţarea CDI (proiecte, articole, brevete) * [Link1]  [Link2] [Link3]
   • Conference on Discrete Mathematics [SIAM 20201] * 20-23 iulie 2021 * Spokane, Washington U.S. * [Link]
  • The 7th International Conference „New Technologies, Development and Application NT-2021 * 24-26 iunie 2021 * <online> * Bosnia – Registration deadline: 20 ianuarie 2021 * [E-mail] [Registration link]
 • Link-uri utile

  Universitatea Politehnica din Bucureşti * Calendarul Anului Universitar 2020-2021 in UPB
  Facultatea de Ştiinţe Aplicate * Platforma de Cursuri a FSA
  Regulamente şi reglementări UPB
  = Departamentul de Matematică-Informatică * Departamentul de Metode şi Modele Matematice =
  = Departamentul de Matematici Aplicate
  * Departamentul de Fizică =

  INFORMAŢII UTILE

    • Universitatea Politehnica din Bucureşti a deschis noul an universitar începând de luni, 5 octombrie 2020 * Festivitatea de deschidere a avut loc luni 5.10.2020, ora 11.00, în Aula UPB.
    • Calendarul Anului Universitar 2020-2021 in UPB
     • Extras din ghidul de utilizare a instrumentelor on-line în UPB [PDF]
     • Ghid oficial UPB privind utilizarea resurselor online: [Link]
     • Reguli de conduită a activităților online și de utilizare responsabilă a sistemului informatic integrat, pentru cadre didactice și studenți: [PDF]
     • Link-ul către platforma de cursuri FSA din anul universitar 2020-2021: https://curs.upb.ro/.

 • == ARHIVĂ ==

  • Anunț important pentru absolvenții care au susținut examen de licență sau examen de disertație în sesiunea iunie-iulie 2020: se pot ridica adeverințele de absolvire de la Decanatul FSA începând cu 24 august 2020, de la Decanatul FSA (sala BN-108, orele 9-1200 * tel. 021.4029.630)
  • Programul EURO-200 ajutor financiar pentru achiziția de calculatoare (pentru studenți, anul 2020) * [EURO-200_1] * [EURO-200_2]
  • Anunț privind încărcarea codului IBAN pe contul personal din studenti.pub.ro * [PDF]
  • Hotarâre de Senat UPB/28.10.2020: activităţile didactice programate pentru perioada săptămânilor 5-6-7-8 ale anului universitar 2020-2021 se vor defăşura exclusiv on-line în UPB.
  • Anunţ pentru studenţii din ciclurile de licenţă și master privind actualizarea datelor personale * [PDF]
  • Webinarii „Research Smarter” organizate de Clarivate Analytics in luna decembrie 2020 pentru utilizatorii Web of Science (studenţi, doctoranzi, cadre didactice, cercetători, bibliotecari) * [PDF]
  • Workshop „Competențe transdisciplinare, perspective pentru cercetare în revoluția industrială 4.0” (ediția I) * 17 decembrie 2020 * online (MS_Teams) * [Link] [Poster]
  • Interactive Webinar „How can you maximize your potential during the student journey?” * Organizer: UPB * 3 decembrie 2020, orele 12-13 * [Link]
  • International Conference “Perspectives in Industry Digitalization and Advanced Manufacturing in the Black Sea Region” * 18 noiembrie 2020, ora 10:00 * [Data] * [Program] * [Registration]
  • The 13th International Conference on Information, Technology and Comunication Security * 18-19 noiembrie 2020 * [Link]
  • The third Workshop on Innovative Techniques, Diversity & Connectivity * 18-19 noiembrie 2020 * [Link]
  • Webinar „Mobilităţi internaţionale: oportunităţi şi provocări pentru studentul viitorului” * 10 noiembrie 2020 – ora 12.00 * MS Teams * Participare deschisă * [Link]
  • Anunț privind dosarele pentru acordarea de burse sociale în semestrul I 2020-2021 [PDF] * [Formular declarație de venituri]
  • The 7th International School on Big Data (BigDat 2020 Autumn) * 25-29 octombrie 2020 * [Link]
  • Evenimentul de lansare a ESA_Lab@UPB * 27 octombrie 2020, ora 15:00, online (Ms.Teams) * [Detalii]
  • 9th UBT Annual International Conference * 30-31, Octombrie 2020 (Pristina – Kosovo, Albania) * [Link]
  • Proiect-pilot pentru dezvoltarea competențelor și a educației în Europa * Termen limită de depunere a proiectelor: 31 octombrie 2020 * [Link]
  • 36th IBIMA Conference, Granada, Spain * 4-5 noiembrie 2020 * [Link]
  • European Quantum Week (EQW) * 2-6 noiembrie 2020 * [Link] * Zoom Meeting Bucharest – 3 noiembrie 2020, 04:00 PM [Data-TXT]
  • Conferința Internațională a Studenților „CERC 2020“ * 4–7 noiembrie 2020 * Academia Tehnica Militară Bucureşti * [Link]

  • Evenimentul european organizat de IFIN în colaborare cu UPB „Introduction to quantum technologies” (Speaker: Stefan Ataman from ELI-NP/IFIN-HH) * Marţi 3 noiembrie 2020, ora 16 * [Link]
  • Anunț (Licenta) privind programarea pentru vizarea/eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, precum și pentru semnarea contractelor de studii [PDF]
  • Anunț (Master) privind programarea pentru vizarea/eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, precum și pentru semnarea contractelor de studii [PDF]
  • Anunț important pentru studenții anului II licență FSA, privind opțiunile de specializare (MIAI/IF) pentru anul III * [Anunt şi formular – DOC]
  • Colaborare între Universitatea Poltehnica şi bursierii Fulbright – SUA în anul universitar 2020-2021 [ZIP]
  • Ministerul Educaţiei Naţionale prin Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) şi UEFISCDI participă la studiile EUROSTUDENT şi aplicarea Chestionarului Național Studențesc (CNS) * [Link] [Link] [PDF]
  • 4th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT2020) * 22-24 octombrie 2020 * [Link]
  • În atenția masteranzilor UPB din anul I * Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Nivelul II * [PDF]
  • În atenția studenţilor UPB din anul I, ciclul de LICENŢĂ * Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică Nivelul I * [PDF]
  • Conferinta internațională a studenților din ciclul de licență „CADET NAV – 2020” * Academia Navală „Mircea cel Batrân”, Constanța, 30-31 octombrie 2020 * Deadline înscriere 1 septembrie 2020 * [Detalii – Conferința_CADET-NAV] [Formular_de_inscriere_CADET_NAV]
  • The 14th International Conference on Applied Statistics * ASE Bucureşti * 18-19 septembrie 2020 * [Link] * [PDF]
  • The 24th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, Chania * Crete Island, Greece * 19-22 iulie 2020 * [Link]
  • The 6th International Conference on Signal and Image Processing (SIPRO 2020) * 25-26 iulie 2020, London, United Kingdom * [Link]
  • The XIV-th International Conference of Differential Geometry and Dynamical Systems (DGDS-2020 ) * 27 – 29 august 2020, ONLINE (organizatori: Societatea Balcanică a Geometrilor şi Universitatea Politehnica din Bucureşti) * [PDF]
  • Lansarea programului de burse ANIS pentru lectori şi asistenti * [Link]
  • Festivitatea de absolvire a promoţiei de ingineri UPB 2016 – 2020 * [Anunţ – FSA] * [Anunț – UPB] * [Program]
  • Small Grants for Alumni Projects * The U.S. Embassy in Bucharest, Public Affairs Section * Deadline: 1 august 2020 * [Link]
  • Platforma internaţională Coursera – Ofertă de cursuri gratuite pentru studenţii FSA * Cursurile trebuie finalizate până în data de 30 septembrie 2020 * înscrieri pe platforma Coursera până pe data de 31 iulie 2020 * [Detalii]