Anunțuri

ANUNŢURI

 • Informații FSA prinvind contextul Covid-19 [Link]
   • Decizia Decanatului FSA privind recuperarea activităţilor pentru studenţii care absentează din motive obiective (Covid, internare, terapie, etc) [PDF]
   • Desfășurarea activităților didactice în U.P.B. în perioada 15 noiembrie 2021- 28 ianuarie 2022 (săptămânile 7-14) din semestrul I, an universitar 2021-2022) * Hotarârea de Senat nr. 311/12.11.2021 * [PDF]
    • Concursul național studențesc de matematică “Traian Lalescu” și Sesiunea științifică națională de matematică și informatică (anii I-II-III) – 25-27 noiembrie 2021 * Univ. „Transilvania” din Brașov [Link] * Pe data de 6 noiembrie 2021 s-a organizat faza locală UPB * Pregătire pentru Concursul de Matematică „Traian Lalescu” – anul 1: Luni, saptămâni pare, h.16-20. Studenţii interesaţi sunt rugaţi să trimită un mail la adresa [mateiglaura@yahoo.com]
    • Ediţia XIV a conferinţei internaţionale „Security for Information Technology and Communications” – SECITC 2021 * online * 25-26 noiembrie 2021 * [PDF]
    • Proiectul InterACT Plus – Participare activă și servicii integrate pentru migranţii din Romania (obiectiv – sprijinirea studenților din state non-UE) * [Link1] * [Link2]
  • Metodologia de organizare a studiilor universitare de licenţă, masterat şi doctorat în Semestrul I din anul universitar 2021-2022 (HS_266/30_09_2021) * [Link]
  • UPB – Structura anului universitar 2021-2022 [PDF]
  • Programul masteral Teoria Codării şi Stocării Informaţiei (TCSI) al Facultăţii de Ştiinţe Aplicate a fost listat în baza de date educaţională a Agenţiei Europene de Securitate Cibernetică (ENISA) * [Link]
  • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de masterat pentru anul universitar 2021-2022: [Link]
  • Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la doctorat pentru anul universitar 2021-2022: [Link]
  • Regulament privind organizarea si functionarea procesului de invatamant in cadrul studiilor universitare de masterat din UPB – an universitar 2020-2021: [Link]
  • Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021: [HS 198 * PDF]
  • Anunţ: vizarea/eliberarea carnetelor de student, și semnarea contractelor de studii [PDF-licenta] [PDF-master]
  • Pentru studenţii anului I licenţă şi master – anunț privind legitimațiile de călătorie [PDF]
  • Taxe de studii pentru anul universitar 2021-2022 [PDF]
  • Anunț important pentru studenți privind plata taxelor de studii * [PDF]
  • Ridicarea adeverinţei de absolvire pentru absolvenţii 2021 ai programelor de master, care au susţinut lucrarea de disertaţie [PDF]
  • Resurse şi platforme informatice U.P.B./F.S.A. [PDF]
 • Hotărârea Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență Nr. 61 Din 02.10.2021 [Link]
 • Lista de locații – cabinete stomatologice școlare și universitare funcționale din 15 martie 2021 * [Link] * [Telefon Cabinet medical UPB: 0757.804.895]
 • Oportunități de practică studentească * Centrul de Cercetare și Instruire în Tehnici Inovative de Matematici Aplicate în Inginerie “Traian Lalescu” (CiTi) * [PDF]
 • Inauguration de la Maison des étudiants de la francophonie * 6 decembrie 2021 * [Link]
 • Evenimentul de informare și prezentare al Alianței de Universități Europene EELISA – ”European Engineering Learning Innovation and Science Alliance” * joi, 9 decembrie 2021, h.11:00-12:00 * [PDF]
 • Webinarii Clarivate Analytics „Research smarter” * decembrie 2021 * [Link]
 • The VI International Conference in Bulgaria „INDUSTRY 4.0” * Borovets, Bulgaria * 811 decembrie 2021 * [ZIP]
 • Online International Symposium on Applied Mathematics and Engineering, ISAME 2022, Istanbul * 21-23 ianuarie 2022 * [Link]
 • The 13th International Conference on Tritium Science and Technology – TRITIUM 2022 * Bucharest, Romania * 15-20 mai 2022 * [Link]
 • 8th International Conference „New Technologies, Development and Application” (NT-2022) * Sarajevo * 23-25 iunie 2022 * [Link]
 • 16th Annual International Conference on Mathematics: Teaching, Theory & Applications * Athens, Greece * 27-30 June 2022 * [Link]
 • The International Congress of Mathematicians (ICM-2022) * Sankt Petersburg – Russia * 6-14 iulie 2022 * [Link]
 • Link-uri utile

  Universitatea Politehnica din Bucureşti * Calendarul Anului Universitar 2021-2022 in UPB
  Facultatea de Ştiinţe Aplicate * Platforma de Cursuri a FSA
  Regulamente şi reglementări UPB
  = Departamentul de Matematică-Informatică * Departamentul de Metode şi Modele Matematice =
  = Departamentul de Matematici Aplicate
  * Departamentul de Fizică =

  INFORMAŢII UTILE

     • Structura Anului Universitar 2020-2021 in UPB [PDF]
     • Structura Anului Universitar 2021-2022 in UPB  [PDF]
      • Extras din ghidul de utilizare a instrumentelor on-line în UPB [PDF]
      • Ghid oficial UPB privind utilizarea resurselor online: [Link]
      • Reguli de conduită a activităților online și de utilizare responsabilă a sistemului informatic integrat, pentru cadre didactice și studenți: [PDF]
      • Link-ul către platforma de cursuri FSA din anul universitar 2020-2021: https://curs.upb.ro/.

 • Desfăşurarea activităţilor didactice în data de 29.11.2021 * Hotarârea Consiliului de Administraţie nr. 75/22.10.2021 * [PDF]: ziua de 29.11.2021 va fi liberă; activităţile din data 29.11.2021 se vor recupera Sâmbătă, 06.11.2021.
 • The XIII International Youth Scientific and Practical Congress „Oil and Gas Horizons” * 16-19 noiembrie 2021 * [Link]
 • The 9-th edition of the IEEE EHB Conference- on E-Health and Bioengineering * ONLINE * 18-19 noiembrie 2021 * [Link]
 • Cros de Fapte Bune, activitate în cadrul campusului UPB * Universitatea POLITEHNICA, 20 noiembrie 2021, ora 11 [Link]
 • UPB – Structura anului universitar 2020-2021 [PDF]
 • Interdisciplinary Conference on Mechanics, Computers and Electrics * 27-28 noiembrie 2021 (online) * [Link]
 • Inscrieri la The Kennedy Academy for Students * deadline 28 noiembrie 2021 * [Link] [Link] [Link] [ZIP
 • A patra ediţie a evenimentului internaţional Innovative Techniques, Diversity and Connectivity (WITDC-21) * online * 25-26 noiembrie 2021 [evenimentul se adreseaza tuturor studenţilor, în special studenţilor masteranzi şi studenţilor doctoranzi] * [PDF].
 • Anunţ: programarea pentru eliberarea legitimaţiilor de student (anul I) [PDF]
 • Desfăşurarea activităţilor didactice în perioada 1-12 noiembrie 2021 * [Link]
 • 10th UBT Annual International Conference * 29-30 octombrie 2021 * Pristina – Kosovo * [Link]
 • Webinarii Clarivate Analytics (sesiuni online de formare) * 1-5 noiembrie 2021 * [Link]
 • Programul Microsoft Learn for Educators * online * MS Teams, 2 noiembrie 2021, ora 14:00 * [Link].
 • A 4-a Ediţie a Conferinţei Internaţionale ”Tehnologii emergente în ingineria materialelor EmergeMAT” * organizator: IMNR * deadline rezumate: 4 octombrie 2021 * 4-5 noiembrie 2021 (online) * [Link] [ZIP]
 • INAS/ANSYS Webinars * Seminare tehnice online * 8-19 noiembrie 2021 * [Link]
 • Salonului Inovării și Cercetării UGAL INVENT 2021 Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi şi BSUN * 10-12 noiembrie 2021 * [Link]
 • Workshop-ul Online UPB despre autentificarea in 2 paşi (2fa) pentru cadre didactice şi studenţi * Joi, 4 noiembrie 2021, h. 10-11 * Platforma MS Teams [Link]
 • Evenimentul „Microsoft Student Summit” (S2) adresat studenților * online (En) * 18-20 octombrie 2021 * [Link]
 • Fifth ITEMA International Scientific Conference on Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture * ONLINE – Zoom * 21 octombrie 2021 * [Link].
 • The 25th edition of Innovative Manufacturing Engineering & Energy Conference (IManEE 2021) * first hybrid edition – “Gheorghe Asachi” Technical University of Iaşi * 21-23 octombrie 2021 * [Link]