Anunțuri

ANUNŢURI

    • Anunt important: în săptămânile 5-6-7-8 ale Semestrului II  (29 martie – 25 aprilie 2021), cursurile se vor desfășura online.
    • Universitatea POLITEHNICA din București va desfășura în sistem online a IX-a ediție a evenimentului POLIFEST, în perioada 19-23 aprilie 2021 * [Link] * Program FSA – joi 22 aprilie 2021 * [SITE] [PDF] * Formular_de_participare_pentru_elevi
   • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2021-2022: [Link]
   • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de masterat pentru anul universitar 2021-2022: [Link]
   • Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la doctorat pentru anul universitar 2021-2022: [Link]
   • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021: [Link]
   • Metodologia de organizare a studiilor de licenta, masterat si doctorat in semestrul II al anului universitar 2020 – 2021: [HS_161 * Link]
   • Regulament privind organizarea si functionarea procesului de invatamant in cadrul studiilor universitare de masterat din UPB – an universitar 2020-2021: [Link]
 • Proiectul „Pregărire profesională și practică pentru a raspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației” (PP-TIC)” (Programul Operațional Capital Uman * Axa prioritară 6 – Educație și competențe) * [Descriere] [Metodologie de selectie] [Formulare]
 • Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2021 se va desfășura în zilele de 14 și 15 mai 2021. Autorii sunt rugaţi să transmită titlul către cadrul didactic conducător de lucrare, care va transmite datele lucrării la secretariatul departamentului până în data de 20 aprilie.
 • Resurse şi platforme informatice U.P.B./F.S.A. [PDF]
 • Listă locații cabinete stomatologice școlare și universitare funcționale din 15 martie 2021 * [Link] * [Telefon Cabinet medical UPB: 0757.804.895]
 • Programul masteral Teoria Codării şi Stocării Informaţiei (TCSI) al Facultăţii de Ştiinţe Aplicate a fost listat în baza de date educaţională a Agenţiei Europene de Securitate Cibernetică (ENISA) * [Link]
 • EIT JumpStarter 2021 – un program adresat studenţilor și cercetătorilor care au idei inovative * [Link]
 • Oportunităţi pentru studenţi – din partea   P&G  (Procter&Gamble) Marketing Romania * [Link]
 • Conferința anuală EURASHE „Professional Higher Education Institutions and sustainable development: creating a change that endures” * 20-21 mai 2021 * [Link]
 • Programe și cursuri organizate, în 2021, de către Institutul Universitar European (European University Institute) * [Link]
 • Anunț important pentru studenți privind plata taxelor de studii * [PDF]
   • Oportunități de practică studentească * Centrul de Cercetare și Instruire în Tehnici Inovative de Matematici Aplicate în Inginerie “Traian Lalescu” (CiTi) * [PDF]
   • Concursul național de programare de aplicații mobile “Hardcore Entrepreneur”, pentru elevii de gimnaziu și liceu * 22 martie-22 mai 2021 * [PDF]
   • Biblioteca Centrală a Universităţii „Politehnica” din Bucureşti a reluat programul cu publicul începând din data de 5 octombrie 2020, în intervalul orar 8.30 – 12.00, 13.00 – 15.30, cu respectarea tuturor normelor impuse de situaţia actuală * [Link]
   • Webinarii Research Smarter (Clarivate Analytics) * [ZIP] * [Link]
   • Oferta de finantare a Serviciului German de Schimb Academic (DAAD) in anul universitar 2021 – 2022 * Programe de masterat/stagii de cercetare, în limbile germană și engleză. Informaţii suplimentare: [Link] * [ZIP] * Lect.dr. Andrea Cornelissen [Email]
   • Depunerea proiectelor ERASMUS+ (Actiunea cheie 2 – KA2) * Direcţia Fonduri Europene, Rectorat 420 [email]
   • Lansarea competiției pentru proiecte de cercetare exploratorie (PCE 2020) * [Link]
   • Noutăţi UEFISCDI privind finanţarea CDI (proiecte, articole, brevete) * [Link1] [Link2] [Link3]
 • The ADIPEC Awards – recognizing feats in Digitalization, Sustainability, Research, Innovation, Partnerships and Young Talents * [Link]
 • 6th International Conference on Information, Communication and Computing Technology (ICICCT-2021) * Paper submission deadline: January 30, 2021 * 8 mai 2021 * [Link]
 • The 9th Annual International Student Congress on Humanities and Social Sciences (HUMSOS) * Maltepe University * 2-4 iunie 2021 * [Link]
 • International Advanced Study Conference on Condensed Matter & Low Temperature Physics 2021CM & LTP 2021 * 6 – 12 iunie 2021 * [PDF] * [JPG] * loc de desfăşurare: B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering (ILTPE) of the National Academy of Sciences of Ukraine (NASU), Kharkiv, Ukraine.
 • 9th International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling (ICAAMM-2021) * Istanbul, Turkey (Zoom) * 11-13 iunie 2021 * [Link]
 • 3rd International Conference on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA2021) * 11-13 iunie 2021 (online) * [Link]
 • Salonul Internațional de Invenții INVENTICA 2021 (ed. XXV) * organizatori: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” și Institutul Național de Inventică din Iași * Online * 23 – 25 iunie 2021 * [Link]
 • Conference „Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2021)” * Chişinău, Moldova * 1-3 iulie 2021 * [Link] [ZIP]
 • Special Session on Multiagent/Swarm Fuzzy and Intelligent Systems at IEEE-FUZZ 2021, * 11-14 iulie 2021 * Luxembourg * [Link]
 • Conference on Discrete Mathematics [SIAM 20201] * 20-23 iulie 2021 * Spokane, Washington U.S. * [Link]
 • International Conference on Algebra, Analysis and Geometry * Kazan, Russian Federation * 2228 august 2021 * [Link]
 • The XV-th International Conference of Differential Geometry and Dynamical Systems (DGDS-2021) * University Politehnica of Bucharest, Romania (online event) * 26 – 29 august 2021 * [Link]
 • The 19th World Congress of the International Fuzzy Systems Association * The 12th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology
  jointly with the AGOP, IJCRS, and FQAS conferences * Bratislava * 19-24 septembrie 2021 * [Link]
 • Micro and Nano Engineering Conference * Turin, Italy * 20-23 septembrie 2021 * [Link]
 • The 25th edition of Innovative Manufacturing Engineering & Energy Conference (IManEE 2021) * first hybrid edition – “Gheorghe Asachi” Technical University of Iaşi * 21-23 octombrie 2021 * [Link]
 • Salonului Inovării și Cercetării UGAL INVENT 2021Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi şi BSUN * 10-12 noiembrie 2021 * [Link]
 • The 9-th edition of the IEEE EHB Conference- on E-Health and Bioengineering * ONLINE * 18-19 noiembrie 2021 * [Link]
 • Interdisciplinary Conference on Mechanics, Computers and Electrics * 27-28 noiembrie 2021 (online) * [Link]
 • The 13th International Conference on Tritium Science and Technology – TRITIUM 2022 * Bucharest, Romania * 15-20 mai 2022 * [Link]
 • Link-uri utile

  Universitatea Politehnica din Bucureşti * Calendarul Anului Universitar 2020-2021 in UPB
  Facultatea de Ştiinţe Aplicate * Platforma de Cursuri a FSA
  Regulamente şi reglementări UPB
  = Departamentul de Matematică-Informatică * Departamentul de Metode şi Modele Matematice =
  = Departamentul de Matematici Aplicate
  * Departamentul de Fizică =

  INFORMAŢII UTILE

    • Universitatea Politehnica din Bucureşti a deschis noul an universitar începând de luni, 5 octombrie 2020 * Festivitatea de deschidere a avut loc luni 5.10.2020, ora 11.00, în Aula UPB.
    • Calendarul Anului Universitar 2020-2021 in UPB
     • Extras din ghidul de utilizare a instrumentelor on-line în UPB [PDF]
     • Ghid oficial UPB privind utilizarea resurselor online: [Link]
     • Reguli de conduită a activităților online și de utilizare responsabilă a sistemului informatic integrat, pentru cadre didactice și studenți: [PDF]
     • Link-ul către platforma de cursuri FSA din anul universitar 2020-2021: https://curs.upb.ro/.

 • == ARHIVĂ ==

  • BSUN Master Course on Blue Growth: Microbiology and Genetic Engineering * 7-8 aprilie 2021 * [PDF] [Registration]
  • Târg de job-uri – Angajatori de TOP Tehnologie * 1 – 11 aprilie 2021 (online) * [Link]
  • Programe Educaţionale 2021 pentru studenţi (Internship de vară şi Bursele private Roberto Rocca)* Selecţie începând cu data de 5 aprilie 2021 * [PDF]
  • Workshop-ul Pre-Jumpstarter (organizat de FreshBlood Health Tech) *
   Eveniment adresat cercetătorilor, masteranzilor și doctoranzilor *
   joi 1 aprilie 2021 (online) 16.00 – 19.00 * [Link]
  • Module ThinkBS adresate studenților, cadrelor didactice și specialiștilor interesați de securitatea datelor și criptografie computațională * 8-26 martie 2021, online * [PDF]
  • Luni 01 martie 2021 începe semestrul al-II-lea al anului universitar 2020 – 2021 [Link]
  • 20 mars 2021: Journée internationale de la Francophonie * [Link]
  • Programul de mobilităţi de scurtă durată „Athens Network” * 15-19 martie 2021 (online) * [PDF]
  • The International Multidisciplinary Symposium „UNIVERSITARIA SIMPRO – 2021” (online) Deadline for abstracts: 15 martie 2021 * [Link]
  • Evenimentul Dialogue Platform of European UAS [EURASHE] * 17 martie 2021, orele 11.00-14.00 * [PDF-Program] [Link înscriere]
  • Smart Data Open Day Webinar * (France / Zoom) * 16 martie 2021, h.18:30 * [Registration link]
  • Webinarul EUniQ privind asigurarea calității în universitățile europene * 9 martie 2021 * h.10:30-13:30 [GMT+2] * [Link1] [Link2]
  • Evenimentul online de prezentare UNITE! – the University Network for Innovation, Technology and Engineering * 9 martie 2021 * [Link] [Înscriere]
  • „Eastern European Regional Terminal” * Concurs de codare pentru studenți * Deadline pentru înscriere: 28 februarie 2021 * 8-15 martie 2021 * [Link]
  • Anunţ adresat studenţilor: întâlnirea cu studenţii Erasmus incoming * 9 Martie 2021 h.12:00 * [Detalii] [Link]
  • Anunţ adresat studenţilor: prezentarea mobilităţilor Erasmus şi oportunităţile „Dublă-diplomă” * 9 Martie 2021 h.12:00 * [Link] * [Link-Facebook]
  • 37th IBIMA Conference * Discounted fees * deadline: 5 martie 2021 * 1-2 aprilie 2021 * Cordoba, Spain * [PDF]
  • În perioada 01 – 05 martie 2021 se susţine Examen de diplomă/absolvire (2 martie 2021), respectiv, Examen de disertaţie (1 martie 2021) pentru absolvenţii promoţiei 2020 * [PDF] [Link-licență] [Link-disertație]
  • Seminare gratuite INAS – seminare tehnice online pentru cei implicați în activitățile de proiectare, simulare, validare, producție și management * 15 februarie – 5 martie 2021 * [Link]
  • Hotărâre de Senat UPB/28.10.2020: Regulament modificat privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii de la studii universitare de licenţă şi masterat din UPB * [PDF]
  • Hotărâri de Senat referitoare la desfășurarea activităților didactice în sistem exclusiv on-line pentru săptămânile 12,13 si 14 ale anului universitar 2020-2021 [PDF] şi la organizarea sesiunii de examene din semestrul I al anului universitar 2020-2021 [PDF] * Proceduri de evaluare la distanţă în sesiunea de examene [PDF] * Aspecte importante privitoare la desfăşurarea examenelor:
   • examenele se pot desfășura sub formă de quiz/assignment pe Moodle, oral pe Teams sau o combinație între acestea;
   • studenții care nu au acces la mijloace tehnologice de acasă, pot solicita facultății accesul în facultate pentru a susține examenele;
   • profesorii pot solicita identificarea studentului prin pornirea sistemului audio-video și prezentarea buletinului sau carnetului de student;
   • profesorii trebuie să transmită studenților punctajele din timpul semestrului până la finalul săptămânii 14, cel târziu;
   • profesorii trebuie să transmită studenților rezultatele obținute la examene în maxim 3 zile de la finalizarea examenului.
  • Concursul studențesc European Rover Challenge (ERC) * 10 – 12 septembrie 2021 * Kielce University of Technology, Polonia * deadline înscriere: 28 februarie 2021 * [PDF]
  • The International 9-day Online Training „UnderSTAND” (Erasmus+ supported training) * Zoom * 5-13 februarie 2021 * [PDF]
  • Winter School & Workshop Wisla 2021 * Online * 25 ianuarie – 5 februarie 2021 * (Speakers: V. Lychagin, P.J. Olver, V. Roubtsov, E. Schneider) * [Link] * [PDF]
  • Turul vitual al Centrului European de Cercetare și Tehnologie Spațială (ESA ESTEC) din Olanda * [PDF] * [Link] * [Detalii pentru studentii FSA]
  • Lansarea concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate pentru anul universitar 2021/2022 * Burse de studii (Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii) * [Link]
  • Lansarea proiectului „Pregătire profesională și practică pentru a răspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației” (PP-TIC) * 29 ianuarie 2021, h. 12:00 (MsTeams) * [Agenda evenimentului] * [Poster]
  • HealthTech Next Generation event * 26 ianuarie 2021, h. 18.00, online, Zoom * [Link]
  • Ediția IV a proiectului „Inginer în Europa” * propunerile de participare ale cadrelor didactice și conferințele pe care acestia le aleg se vor transmite la adresa de e-mail: roxana.puiu@upb.ro, deadline 22 ianuarie 2021 * nominalizarea conferințelor în vederea participării (conferințe organizate după data de 1 iunie 2021) în cadrul proiectului amintit: [Link/formular]
  • CESAER Professional Week 2021 * Evenimentul „Boost Science Management” – informare privind noile programe de finantare ale UE pentru cercetare, educatie si inovare – Horizon Europe si Erasmus * online 18-20 ianuarie 2021 * [Link]
  • The 7th International Conference „New Technologies, Development and Application NT-2021 * 24-26 iunie 2021 * <online> * Bosnia – Registration deadline: 20 ianuarie 2021 * [E-mail] [Registration link]
  • Anunț important pentru absolvenții care au susținut examen de licență sau examen de disertație în sesiunea iunie-iulie 2020: se pot ridica adeverințele de absolvire de la Decanatul FSA începând cu 24 august 2020, de la Decanatul FSA (sala BN-108, orele 9-1200 * tel. 021.4029.630)
  • Programul EURO-200 ajutor financiar pentru achiziția de calculatoare (pentru studenți, anul 2020) * [EURO-200_1] * [EURO-200_2]
  • Anunț privind încărcarea codului IBAN pe contul personal din studenti.pub.ro * [PDF]
  • Hotarâre de Senat UPB/28.10.2020: activităţile didactice programate pentru perioada săptămânilor 5-6-7-8 ale anului universitar 2020-2021 se vor defăşura exclusiv on-line în UPB.
  • Anunţ pentru studenţii din ciclurile de licenţă și master privind actualizarea datelor personale * [PDF]
  • Webinarii „Research Smarter” organizate de Clarivate Analytics in luna decembrie 2020 pentru utilizatorii Web of Science (studenţi, doctoranzi, cadre didactice, cercetători, bibliotecari) * [PDF]
  • Workshop „Competențe transdisciplinare, perspective pentru cercetare în revoluția industrială 4.0” (ediția I) * 17 decembrie 2020 * online (MS_Teams) * [Link] [Poster]
  • Interactive Webinar „How can you maximize your potential during the student journey?” * Organizer: UPB * 3 decembrie 2020, orele 12-13 * [Link]
  • International Conference “Perspectives in Industry Digitalization and Advanced Manufacturing in the Black Sea Region” * 18 noiembrie 2020, ora 10:00 * [Data] * [Program] * [Registration]
  • The 13th International Conference on Information, Technology and Comunication Security * 18-19 noiembrie 2020 * [Link]
  • The third Workshop on Innovative Techniques, Diversity & Connectivity * 18-19 noiembrie 2020 * [Link]
  • Webinar „Mobilităţi internaţionale: oportunităţi şi provocări pentru studentul viitorului” * 10 noiembrie 2020 – ora 12.00 * MS Teams * Participare deschisă * [Link]
  • Anunț privind dosarele pentru acordarea de burse sociale în semestrul I 2020-2021 [PDF] * [Formular declarație de venituri]
  • The 7th International School on Big Data (BigDat 2020 Autumn) * 25-29 octombrie 2020 * [Link]
  • Evenimentul de lansare a ESA_Lab@UPB * 27 octombrie 2020, ora 15:00, online (Ms.Teams) * [Detalii]
  • 9th UBT Annual International Conference * 30-31, Octombrie 2020 (Pristina – Kosovo, Albania) * [Link]
  • Proiect-pilot pentru dezvoltarea competențelor și a educației în Europa * Termen limită de depunere a proiectelor: 31 octombrie 2020 * [Link]
  • 36th IBIMA Conference, Granada, Spain * 4-5 noiembrie 2020 * [Link]
  • European Quantum Week (EQW) * 2-6 noiembrie 2020 * [Link] * Zoom Meeting Bucharest – 3 noiembrie 2020, 04:00 PM [Data-TXT]
  • Conferința Internațională a Studenților „CERC 2020“ * 4–7 noiembrie 2020 * Academia Tehnica Militară Bucureşti * [Link]

  • Evenimentul european organizat de IFIN în colaborare cu UPB „Introduction to quantum technologies” (Speaker: Stefan Ataman from ELI-NP/IFIN-HH) * Marţi 3 noiembrie 2020, ora 16 * [Link]
  • Anunț (Licenta) privind programarea pentru vizarea/eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, precum și pentru semnarea contractelor de studii [PDF]
  • Anunț (Master) privind programarea pentru vizarea/eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, precum și pentru semnarea contractelor de studii [PDF]
  • Anunț important pentru studenții anului II licență FSA, privind opțiunile de specializare (MIAI/IF) pentru anul III * [Anunt şi formular – DOC]
  • Colaborare între Universitatea Poltehnica şi bursierii Fulbright – SUA în anul universitar 2020-2021 [ZIP]
  • Ministerul Educaţiei Naţionale prin Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) şi UEFISCDI participă la studiile EUROSTUDENT şi aplicarea Chestionarului Național Studențesc (CNS) * [Link] [Link] [PDF]
  • 4th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT2020) * 22-24 octombrie 2020 * [Link]
  • În atenția masteranzilor UPB din anul I * Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Nivelul II * [PDF]
  • În atenția studenţilor UPB din anul I, ciclul de LICENŢĂ * Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică Nivelul I * [PDF]
  • Conferinta internațională a studenților din ciclul de licență „CADET NAV – 2020” * Academia Navală „Mircea cel Batrân”, Constanța, 30-31 octombrie 2020 * Deadline înscriere 1 septembrie 2020 * [Detalii – Conferința_CADET-NAV] [Formular_de_inscriere_CADET_NAV]
  • The 14th International Conference on Applied Statistics * ASE Bucureşti * 18-19 septembrie 2020 * [Link] * [PDF]
  • The 24th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, Chania * Crete Island, Greece * 19-22 iulie 2020 * [Link]
  • The 6th International Conference on Signal and Image Processing (SIPRO 2020) * 25-26 iulie 2020, London, United Kingdom * [Link]
  • The XIV-th International Conference of Differential Geometry and Dynamical Systems (DGDS-2020 ) * 27 – 29 august 2020, ONLINE (organizatori: Societatea Balcanică a Geometrilor şi Universitatea Politehnica din Bucureşti) * [PDF]
  • Lansarea programului de burse ANIS pentru lectori şi asistenti * [Link]
  • Festivitatea de absolvire a promoţiei de ingineri UPB 2016 – 2020 * [Anunţ – FSA] * [Anunț – UPB] * [Program]
  • Small Grants for Alumni Projects * The U.S. Embassy in Bucharest, Public Affairs Section * Deadline: 1 august 2020 * [Link]
  • Platforma internaţională Coursera – Ofertă de cursuri gratuite pentru studenţii FSA * Cursurile trebuie finalizate până în data de 30 septembrie 2020 * înscrieri pe platforma Coursera până pe data de 31 iulie 2020 * [Detalii]