Informații * noutăți

ANUNŢURI

 • Evenimentul european organizat de IFIN în colaborare cu UPB „Introduction to quantum technologies” (Speaker: Stefan Ataman from ELI-NP/IFIN-HH) * Marţi 3 noiembrie 2020, ora 16 * [Link]
 • Programul masteral Teoria Codării şi Stocării Informaţiei (TCSI) al Facultăţii de Ştiinţe Aplicate a fost listat în baza de date educaţională a Agenţiei Europene de Securitate Cibernetică (ENISA) * [Link]
 • Evenimentul de lansare a ESA_Lab@UPB * 27 octombrie 2020, ora 15:00, online (Ms.Teams) * [Detalii]

 

 • Anunț privind dosarele pentru acordarea de burse sociale în semestrul I 2020-2021 [PDF] * [Formular declarație de venituri]
 • Anunț privind încărcarea codului IBAN pe contul personal din studenti.pub.ro * [PDF]
 • Oferta de finantare a Serviciului German de Schimb Academic (DAAD) in anul universitar 2021 – 2022 * Programe de masterat/stagii de cercetare, în limbile germana si engleza. Informatii suplimentare: [Link] * [ZIP] * Lect.dr. Andrea Cornelissen [Email]
 • Depunerea proiectelor ERASMUS+ (Actiunea cheie 2 – KA2) * Direcţia Fonduri Europene, Rectorat 420 [email]
 • Oportunități de practică studentească * Centrul de Cercetare și Instruire în Tehnici Inovative de Matematici Aplicate în Inginerie “Traian Lalescu” (CiTi) * [PDF]
 • Anunț important pentru absolvenții care au susținut examen de licență sau examen de disertație în sesiunea iunie-iulie 2020: se pot ridica adeverințele de absolvire de la Decanatul FSA începând cu 24 august 2020, de la Decanatul FSA (sala BN-108, orele 9-1200 * tel. 021.4029.630)
 • Anunț important pentru studenți privind plata taxelor de studii * [Anunt-DOC]
 • Lansarea competiției pentru proiecte de cercetare exploratorie (PCE 2020) * [Link]
 • Programul EURO-200 ajutor financiar pentru achiziția de calculatoare (pentru studenți, anul 2020) * [EURO-200_1] * [EURO-200_2]
 • Biblioteca Centrală a Universităţii „Politehnica” din Bucureşti a reluat programul cu publicul începând din data de 5 octombrie 2020, în intervalul orar 8.30 – 12.00, 13.00 – 15.30, cu respectarea tuturor normelor impuse de situaţia actuală * [Link]
 • Noutăţi UEFISCDI privind finanţarea CDI (proiecte, articole, brevete) * [Link1]  [Link2] [Link3]
 • 36th IBIMA Conference, Granada, Spain * 4-5 noiembrie 2020 * [Link]
 • The 7th International School on Big Data (BigDat 2020 Autumn) * 25-29 octombrie 2020 * [Link]
 • 9th UBT Annual International Conference * 30-31, Octombrie 2020 (Pristina – Kosovo, Albania) * [Link]
 • Proiect-pilot pentru dezvoltarea competențelor și a educației în Europa * Termen limită de depunere a proiectelor: 31 octombrie 2020 * [Link]
 • Conferința Internațională a Studenților „CERC 2020“ * 4–7 noiembrie 2020 * Academia Tehnica Militară Bucureşti * [Link]

Link-uri utile

Universitatea Politehnica din Bucureşti * Calendarul Anului Universitar 2020-2021 in UPB
Facultatea de Ştiinţe Aplicate * Platforma de Cursuri a FSA
Regulamente şi reglementări UPB
= Departamentul de Matematică-Informatică * Departamentul de Metode şi Modele Matematice =
= Departamentul de Matematici Aplicate
* Departamentul de Fizică =

INFORMAŢII UTILE

 • Universitatea Politehnica din Bucureşti a deschis noul an universitar începând de luni, 5 octombrie 2020 * Festivitatea de deschidere a avut loc luni 5.10.2020, ora 11.00, în Aula UPB.
 • Calendarul Anului Universitar 2020-2021 in UPB
  • Extras din ghidul de utilizare a instrumentelor on-line în UPB [PDF]
  • Ghid oficial UPB privind utilizarea resurselor online: [Link]
  • Reguli de conduită a activităților online și de utilizare responsabilă a sistemului informatic integrat, pentru cadre didactice și studenți: [PDF]
  • Link-ul către platforma de cursuri FSA din anul universitar 2020-2021: https://curs.upb.ro/.

== ARHIVĂ ==

 • Anunț (Licenta) privind programarea pentru vizarea/eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, precum și pentru semnarea contractelor de studii [PDF]
 • Anunț (Master) privind programarea pentru vizarea/eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, precum și pentru semnarea contractelor de studii [PDF]
 • Anunț important pentru studenții anului II licență FSA, privind opțiunile de specializare (MIAI/IF) pentru anul III * [Anunt şi formular – DOC]
 • Colaborare între Universitatea Poltehnica şi bursierii Fulbright – SUA în anul universitar 2020-2021 [ZIP]
 • Ministerul Educaţiei Naţionale prin Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) şi UEFISCDI participă la studiile EUROSTUDENT şi aplicarea Chestionarului Național Studențesc (CNS) * [Link] [Link] [PDF]
 • 4th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT2020) * 22-24 octombrie 2020 * [Link]
 • În atenția masteranzilor UPB din anul I * Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Nivelul II * [PDF]
 • În atenția studenţilor UPB din anul I, ciclul de LICENŢĂ * Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică Nivelul I * [PDF]
 • Conferinta internațională a studenților din ciclul de licență „CADET NAV – 2020” * Academia Navală „Mircea cel Batrân”, Constanța, 30-31 octombrie 2020 * Deadline înscriere 1 septembrie 2020 * [Detalii – Conferința_CADET-NAV] [Formular_de_inscriere_CADET_NAV]
 • The 14th International Conference on Applied Statistics * ASE Bucureşti * 18-19 septembrie 2020 * [Link] * [PDF]
 • The 24th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, Chania * Crete Island, Greece * 19-22 iulie 2020 * [Link]
 • The 6th International Conference on Signal and Image Processing (SIPRO 2020) * 25-26 iulie 2020, London, United Kingdom * [Link]
 • The XIV-th International Conference of Differential Geometry and Dynamical Systems (DGDS-2020 ) * 27 – 30 august 2020, ONLINE (organizatori: Societatea Balcanică a Geometrilor şi Universitatea Politehnica din Bucureşti) * [PDF]
 • Lansarea programului de burse ANIS pentru lectori şi asistenti * [Link]
 • Festivitatea de absolvire a promoţiei de ingineri UPB 2016 – 2020 * [Anunţ – FSA] * [Anunț – UPB] * [Program]
 • Small Grants for Alumni Projects * The U.S. Embassy in Bucharest, Public Affairs Section * Deadline: 1 august 2020 * [Link]
 • Platforma internaţională Coursera – Ofertă de cursuri gratuite pentru studenţii FSA * Cursurile trebuie finalizate până în data de 30 septembrie 2020 * înscrieri pe platforma Coursera până pe data de 31 iulie 2020 * [Detalii]