Examenul de Diplomă

Examenul de diplomă
= Sesiunea 30 august – 15 septembrie 2021 =

(susținerea examenului: 13-15 septembrie 2021)

   • Anunț pentru absolvenții care au susținut examen de licență in sesiunea iulie 2021, privind ridicarea adeverinței de absolvire: [PDF]
 • Regulament * Organizarea şi desfăşurarea examenelor de diplomă 2020-2021: [HS 198 * PDF]
 • UPB – Calendarul anului universitar 2020-2021 [PDF]
  • Formulare pentru înscrierea la examenul de licenţă (acte-cerere-declarație_originalitate) [ZIP]
  • Anunţ pentru studenţii anului IV studii de licenţă, privind tema proiectului de diplomă [PDF]
  • Formular de alegere a temei proiectului de diplomă [PDF]
  • Instrucțiuni privind redactarea proiectului de diplomă [DOC]

I. Înscrierea la examenul de diplomă (30 august – 10 septembrie 2021) * online:

 • Acte necesare pentru înscrierea la examenul de diplomă (v.Art.9/p.5/Regulament) [PDF]
 • Cerere de înscriere la examenul de diplomă [DOC]
 • Declarație de originalitate [DOC]
 • Detalii privind completarea certificatului de angajabilitate de către absolvenți. Absolvenții care nu au chestionarul în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/ sunt rugați să completeze chestionarul aflat în locația de web: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2021/
 • Contact informaţii: Secretar Şef Băruţ Alina (alina_florina.barut@upb.ro), BN 108, 021.4029.630

II. Susținerea Proiectului de Diplomă (13-15 septembrie 2021) * online:

 • Comisiile de examinare [PDF]
 • Datele susținerii examenelor pe platforma MS Teams (datele, orele şi link-urile vor fi afişate ulterior):
  • Specializarea MIAI: 14 septembrie 2021, ora 9:00;
  • Specializarea IF:      14 septembrie 2021, ora 9:00.
 • Susținerea examenului de diplomă (detalii):

 • Specializarea MIAI
  • depunerea pe Moodle a proiectelor de diplomă de către studenți (MIAI): până în 10.09.2021 * [Link Moodle EPD-MIAI];
  • depunerea pe Moodle a referatelor de către conducătorii de proiect: până în  13.09.2021 * [Link Moodle EPD-MIAI];
  • afişarea pe MS Teams a listelor de studenți si a programării susținerilor: 13.09.2021;
  • susținerea examenului pe platforma MS Teams: 14 septembrie 2021, ora 9 * [Link MS Teams EPD-MIAI].
 • Specializarea IF
  • depunerea pe Moodle a proiectelor de diplomă de către studenți (IF):  până în 10.09.2021 * [Link Moodle EPD-IF];
  • depunerea pe Moodle  a referatelor de către conducătorii de proiect: până în 13.09.2021 [Link Moodle EPD-IF]
  • afişarea pe MS Teams a listelor de studenți si a programării susținerilor: 13.09.2021
  • susținerea examenului pe platforma MS Teams [EPD-IF]: 14 septembrie 2021, ora 9 * [Link MS Teams EPD-IF].

III. Afişarea rezultatelor şi contestații (14-15 septembrie 2021):

 • Specializarea MIAI:
  • rezultatele examenului de diplomă MIAI: 15.09 * Toti cei 12 absolvenți ai programului de licență MIAI care s-au prezentat la examenul de diplomă în sesiunea septembrie 2021, au fost declarați ADMIŞI (detalii pe platforma MS Teams),
  • depunerea contestațiilor (e-mail la adresa indicată la punctul I (Secretariat FSA): 14-15.09
  • rezolvarea contestațiilor (afisare pe MS-Teams): 15.09;
  • afişarea rezultatelor finale pe MS Teams si pe site FSA: 15.09.
 • Specializarea IF: 
  • rezultatele examenului de diplomă IF: 15.09: [PDF] * Toti cei 5 absolvenți care s-au prezentat la examenul de diplomă în sesiunea septembrie 2021, au fost declarați ADMIŞI (detalii pe platforma MS Teams).
  • depunerea contestațiilor (e-mail la adresa indicată la punctul I (Secretariat FSA): 14-15.09
  • rezolvarea contestațiilor (afişare pe MS-Teams): 15.09;
  • afişarea rezultatelor finale pe MS Teams si pe site FSA: 15.09.

 

Banner


Arhivă

* Examenul de diplomă – sesiunea Februarie-Martie 2021

 • Anunț pentru absolvenții care au susținut examen de licență in sesiunea iulie 2021, privind ridicarea adeverinței de absolvire: [PDF]
 • Festivitatea de Absolvire a promoţiei FSA-2021 va avea loc joi 15 iulie 2021, orele 18:00 pe platforma UPB din fața intrării în FSA * robele se vor procura întreorele 10-12 de la Decanatul FSA (sala BN 108), pe baza Cărții de Identitate.
 • Regulament * Organizarea şi desfăşurarea examenelor de diplomă 2020-2021: [HS 198 * PDF]
 • UPB – Calendarul anului universitar 2020-2021 [PDF]
  • Formulare pentru înscrierea la examenul de licenţă (acte-cerere-declarație_originalitate) [ZIP]
  • Anunţ pentru studenţii anului IV studii de licenţă, privind tema proiectului de diplomă [PDF]
  • Formular de alegere a temei proiectului de diplomă [PDF]
  • Instrucțiuni privind redactarea proiectului de diplomă [DOC]

I. Înscrierea la examenul de diplomă – sesiunea iulie 2021, are loc în perioada 21-25 iunie 2021, online (v. detalii mai jos)

 • Acte necesare pentru înscrierea la examenul de diplomă (v.Art.9/p.5/Regulament) [PDF]
 • Cerere de înscriere la examenul de diplomă [DOC]
 • Declarație de originalitate [DOC]
 • Telefon secretariat: 021.4029.630
 • Detalii privind completarea certificatului de angajabilitate de către absolvenți. Absolvenții care nu au chestionarul în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/ sunt rugați să completeze chestionarul aflat în locația de web: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2021/

II. Examenele de susținere a Proiectului de Diplomă

 • Comisiile de examinare [PDF]
 • Datele susținerii examenelor pe platforma MS Teams:
  • Specializarea MIAI: 5 şi 6 iulie 2021, ora 9:00;
  • Specializarea IF: 8 iulie 2021, ora 10:00.
 • Detalii privind examenele [atenție: modificarea scadenței pentru depunerea proiectelor pe Moodle]:

 • Specializarea MIAI: 
  • depunerea pe Moodle a proiectelor de diplomă de către studenți (MIAI): 19.06-4.07.2021 * [Link Moodle EPD-MIAI];
  • depunerea pe Moodle a referatelor de către conducătorii de proiect: până în  4.07.2021 * [Link Moodle EPD-MIAI];
  • afişarea pe MS Teams a listelor de studenți si a programării susținerilor: 3.07.2021;
  • susținerea examenului pe platforma MS Teams: 5 şi 6 iulie 2021, ora 9:00 * [Link MS Teams EPD-MIAI].
 • Specializarea IF: 
  • depunerea pe Moodle a proiectelor de diplomă de către studenți (IF): 19.06-7.07.2021 * [Link Moodle EPD-IF];
  • depunerea pe Moodle  a referatelor de către conducătorii de proiect: până în  7.07.2021 *  [Link Moodle EPD-IF]
  • afişarea pe MS Teams a listelor de studenți si a programării susținerilor: 6.07.2021
  • susținerea examenului pe platforma MS Teams [EPD-IF]: 8 iulie 2021, ora 9:00 * [Link MS Teams EPD-IF].

III. Afişarea rezultatelor şi contestații:

 • Specializarea MIAI:
  • rezultatele examenului de diplomă MIAI: 6.07 [PDF].
  • depunerea contestațiilor (e-mail la adresa indicată la puctul I (Secretariat FSA): 6-7.07
  • rezolvarea contestațiilor (afisare pe MS-Teams): 8-9.07;
  • afişarea rezultatelor finale pe MS Teams: 9.07 si pe site FSA: 9.07.
 • Specializarea IF: 
  • rezultatele examenului de diplomă IF: 8.07: [PDF].
  • depunerea contestațiilor (e-mail la adresa indicată la puctul I (Secretariat FSA): 8-9.07
  • rezolvarea contestațiilor (afişare pe MS-Teams): 10-11.07;
  • afişarea rezultatelor finale pe MS Teams: 11.07 si pe site FSA: 11.07.

* Examenul de diplomă – sesiunea Februarie-Martie 2021

* Examenul de diplomă – sesiunea Septembrie 2020

I. Înscrierea la examenul de diplomă, sesiunea septembrie 2020 are loc în perioada 24 august – 6 septembrie 2020, la Decanatul FSA – sala BN-108, tel. 021.4029.630)

II. Examenul de susținere a Proiectului de Diplomă se va da în data de 7 septembrie 2020, la ora 9:00, pe platforma  MS.Teams. Detalii:

 • Comisiile de examinare [PDF]
 • Proiectele de diplomă se depun pe platforma Moodle (disciplina EPD)
 • Link către platforma Microsoft Teams * [MIAI] * [IF]
 • Listele candidaților vor fi postate pe platforma Moodle [Disciplina EPD]

III. Toti candidații prezentați la examenul de diplomă în sesiunea septembrie 2020 au fost declarați admişi.

 • Instrucțiuni privind redactarea lucrării de diplomă [PDF]
 • Anunț pentru absolvenții care au susținut examen de licență în sesiunea iunie-iulie 2020: incepand cu 24 august 2020, se pot ridica adeverințele de absolvire de la Decanatul FSA (BN-108 * 021.4029.630).
 • Regulamentul UPB privind examenele de finalizare a studiilor 2020 [PDF]
 • Structura anului universitar 2019-2020 [PDF]

 

Banner