Examenul de Diplomă

Examenul de Diplomă – sesiunea februarie 2024

[Anunt]

[Detalii sustinere]

=============================================================================

Examenul de Diplomă – sesiunea septembrie 2023

  • Acte necesare pentru înscrierea la examenul de diplomă 2023
   • Cerere de înscriere la examenul de diplomă [DOCX]
   • Declarație de originalitate [PDF]
  • Instrucțiuni privind redactarea proiectului de diplomă [DOCX]
  • Depunerea proiectului de diplomă şi depunerea referatelor pentru programul MIAI:
   • Depunerea proiectului de diplomă în format letric (tipărit): sala BN-S03, luni 11 septembrie, h. 10-11.
   • Depunerea proiectului de diplomă în format electronic: pe platforma Moodle, până în data de 12 septembrie 2023 [Link]
   • Depunerea referatelor în format electronic: pe platforma Moodle, până în data de 12 septembrie 2023 [Link]
  • Depunerea proiectului de diplomă în format letric (tipărit) pentru programul IF: până marţi12 septembrie, h. 14, sala BN-136 (Secr.Dep.Fiz.).
 • Datele susţinerii examenului de diplomă:
  • Programul MIAI: miercuri 13 septembrie 2023, Sala BN S04, ora 9:00;
  • Programul IF:  miercuri 13 septembrie 2023, Sala BN 134, ora 9:00.
 • Comisiile pentru examenul de diplomă – sesiunea septembrie 2023 [PDF]
  • Calendarul anului universitar 2022-2023 [Link]
  • Regulament privind examenele de finalizare a studiilor [PDF]

Banner


Arhivă

* Examenul de diplomă * Sesiunea iulie 2023

  • Acte necesare pentru înscrierea la examenul de diplomă 2023  [DOCX]
   • Cerere de înscriere la examenul de diplomă [DOCX]
   • Declarație de originalitate [PDF]
  • Instrucțiuni privind redactarea proiectului de diplomă [DOCX]
  • Depunerea proiectelor şi încărcarea referatelor:
   • depunerea proiectului de diplomă în format letric (tipărit) se va face în acord cu următoarele instrucţiuni: [PDF]
   • depunerea proiectului de diplomă în format electronic se va face pe platforma Moodle, până duminică 2 iulie 2023 [Link]
   • rugăm cadrele didactice care coordonează lucrări de licenţă să încarce referatul pe platforma Moodle până luni 3 iulie [Link]
  • Datele susţinerii examenului de diplomă:
   • Programul MIAI: 5 şi 6 iulie 2023, Sala BN S04, ora 9:00;
   • Programul IF:  4 iulie 2023, Sala BN 134, ora 9:00.
  • Comisiile pentru examenul de diplomă [PDF]

* Examenul de diplomă * Sesiunea septembrie 2022

 • Comisiile examenelor de finalizare a studiilor – planificare [PDF]
 • Examenul de licenţă pentru Specializarea MIAI, septembrie 2022:
  – înscrierea la examen şi depunerea documentelor până vineri 9 septembrie ora 14.00 la secretariatul facultăţii;
  – predarea lucrărilor de diplomă şi a referatelor de apreciere în sala CB 205, vineri 9 septembrie orele 9-11;
  – susţinerea examenului va avea loc marţi 13 septembrie începând cu ora 9.00, sala BN S04;
  – depunerea contestaţiilor: la secretariatul facultăţii până la 13 septembrie ora 14.00
  – afişarea rezultatelor finale: 14 septembrie ora 16.00.
 • Examenul de licenţă pentru Specializarea INGINERIE FIZICĂ, septembrie 2022:
  – înscrierea la examen şi depunerea documentelor până vineri 9 septembrie ora 14.00 la secretariatul facultăţii;
  – predarea lucrărilor de diplomă şi a referatelor de apreciere  la secretariatul Departamentului de Fizică, sala BN 135 până luni 12 septembrie ora 15.00;
  – susţinerea examenului va avea loc miercuri 14 septembrie începând cu ora 10.00, sala BN 134;
  – depunerea contestaţiilor: la secretariatul facultăţii până la 15 septembrie ora 14.00;
  – afişarea rezultatelor finale: 16 septembrie ora 16.00.

* Examenul de diplomă * Sesiunea iulie 2022

 • Programarea examenului de diplomă – iulie 2022 (date şi comisii) [PDF]
 • Programarea examenului de diplomă – MIAI – iulie 2022 (susțineri proiecte) [PDF]
 • Examenul de diplomă – programul MIAI:
  • Depunerea electronică a lucrărilor se face pe studenti.pub..ro [Link] și pe Moodle [Link], în intervalul 26-30 iunie;
  • Depunerea lucrării se face fizic pe data de 30 iunie în sala BN S03, între orele  10.00-14.00;
  • Depunerea referatului de catre profesorii coordonatori se face pe Moodle până pe data de 3 iulie.

* Examenul de diplomă * Sesiunea 28 februarie – 04 martie 2022

 • Anunţ important: sesiunea de susţinere a examenelor de licenţă şi disertaţie 28 februarie – 04 martie 2022 * înregistrarea se face la Secretariatul FSA în perioada 14-18 februarie 2022 [BN-108, tel. 021.4029630] * [Detalii] * [Detalii – MIAI si IF] * MIAI: 28.02.2022.h.16, [MS-Teams].

* Examenul de diplomă * Sesiunea 30 august – 15 septembrie 2021

(susținerea examenului: 13-15 septembrie 2021)

   • Anunț pentru absolvenții care au susținut examen de licență in sesiunea iulie 2021, privind ridicarea adeverinței de absolvire: [PDF]
 • Regulament * Organizarea şi desfăşurarea examenelor de diplomă 2020-2021: [HS 198 * PDF]
 • UPB – Calendarul anului universitar 2020-2021 [PDF]
  • Formulare pentru înscrierea la examenul de licenţă (acte-cerere-declarație_originalitate) [ZIP]
  • Anunţ pentru studenţii anului IV studii de licenţă, privind tema proiectului de diplomă [PDF]
  • Formular de alegere a temei proiectului de diplomă [PDF]
  • Instrucțiuni privind redactarea proiectului de diplomă [DOC]

I. Înscrierea la examenul de diplomă (30 august – 10 septembrie 2021) * online:

 • Acte necesare pentru înscrierea la examenul de diplomă (v.Art.9/p.5/Regulament) [PDF]
 • Cerere de înscriere la examenul de diplomă [DOC]
 • Declarație de originalitate [DOC]
 • Detalii privind completarea certificatului de angajabilitate de către absolvenți. Absolvenții care nu au chestionarul în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/ sunt rugați să completeze chestionarul aflat în locația de web: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2021/
 • Contact informaţii: Secretar Şef Băruţ Alina (alina_florina.barut@upb.ro), BN 108, 021.4029.630

II. Susținerea Proiectului de Diplomă (13-15 septembrie 2021) * online:

 • Comisiile de examinare [PDF]
 • Datele susținerii examenelor pe platforma MS Teams (datele, orele şi link-urile vor fi afişate ulterior):
  • Specializarea MIAI: 14 septembrie 2021, ora 9:00;
  • Specializarea IF:      14 septembrie 2021, ora 9:00.
 • Susținerea examenului de diplomă (detalii):

 • Specializarea MIAI: 
  • depunerea pe Moodle a proiectelor de diplomă de către studenți (MIAI): până în 10.09.2021 * [Link Moodle EPD-MIAI];
  • depunerea pe Moodle a referatelor de către conducătorii de proiect: până în  13.09.2021 * [Link Moodle EPD-MIAI];
  • afişarea pe MS Teams a listelor de studenți si a programării susținerilor: 13.09.2021;
  • susținerea examenului pe platforma MS Teams: 14 septembrie 2021, ora 9 * [Link MS Teams EPD-MIAI].
 • Specializarea IF: 
  • depunerea pe Moodle a proiectelor de diplomă de către studenți (IF):  până în 10.09.2021 * [Link Moodle EPD-IF];
  • depunerea pe Moodle  a referatelor de către conducătorii de proiect: până în 13.09.2021 *  [Link Moodle EPD-IF]
  • afişarea pe MS Teams a listelor de studenți si a programării susținerilor: 13.09.2021
  • susținerea examenului pe platforma MS Teams [EPD-IF]: 14 septembrie 2021, ora 9 * [Link MS Teams EPD-IF].

III. Afişarea rezultatelor şi contestații (14-15 septembrie 2021):

 • Specializarea MIAI:
  • rezultatele examenului de diplomă MIAI: 15.09 * Toti cei 12 absolvenți ai programului de licență MIAI care s-au prezentat la examenul de diplomă în sesiunea septembrie 2021, au fost declarați ADMIŞI (detalii pe platforma MS Teams),
  • depunerea contestațiilor (e-mail la adresa indicată la punctul I (Secretariat FSA): 14-15.09
  • rezolvarea contestațiilor (afisare pe MS-Teams): 15.09;
  • afişarea rezultatelor finale pe MS Teams si pe site FSA: 15.09.
 • Specializarea IF: 
  • rezultatele examenului de diplomă IF: 15.09: [PDF] * Toti cei 5 absolvenți care s-au prezentat la examenul de diplomă în sesiunea septembrie 2021, au fost declarați ADMIŞI (detalii pe platforma MS Teams).
  • depunerea contestațiilor (e-mail la adresa indicată la punctul I (Secretariat FSA): 14-15.09
  • rezolvarea contestațiilor (afişare pe MS-Teams): 15.09;
  • afişarea rezultatelor finale pe MS Teams si pe site FSA: 15.09.

* Examenul de diplomă – sesiunea Februarie-Martie 2021

 • Anunț pentru absolvenții care au susținut examen de licență in sesiunea iulie 2021, privind ridicarea adeverinței de absolvire: [PDF]
 • Festivitatea de Absolvire a promoţiei FSA-2021 va avea loc joi 15 iulie 2021, orele 18:00 pe platforma UPB din fața intrării în FSA * robele se vor procura întreorele 10-12 de la Decanatul FSA (sala BN 108), pe baza Cărții de Identitate.
 • Regulament * Organizarea şi desfăşurarea examenelor de diplomă 2020-2021: [HS 198 * PDF]
 • UPB – Calendarul anului universitar 2020-2021 [PDF]
  • Formulare pentru înscrierea la examenul de licenţă (acte-cerere-declarație_originalitate) [ZIP]
  • Anunţ pentru studenţii anului IV studii de licenţă, privind tema proiectului de diplomă [PDF]
  • Formular de alegere a temei proiectului de diplomă [PDF]
  • Instrucțiuni privind redactarea proiectului de diplomă [DOC]

I. Înscrierea la examenul de diplomă – sesiunea iulie 2021, are loc în perioada 21-25 iunie 2021, online (v. detalii mai jos)

 • Acte necesare pentru înscrierea la examenul de diplomă (v.Art.9/p.5/Regulament) [PDF]
 • Cerere de înscriere la examenul de diplomă [DOC]
 • Declarație de originalitate [DOC]
 • Telefon secretariat: 021.4029.630
 • Detalii privind completarea certificatului de angajabilitate de către absolvenți. Absolvenții care nu au chestionarul în contul propriu de pe platforma https://studenti.pub.ro/ sunt rugați să completeze chestionarul aflat în locația de web: https://alumni.upb.ro/contact/chestionar-angajabilitate-2021/

II. Examenele de susținere a Proiectului de Diplomă

 • Comisiile de examinare [PDF]
 • Datele susținerii examenelor pe platforma MS Teams:
  • Specializarea MIAI: 5 şi 6 iulie 2021, ora 9:00;
  • Specializarea IF: 8 iulie 2021, ora 10:00.
 • Detalii privind examenele [atenție: modificarea scadenței pentru depunerea proiectelor pe Moodle]:

 • Specializarea MIAI: 
  • depunerea pe Moodle a proiectelor de diplomă de către studenți (MIAI): 19.06-4.07.2021 * [Link Moodle EPD-MIAI];
  • depunerea pe Moodle a referatelor de către conducătorii de proiect: până în  4.07.2021 * [Link Moodle EPD-MIAI];
  • afişarea pe MS Teams a listelor de studenți si a programării susținerilor: 3.07.2021;
  • susținerea examenului pe platforma MS Teams: 5 şi 6 iulie 2021, ora 9:00 * [Link MS Teams EPD-MIAI].
 • Specializarea IF: 
  • depunerea pe Moodle a proiectelor de diplomă de către studenți (IF): 19.06-7.07.2021 * [Link Moodle EPD-IF];
  • depunerea pe Moodle  a referatelor de către conducătorii de proiect: până în  7.07.2021 *  [Link Moodle EPD-IF]
  • afişarea pe MS Teams a listelor de studenți si a programării susținerilor: 6.07.2021
  • susținerea examenului pe platforma MS Teams [EPD-IF]: 8 iulie 2021, ora 9:00 * [Link MS Teams EPD-IF].

III. Afişarea rezultatelor şi contestații:

 • Specializarea MIAI:
  • rezultatele examenului de diplomă MIAI: 6.07 [PDF].
  • depunerea contestațiilor (e-mail la adresa indicată la puctul I (Secretariat FSA): 6-7.07
  • rezolvarea contestațiilor (afisare pe MS-Teams): 8-9.07;
  • afişarea rezultatelor finale pe MS Teams: 9.07 si pe site FSA: 9.07.
 • Specializarea IF: 
  • rezultatele examenului de diplomă IF: 8.07: [PDF].
  • depunerea contestațiilor (e-mail la adresa indicată la puctul I (Secretariat FSA): 8-9.07
  • rezolvarea contestațiilor (afişare pe MS-Teams): 10-11.07;
  • afişarea rezultatelor finale pe MS Teams: 11.07 si pe site FSA: 11.07.

* Examenul de diplomă – sesiunea Februarie-Martie 2021

* Examenul de diplomă – sesiunea Septembrie 2020

I. Înscrierea la examenul de diplomă, sesiunea septembrie 2020 are loc în perioada 24 august – 6 septembrie 2020, la Decanatul FSA – sala BN-108, tel. 021.4029.630)

II. Examenul de susținere a Proiectului de Diplomă se va da în data de 7 septembrie 2020, la ora 9:00, pe platforma  MS.Teams. Detalii:

 • Comisiile de examinare [PDF]
 • Proiectele de diplomă se depun pe platforma Moodle (disciplina EPD)
 • Link către platforma Microsoft Teams * [MIAI] * [IF]
 • Listele candidaților vor fi postate pe platforma Moodle [Disciplina EPD]

III. Toti candidații prezentați la examenul de diplomă în sesiunea septembrie 2020 au fost declarați admişi.

 • Instrucțiuni privind redactarea lucrării de diplomă [PDF]
 • Anunț pentru absolvenții care au susținut examen de licență în sesiunea iunie-iulie 2020: incepand cu 24 august 2020, se pot ridica adeverințele de absolvire de la Decanatul FSA (BN-108 * 021.4029.630).
 • Regulamentul UPB privind examenele de finalizare a studiilor 2020 [PDF]
 • Structura anului universitar 2019-2020 [PDF]

 

Banner