Burse studentesti si taxe

ANUNŢURI

 • Propuneri de burse studențești (Sem.I-licență * Sem.I-master * Burse sociale)  [PDF]

 • Hotărâre de Senat UPB/28.10.2020: Regulament modificat privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii de la studii universitare de licenţă şi masterat din UPB * [PDF]
 • Oferta de finantare a Serviciului German de Schimb Academic (DAAD) in anul universitar 2021 – 2022 * Scoli de vara, studii de masterat si stagii de cercetare in cadrul universitatilor din Germania (programe de masterat/stagii de cercetare, in limbile germana si engleza). Informatii suplimentare despre conditiile de aplicare, burse si actele necesare: [Link] * [ZIP] * Lect.dr. Andrea Cornelissen [Email]

Bursele FSA * Semestrul II (2019-2020)

 1. Propuneri pentru bursele de merit [PDF]
 2. Propuneri pentru bursele sociale    [PDF]

Informații și reglementari

Taxe – Anunț important pentru studenți privind plata taxelor de studii * [DOC]

Oportunitați de studiu

I. Mobilități ARUT (Alianța Română a Universităților Tehnice) * [Regulament]

Programul „Educatie, burse, ucenicie si antreprenoriatul tinerilor”, finanțat prin Granturile SEE (Spatiul Economic European) 2014-2021

Acest program sprijina studentii din UPB prin efectuarea de mobilitati de studiu (minim 3 luni, maxim 12 luni) si de stagiu (minim 2 luni, maxim 12 luni), in cadrul aceluiasi an universitar. De asemenea, in cadrul acestui apel pot efectua mobilitatii si cadrele didactice, acestea putand fi atat mobilitati de predare, cat si de formare, pe o perioada de minim 2 zile si maxim 2 saptamani, cu respectarea conditiei de minim 8 ore/mobilitate in cazul celei de predare.

Studentii eligibili sunt aceia inscrisi incepand cu anul II de licenta, masterat, doctorat, precum si absolventii recenti, cu respectarea urmatoarelor conditii: sunt selectati inainte de absolvire, iar mobilitatea se va desfasura in maxim 12 luni de la absolvire.

Comparativ programului Erasmus, mobilitatile cadrelor didactice sunt conditionate de mobilitatile studentilor, care sunt prioritare. Mobilitatile din cadrul acestui apel se pot desfasura incepand cu data de 1 iunie 2019.

Tarile in care se vor putea desfasura mobilitati sunt Norvegia, Islanda si Liechtenstein.

In vederea depunerii propunerii de proiect de catre UPB, sunt necesare acordurile de cooperare bilaterala, incheiate cu entitati ce apartin tarilor mentionate anterior.

Datele necesare pentru a accesa granturile SEE, sunt:

 • – campuri platforma SEE
 • – buget propus (se va respecta conditia ca din totalul sumei alocate minim 60% din numarul total de mobilitati prevazute sa fie alocate studentilor si 40% sa fie alocate cadrelor didactice)
 • – acorduri de cooperare bilaterala incheiate.

Mai multe informatii: [Link] * [Date-PDF] * [ZIP]

II. Burse oferite de Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) 

 • acestea se adreseaza profesorilor universitari, doctoranzilor, absolventilor si studentilor;
 • programele sunt atat in limba germana cat si in limba engleza;
 • [Rezumat – ZIP]

Tipuri de burse (DAAD):

A. Pentru cercetatori: 

B. Pentru un program de master:


C. Pentru un grup de studiu:

D. Pentru studentii care vorbesc deja Germana (minim nivel A2)

Mai multe informtii puteti solicita la adresa de e-mail loeffler@daad.ro.