Burse studentesti si taxe

ANUNŢURI

  • Anunţ privind dosarele pentru acordarea de burse sociale în semestrul II (2021-2022) * [PDF]
  • Propuneri de burse pentru semestrul II * 2021-2022 [PDF]

  • Hotărâre de Senat UPB/28.10.2020: Regulament modificat privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii de la studii universitare de licenţă şi masterat din UPB * [PDF]

Oportunitați de studiu

I. Mobilități ARUT (Alianța Română a Universităților Tehnice) * [Regulament]

Programul „Educatie, burse, ucenicie si antreprenoriatul tinerilor”, finanțat prin Granturile SEE (Spatiul Economic European) 2014-2021

Acest program sprijină studentii din UPB prin efectuarea de mobilitati de studiu (minim 3 luni, maxim 12 luni) si de stagiu (minim 2 luni, maxim 12 luni), in cadrul aceluiasi an universitar. De asemenea, in cadrul acestui apel pot efectua mobilități si cadrele didactice, acestea putand fi atat mobilități de predare, cat si de formare, pe o perioada de minim 2 zile si maxim 2 saptamani, cu respectarea condiției de minim 8 ore/mobilitate in cazul celei de predare.

Studenții eligibili sunt aceia inscrisi incepand cu anul II de licență, masterat, doctorat, precum si absolventii recenti, cu respectarea următoarelor condiții: sunt selectați inainte de absolvire, iar mobilitatea se va desfăsura in maxim 12 luni de la absolvire.

Comparativ cu programul Erasmus, mobilitățile cadrelor didactice sunt condiționate de mobilitățile studentilor, care sunt prioritare. Mobilitățile din cadrul acestui apel se pot desfăsura incepand cu data de 1 iunie 2019.

Tările in care se vor putea desfăsura aceste mobilități sunt Norvegia, Islanda si Liechtenstein.

In vederea depunerii propunerii de proiect de către UPB, sunt necesare acordurile de cooperare bilaterala, incheiate cu entități ce apartin țărilor menționate anterior.

Datele necesare pentru a accesa granturile SEE, sunt:

  • – campuri platforma SEE
  • – buget propus (se va respecta condiția ca din totalul sumei alocate minim 60% din numărul total de mobilități prevăzute sa fie alocate studentilor si 40% sa fie alocate cadrelor didactice)
  • – acorduri de cooperare bilaterală incheiate.

Mai multe informații: [Link] * [Date-PDF] * [ZIP]

II. Oferta de finantare a Serviciului German de Schimb Academic (DAAD) in anul universitar 2021 – 2022 * Scoli de vară, studii de masterat si stagii de cercetare in cadrul universităților din Germania (programe de masterat/stagii de cercetare, in limbile germană si engleză). Informații suplimentare despre condițiile de aplicare, burse si actele necesare: [Link] * [ZIP] * Lect.dr. Andrea Cornelissen [Email]

III. Burse oferite de Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) 

  • acestea se adreseaza profesorilor universitari, doctoranzilor, absolvenților si studenților;
  • programele sunt atat in limba germană cat si in limba engleză;
    [Rezumat – ZIP]

Tipuri de burse (DAAD):

A. Pentru cercetători: 

B. Pentru un program de master: Burse de studiu pentru absolvenţii tuturor disciplinelor

C. Pentru un grup de studiu: Călătorii de studiu şi practică de studiu în Germania pentru grupe de studenţi străini (pentru studenţi)

D. Pentru studentii care vorbesc deja limba Germană (minim nivel A2)

Mai multe informatii puteti solicita la adresa de e-mail loeffler@daad.ro.

Arhivă