Grupe si orare (licenta)

Facultatea de Ştiinţe Aplicate – programele MIAI si IF * Studii de licenţă

  • Calendarul Anului Universitar 2020-2021 [PDF]
  • Orar licenţă – profilele MIAI şi IF 2020-2021 [Semestrul I]
  • Grupe de studenţi – programele MIAI şi IF 2020-2021: [Anul I] * [Anul II] * [Anul III] * [Anul IV]
  • Şefii de grupă şi profesorii îndrumători de an 2020-2021: [PDF]
  • Plan de învaţământ licenţă 2020-2021 [MIAI – anii I-IV] * [IF – anii I-IV]
  • Pentru studenţii anului I : parcurgerea şi absolvirea modulului psihopedagogic – Nivelul I * [Anunţ] * [Documente]