Despre noi

 

fsa-001s

admitere_politehnica_2015_examene_politehnica__calendar_admitere__locuri_politehnica_2015_36995700

 

 

 

 

 

Facultatea de Ştiinţe Aplicate a fost infiinţată în anul 2005, la propunerea Departamentelor de Matematică şi de Fizică. Facultatea oferă programe de studii universitare la nivel de Licenţă, Master şi Doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile, după cum urmează:

Licenţă (Ciclul I) în domeniul ştiinţe inginereşti aplicate (cursuri de zi, 4 ani, 240 credite europene transferabile):

  • Matematică şi Informatică Aplicată în Inginerie
  • Inginerie Fizică.

Masterat (Ciclul II): Sisteme Dinamice Optimale și Modele Economico-Financiare; Modele de Decizie, Risc şi Prognoză; Teoria codării și stocării informației și Ingineria și Aplicațiile Laserilor și Acceleratorilor.

Doctorat (Ciclul III) în Ştiinţe Exacte – Matematică, Fizică.

Se asigură o pregătire  multidisciplinară, fundamentală (bazată pe  Matematică, Fizică, Informatică), inginerească generală şi managerială, teoretică şi experimentală, psiho-pedagogică şi socio-umană, precum şi cunoaşterea unei  limbi străine.

Pregătirea este orientată spre identificarea şi rezolvarea problemelor noi, cu competenţe în specializările inginereşti ale viitorului (Modelare Matematică şi Fizică, Optică, Nanoelectronică, Econofizică). Aceasta permite o autoperfecţionare continuă şi flexibilă, fiind continuu adaptată pieţei mondiale a muncii şi cererii publice şi private de ingineri experţi în modelare şi simulare matematică-fizică pentru firme multifuncţionale High-Tech şi I.T., reţele INTERNET, T.V., Radio,  cercetare, învăţământ, management, QA, bănci, asigurări, ziaristică specializată, administraţie.

Facultatea de Ştiinţe Aplicate îşi desfăşoară activităţile didactice şi de cercetare ştiinţifică prin cele 4 departamente: Matematică Informatică, Metode şi Modele Matematice, Matematici Aplicate şi Departamentul de Fizică.

Facultatea are trei Centre de Cercetare şi 19 Laboratoare: Lasere; Optoelectronică; Microscopie; Holografie; Prelucrareaoptică a informaţiei; Cristale lichide; Materiale; Haos şi Dinamică neliniară; Plasmă; Fizică computaţională; Fizică nucleară; Arhitectura calculatoarelor şi baze de date; Programarea calculatoarelor şi sisteme de operare; Reţele de calculatoare; Inteligenţă artificială; Proiectare asistată de calculator; Grafică pe calculator şi Procesarea imaginilor. Cele 125 cadre didactice ale Facultăţii, multe Laureate ale Academiei Romane, sunt implicate în programe de cooperare cu institute de cercetare şi universităţi din ţară şi din străinătate (Franţa, Portugalia, etc).

Studenţii Facultăţii beneficiază de un climat competitiv şi creator (cercuri ştiinţifice şi manageriale), avînd acces gratuit la baza materială a U.P.B.: reţeaua internet, biblioteci, cămine, cantine şi baze sportive.

Studenţii cu cele mai bune rezultate profesionale participă la concursuri naţionale (Concursul Naţional Studentesc de Matematică Traian Lalescu şi de fizică Ion Agîrbiceanu) şi internaţionale (SEEMOUS), beneficiază de stagii de pregătire la universităţi de prestigiu din străinătate şi sunt antrenaţi în colectivele de cercetare de excelenţă ale facultăţii.

De asemenea, studenţii pot beneficia de burse naţionale şi internaţionale de studiu şi de mobilitate, obţinute inclusiv prin Acorduri Erasmus cu: Ecole Polytechnique din Paris şi I.N.P. din Grenoble (dublate de acorduri de atestare dublă a diplomelor); cu Universităţi Tehnice din Stockholm, Milano, Torino, Helsinki, Tampere, Mikkeli, Lisabona, Darmstadt, şi cu Universităţi din Heidelberg, Berlin, Copenhaga („Niels Bohr” Institute), Uppsala, Barcelona, Madrid, Lisabona, Roma, Genova, Torino, Brescia, Gand, Paris VI, Lyon 1, Grenoble 1, Versailles, Siegen, Compiegne, Messina, Thessaloniki şi Munchen.

Absolvenții acestei facultăți au șansa de a se angaja în nenumărate companii şi instituţii din domeniile matematică, informatică, metode şi modele matematice, matematici aplicate şi fizică, după cum urmează: Siemens, Honeywell, ELI-NP (Măgurele), Agenţia Naţională de Mediu, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară de la Măgurele, Institutul Naţional pentru Fizica Laserelor, Plasmei şi Radiaţiilor., etc.