SCSS * Concursuri

Concursuri și manifestări științifice studențești

==============================================================================

Concursul de fizică generală pentru studenţii in inginerie ION I. AGÂRBICEANU

Sâmbătă 18 mai 2024, in cadrul Departamentului de Fizică din Facultatea de Ştiinţe Aplicate POLITEHNIA Bucureşti s-a desfăşurat Concursul de fizică generală pentru studenţii in inginerie ION I. AGÂRBICEANU. Competiţia a reunit participanţi de la mai multe univeristăţi din ţară şi din străinătate. Concurenţii au dovedit că stăpânesc noţiunile teoretice şi că le pot aplica în cadrul probelor experimentale.
Sectiunea 1 FIZICĂ CLASICĂ
Premiul I
PĂTRAŞCU GABRIEL Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie “Politehnica” Bucureşti , Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Sectiunea 2 FIZICĂ MODERNĂ
Premiul II
ZABREANU ANDREI Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie “Politehnica” Bucureşti , Facultatea de Ştiinţe Aplicate
Premiul III
STAN GEORGE Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie “Politehnica” Bucureşi , Facultatea de Electronica Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

==============================================================================

============================================================================

Conferința Internațională de Comunicări Științifice a Studenților – XGEN  [Detalii]

============================================================================

  • Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești UPB-2024 [Ghid] [Sectiuni]

  • Link acces canal MSTeams sectiunea 13-1 Matematică și Informatică [Click]

  • Se va desfășura în zilele de 10 și 11 mai 2024 în format fizic sau hibrid .

  • Lucrările se vor depune la secțiunile  organizate în cadrul departamentelor FSA.

  • Data limită pentru înscrierea lucrărilor: 20 aprilie 2024.

============================================================================