Studenti

Studenţii Facultăţii beneficiază de un climat competitiv şi creator (cercuri ştiinţifice şi manageriale), avînd acces gratuit la baza materială a U.P.B.: reţeaua internet, biblioteci, cămine, cantine şi baze sportive.

Studenţii cu cele mai bune rezultate profesionale participă la concursuri naţionale (Concursul Naţional Studentesc de Matematică Traian Lalescu şi de fizică Ion Agîrbiceanu) şi internaţionale (SEEMOUS), beneficiază de stagii de pregătire la universităţi de prestigiu din străinătate şi sunt antrenaţi în colectivele de cercetare de excelenţă ale facultăţii.

De asemenea, studenţii pot beneficia de burse naţionale şi internaţionale de studiu şi de mobilitate, obţinute inclusiv prin Acorduri Erasmus cu: Ecole Polytechnique din Paris şi I.N.P. din Grenoble (dublate de acorduri de atestare dublă a diplomelor); cu Universităţi Tehnice din Stockholm, Milano, Torino, Helsinki, Tampere, Mikkeli, Lisabona, Darmstadt, şi cu Universităţi din Heidelberg, Berlin, Copenhaga („Niels Bohr” Institute), Uppsala, Barcelona, Madrid, Lisabona, Roma, Genova, Torino, Brescia, Gand, Paris VI, Lyon 1, Grenoble 1, Versailles, Siegen, Compiegne, Messina, Thessaloniki şi Munchen.

Absolvenții acestei facultăți au șansa de a se angaja în nenumărate companii şi instituţii din domeniile matematică, informatică, metode şi modele matematice, matematici aplicate şi fizică, după cum urmează: Siemens, Honeywell, ELI-NP (Măgurele), Agenţia Naţională de Mediu, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară de la Măgurele, Institutul Naţional pentru Fizica Laserelor, Plasmei şi Radiaţiilor., etc.