MDRP

Modele de Decizie, Risc şi Prognoză (MDRP)

[Responsabil master: lect.dr. Romeo BERCIA]
Studii de Master:  4 semestre

Nota. Sectia de master MDRP nu scolarizeaza in anul universitar 2018-2019.

Se asigura: locuri subventionate de la buget; burse; locuri în cămin.

Masterul se adresează absolvenţilor de științe economice, științe exacte (matematică, fizică, chimie), științe inginerești – indiferent de facultatea  acreditată din ţară şi de anul în care a obţinut diploma.

Domeniu  interdisciplinar – modelare, decizie,  prognozã, marketing, risc, sondaje, simulare, optimizare, econometrie şi finanţe, teoria jocurilor, metode Monte-Carlo, matematică deterministă şi stocastică cu aplicații în medii de programare – MATLAB, R, SPSS, EXCEL.
Date contact: Lect. Dr. Corina Cipu corinac71@yahoo.com, 0721.598.004
Departamentul Matematici Aplicate, Rectorat et.4, camera 413, tel. 0214029353 UPB

Discipline

 1. Matematici financiare şi bancare – conf. univ. dr. Mihai OPRICĂ
 2. Cercetări operaţionale – conf. univ. dr. Vasile MASGRAS
 3. Probabilitati si procese stocastice – lect. dr. Mihai REBENCIUC
 4. Analiza datelor experimentale cu soft – lect.dr. Corina CIPU
 5. Statistica computationala- conf. dr. Ştefan ŞTEFĂNESCU
 6. Monitorizarea proceselor industriale – ş.l. dr. Ing. Adrian PARIS
 7. Modele matematice în teoria riscului – lect.dr. Corina CIPU
 8. Metode statistice in marketing – prof. univ. dr. Constantin TÂRCOLEA
 9. Teoria aşteptării şi aplicaţii – prof. univ. dr. Valeriu PREPELIŢĂ
 10. Programare neliniară – conf. univ. dr. Vasile MASGRAS
 11. Tehnici Monte-Carlo – conf. dr. Ştefan ŞTEFĂNESCU
 12. Teoria jocurilor – lect. dr. Mihai REBENCIUC
 13. Prognoze – prof. univ. dr. Ionel ŢEVY
 14. Teoria sondajelor – lect. dr. Marius ŞTEFAN
 15. Cercetare ştiinţifică – profesor coordonator

Informatii generale

Curs postuniversitar coordonat de Departamentul de MATEMATICI APLICATE, FSA,  al Universitatii POLITEHNICA Bucuresti.

Durata: 4 semestre – cu frecventa; Diploma: Master (Prima promotie – anul 2004); master acreditat (2010 ultima acreditare).

Nr. locuri:   15 subventionate de la Bugetul de Stat; locuri cu taxa disponibile

Metodologia de admitere

Admiterea studentilor la specializarea de master ”Modele de decizie, risc si prognoza” se face conform metodologiei privind organizarea si desfasurarea admiterii la studiile de master (Anexa III.4. Metodologia de admitere) disponibila pe site-ul Universitatii Politehnica Bucuresti.

Descriere

·       Orientare

Programul îsi propune dezvoltarea de cunostinte si abilitati de specialitate în domeniile:

 • Statistica computationala, Tehnici Monte-Carlo
 • Analiza de date (Data mining)
 • Algoritmi evolutivi, Sisteme fuzzy (Expert)
 • Matematici financiare si bancare
 • Cercetari operationale, Programare neliniara si dinamica
 • Teoria jocurilor, Teoria deciziei, Prognoze
 • Monitorizarea proceselor industriale, dezvoltarea de aplicatii pentru industrie, telecomunicatii, biologie, medicina, energetica nucleara
 • Modele matematice în teoria riscului
 • Metode Statistice in Marketing
 • Teoria asteptarii si aplicatii.

Competente: Competente interdisciplinare: la frontiera dintre matematica determinista si stocastica, econometrie si finante, deprinderea de abilitati în utilizarea calculatorului în probleme de simulare, optimizare, prognoza, marketing, risc.Competente specifice:  cuantificare a erorilor, estimari de parametri necunoscuti, solutionarea de probleme de predictie si clasificare, deprinderi pentru modelarea si interpretarea de tip stocastic, cunoasterea calculului estimativ, numeric si grafic pentru seturi de date experimentale.·

Cui se adreseaza: MDRP este un  program de master de cercetare de continuare studii, dar si unul complementar. Pot candida absolventii cu diploma de licenta de la UPB (indiferent de facultatea absolvita), Universitatea Bucuresti, Academia de Studii Economice, de la orice facultate acreditata din tara, indiferent de anul în care a obtinut diploma de licenta.De asemenea, programul este deschis si cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, absolventi de învatamânt superior, în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români. Data fiind structura planului de învatamânt al acestui program, se poate adresa si specialistilor, al caror loc de munca le solicita cunoasterea si dezvoltarea de tehnici actuale de matematici aplicate în mediul economico-financiar.

 • Admiterea se organizează în lunile iulie şi septembrie pe baza dosarului care confirmă studiile anterioare şi un interviu (legat de lucrarea de licenţă şi de cunostinţe de statistică/probabilităţi). Informaţii – Departamentul Matematici Aplicate, sala R415.