MDRP

Modele de Decizie, Risc şi Prognoză (MDRP)

[Re sponsabil master: Lect.dr. Corina CIPU]
Studii de Master:  4 semestre

Masterul se adresează absolvenţilor de științe economice, științe exacte (matematică, fizică, chimie), științe inginerești – indiferent de facultatea  acreditată din ţară şi de anul în care a obţinut diploma.

Date contact: Lect. Dr. Corina Cipu, E-mail: corinac71@yahoo.com, tel. contact: 0721.598.004
Departamentul Matematici Aplicate, Rectorat et.4, camera 413, tel. 0214029353 UPB

Informatii generale. Curs postuniversitar coordonat de Departamentul de MATEMATICI APLICATE, FSA,  al Universitatii POLITEHNICA Bucuresti.

Durata: 4 semestre – cu frecventa; Diploma: Master (Prima promotie – anul 2004); master acreditat (2019 ultima acreditare).

Nr. locuri:   20 subventionate de la Bugetul de Stat; locuri cu taxa disponibile

Metodologia de admitere. Admiterea studentilor la specializarea de master ”Modele de decizie, risc si prognoza” se face conform metodologiei privind organizarea si desfasurarea admiterii la studiile de master (Anexa III.4. Metodologia de admitere) disponibila pe site-ul Universitatii Politehnica Bucuresti.

Orientare. Programul îsi propune dezvoltarea de cunostinte si abilitati de specialitate în domeniile:

 • Statistica computationala, Tehnici Monte-Carlo
 • Analiza de date (Data mining)
 • Algoritmi evolutivi, Sisteme fuzzy (Expert)
 • Matematici financiare si bancare
 • Cercetari operationale, Programare neliniara si dinamica
 • Teoria jocurilor, Teoria deciziei, Prognoze
 • Monitorizarea proceselor industriale, dezvoltarea de aplicatii pentru industrie, telecomunicatii, biologie, medicina, energetica nucleara
 • Modele matematice în teoria riscului
 • Metode Statistice in Marketing
 • Teoria asteptarii si aplicatii.
 • Admiterea se organizează în lunile iulie şi septembrie pe baza dosarului care confirmă studiile anterioare şi un interviu (legat de lucrarea de licenţă şi de cunostinţe de statistică/probabilităţi). Informaţii – Departamentul Matematici Aplicate, sala R415.