Admitere master FSA

Facultatea de Ştiinţe Aplicate organizează  Sesiunea a IV-a  de admitere – studii masterale !

Sesiunea IV – 19-27 septembrie 2022 * Admiterea se face conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de master [Link] după următorul program:

 • Înscrierea candidaților: 19 septembrie – 25 septembrie 2022 ora 16:00 * Taxa înscriere: 100 RON

  • Concurs de admitere (proba interviu *online* :
   26 septembrie 2022: Interviul de admitere sesiunea IV pentru programul de master SDOMEF este în ziua de luni 26 septembrie, ora 16:00, pe platforma MS Teams [Link_SDOMEF]

 • Comunicarea rezultatelor: 26 septembrie  – 27 septembrie 2022
 • Înmatricularea candidaților: 27 septembrie 2022, la Decanatul facultăţii (orele 9-14), camera BN108, tel: 021.4029.630,

Informații generale

  • Regulamentul Admiterii – septembrie 2022 [Link]
  • ANUNŢ IMPORTANT * pentru înscrierea la Programele de Masterat sunt obligatorii: CREAREA CONTULUI DE UTILIZATOR şi INTRODUCEREA DATELOR ŞI ACTELOR AFERENTE ~*~ DECAN F.S.A.
  • Programele de master ale FSA sunt acreditate ARACIS prin HG 319/2019 din 23.05.2019.
   Durata ciclului de studii masterale: 2 ani
  • Informaţii privind admiterea la programele de master ale FSA:
   Secretar Şef FSA, Ing. Alina Băruţ:
   [E-mail] * tel: 021.4029.630,
   Camera BN 108 – Decanat FSA h.9-15.
  • Informaţii generale privind admiterea la programele de master din UPB [Link-UPB]

Programele de master ale FSA – detalii

 • (domeniul de master: Ştiințe Inginerești Aplicate)

 • Arhiva

 • Sesiunea III – 5-21 septembrie 2022 * Admiterea se face conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de master [Link] după următorul program:

  • Înscrierea candidaților 5 septembrie – 15 septembrie 2022
  • Concurs de admitere 16 septembrie – 19 septembrie 2022
   • Interviul de admitere sesiunea III pentru programul de master  TCSI este în ziua de vineri 16.09, ora 18:00 pe platforma MS Teams [Link_TCSI]
   • Interviul de admitere sesiunea III pentru programul de master SDOMEF este în ziua de sambata 17.09, ora 11:00 pe platforma MS Teams [Link_SDOMEF]
  • Comunicarea rezultatelor 17 septembrie – 19 septembrie 2022
  • Înmatricularea candidaților 19 septembrie – 21 septembrie 2022, la Decanatul facultăţii (orele 9-14), camera BN108, tel: 021.4029.630,