Admitere master FSA

* Admiterea pentru studii de Master în UPB *
FACULTATEA de ŞTIINŢE APLICATE * 2021

Domeniul de master: Ştiințe Inginerești Aplicate

Programele de Master ale FSA:
[TCSI] * [SDOMEF] * [MDRP] * [IALA]

Toate cele patru programe de master sunt acreditate ARACIS prin HG 319/2019 din 23.05.2019.
Durata ciclului de studii masterale: 2 ani
  • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de masterat pentru anul universitar 2021-2022: [Link]