Admitere master FSA

Regulament [Link]

Link către platforma de admitere

Programele de master ale FSA (domeniul: Ştiințe Inginerești Aplicate)

Calendarul sesiunilor de admitere

Sesiunea I Admitere anticipată 2024
 • Înscrierea candidaților: 15.04 – 10.05.2024
 • Concurs de admitere: 13.05 – 16.05.2024
 • Comunicarea rezultatelor: 13.05 – 17.05.2024
 • Înmatricularea candidaților: 1.07 – 31.07.2024
Sesiunea II Iulie 2023
 • Înscrierea candidaților: 1.07 – 8.07.2024
 • Concurs de admitere: 10.07 – 12.07.2024
 • Comunicarea rezultatelor: 10.07 – 12.07.2024
 • Înmatricularea candidaților: 10.07 – 31.07.2024
Sesiunea III Septembrie 2023
 • Înscrierea candidaților: 2.09 – 13.09.2024
 • Concurs de admitere: 16.09 – 17.09.2024
 • Comunicarea rezultatelor: 16.09 – 18.09.2024
 • Înmatricularea candidaților: 16.09 – 20.09.2024

Informaţii privind admiterea la programele de master ale FSA (contact):
Secretar Şef FSA, Ing. Alina Băruţ:
[E-mail] * tel: 021.4029.630,
Camera BN 108 – Decanat FSA h.9-15.

În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locuri finanțate de la buget au obligația să depună, la secretariatul facultății unde au fost admiși, documentele de dosar încărcate în cadrul înscrierii online, în forma electronică, după cum se detaliază la Art. 8 și 26 din regulament. Neprezentarea documentelor în termenul stabilit atrage respingerea înmatriculării candidatului admis la facultatea respectivă.  Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON pentru înscrierea la sesiunile din iulie și septembrie și de 50 RON pentru înscrierea la sesiunea de admitere anticipată și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Informații privind admiterea la programele masterale ale FSA

 • Regulamentul Admiterii pentru studii de masterat – 2024-2025 [PDF]
 • ANUNŢ IMPORTANT * pentru înscrierea la Programele de Masterat sunt obligatorii: CREAREA CONTULUI DE UTILIZATOR şi INTRODUCEREA DATELOR ŞI ACTELOR AFERENTE ~*~ DECAN F.S.A.
 • Programele de master ale FSA sunt acreditate ARACIS prin HG 319/2019 din 23.05.2019.
  Durata ciclului de studii masterale: 2 ani
 • Informaţii generale privind admiterea la programele de master din UPB [Link-UPB]