Admitere master FSA

* Admiterea pentru studii de Master în UPB *
FACULTATEA de ŞTIINŢE APLICATE

Domeniul de master: Ştiințe Inginerești Aplicate

Programele de Master ale FSA:
[TCSI] * [SDOMEF] * [MDRP] * [IALA]

Toate cele patru programe de master sunt acreditate ARACIS prin HG 319/2019 din 23.05.2019.

Reglementări privind admiterea

Calendarul concursului

Concursul de admitere are loc pe bază de medii ale anilor de licență și de interviu online.

I. Înscrieri: 29 iunie – 7 iulie 2020 și 17 august – 8 septembrie 2020.

 • Înscrierea online a candidaților și depunerea actelor aferente pentru admitere la programele de master ale FSA se face până în data de 7 iulie ora 14:00, în oricare dintre următoarele două moduri:
  • dosarul de înscriere se depune online pe site UPB/Admitere_Master.
   Notă. Pentru a preîntâmpina posibile probleme generate de aglomerarea rețelei Internet în preajma orei 16:00, se recomandă ca depunerea online a documentelor de înscriere să nu depășească ora  14:00 a zilei de marți 7 iulie.
  • sau se trimite prin poștă (nu se recomandă, deoarece există riscul ca acesta să ajungă după data limită de înscriere) (v. II.Art.9(.2) din regulament) sau site UPB/Admitere_Master
 • Relații suplimentare – Decanatul FSA: 021.4029.630 (sala BN-108).
 • Taxa de înscriere și taxa de înmatriculare:
  • Taxa de înscriere: Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON, iar pentru candidații ce se înscriu în sesiunea Iunie-Iulie taxa este 50 RON, conform deciziei Senatului UPB.
  • Taxa de înmatriculare: 50 lei

II.  Examen (interviu online): 8 – 10 iulie 2020 şi 9 – 11 septembrie 2020.

 • Datele și link-urile MS_Teams pentru proba INTERVIU

  • TCSI:  Joi 9 iulie, ora 9:00 * [Link] * Pentru studenţii al cărui nume de familie începe cu litera A-M, Interviul are loc între 9.30-10.30, iar pentru N-M, de la ora 10.30. Chestionarele de interviu, după ce sunt completate de candidaţi se vor transmite până la ora 24:00 pe email la adresele: emil.simion@upb.ro; alina.petrescu@upb.ro; mircea.olteanu@upb.ro
  • SDOMEF: Miercuri 8 iulie 2020, ora 9:00 * [Link] * Candidaţii susţin Interviul pe MS_Teams în ordine alfabetică.
  • MDRP: Miercuri 8 iulie 2020, ora 9:00 * [Link] * Candidaţii susţin Interviul pe MS_Teams în ordine alfabetică.
  • IALA: Miercuri 8 iulie 2020, ora 10:00 * [Link] * Pentru detalii și eventuale întrebăril/nelămuriri, vă rugăm accesaţi MS_Teams (cf. Link).
 • La proba Interviu, candidaţii vor avea asupra lor și vor prezenta la camera video Cartea de Identitate.
 • Ordinea condidaţilor la proba de interviu va fi postată de Comisia fiecărui program de master pe platforma MS.Teams corespunzătoare programului.
 • Informaţii suplimentare * [E-mail Decanat FSA] * Tel: 021.4029.630 * [Regulament].
 • Eventualele contestații se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor concursului de admitere la adresa [E-mail Decanat FSA]. Rezultatul acestora se anunță în cel mult 24 de ore de la încheierea termenului de depunere a contestațiilor. 

III. Comunicarea rezultatelor și înmatricularea:

Toți candidații care au dat proba interviu la cele patru programe de Master (TCSI, IALA, SDOMEF si MDRP) au fost declarați ADMIŞI.

Candidatii admiși sunt invitați URGENT să se înmatriculeze la Decanatul FSA în zilele de 13 – 16 iulie 2020, între orele 9:00-15:00, la Decanatul FSA: sala BN 108 (telefon 021.4029.630):

[I – Documente pentru înmatriculare]

Candidaţii admiși vor depune pe platforma dovada de achitare a taxei de înmatriculare (v. detalii mai jos):

[II – Încărcarea pe platformă a taxei de înmatriculare]