Admitere master FSA

* Admiterea pentru studii de Master în FSA *
Sesiunea 3-16 Iulie 2021

Domeniul de master: Ştiințe Inginerești Aplicate

Programele de Master ale FSA:
[TCSI] * [SDOMEF] * [MDRP] * [IALA]

Toate cele patru programe de master sunt acreditate ARACIS prin HG 319/2019 din 23.05.2019.
Durata ciclului de studii masterale: 2 ani
  • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de masterat pentru anul universitar 2021-2022: [Link]
  • UPB – Calendarul anului universitar 2020-2021 [PDF]
  • Comisia de admitere pentru programele de master ale FSA – Sesiunea 3-16 Iulie 2021: [PDF]
  • Detalii privind examenul de admitere la programele de master SDOMEF:
    • TCSI: iulie 2021 [Link]
    • SDOMEF: 16 iulie 2021, ora 9:00 [Link]
    • IALA: iulie 2021 [Link]