Practica 2024 (licenţă)

Evenimente privind practica studențească

Desfășurarea activității de practică obligatorie prevăzută în planul de învățământ pentru studenții anului III din ciclul de licență în anul universitar 2023-2024

Anunț important: Inscrierile pentru efectuarea stagiilor de practică la STS se vor finaliza, pe cât posibil, până la data 22.04.2024.

============================================================

Prezentare companii & oferte de practică

Vision Technology: 08/04/2024 – BN113

Oportunitati de cariera Serviciul de Informatii Externe [Detalii]

====================================================================

 • Documente de practică [ZIP]:
  • Conventie tripartita [MIAI] [IF]
  • Raport de practică
  • Atestat de efectuare a stagiului de practică.
 • Colocviul de practică:
  • Colocviul de practică / 2024 la specializarea MIAI , anul III, se va desfășura [va fi comunicat] .
  • Colocviul de practică / 2024 la specializarea IF , anul III, se va desfășura  [va fi comunicat].
 • Calendarul de practică propus detaliază următoarele aspecte importante:
 • Practica se desfășoară exclusiv prin intermediul platformei integrate de practică a Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) practica.etti.pub.ro/
 • Perioada practicii este 25 iunie 2024 – 03 septembrie 2024, începând cu sfârșitul semestrului II al anului III de studiu de licență și totalizând 360 de ore.
 • Practica se efectuează doar la companiile care au încheiat un protocol de colaborare  cu facultatea/universitatea sau în laboratoarele de cercetare ale acesteia și au transmis oferta locurilor de practică conform documentului .xlsx anexat.

Este important de reținut că facultatea NU validează activitatea de practică desfășurată într-o companie care nu are încheiat protocolul de colaborare și de asemenea care nu a transmis oferta locurilor de practică.

Procesul de organizare a practicii se desfășoară conform următorului calendar:

 1. Până la data de 24 mai 2024 companiile trebuie să transmită oferta locurilor de practică și să încheie protocolul pentru organizarea practicii cu facultatea.
 2. 25 martie 2024 – 31 mai 2024: Studenții se înscriu pe locurile oferite prin platforma specificată, iar companiile efectuează procesul de selecție și anunță rezultatele interviului.
 3. 22 aprilie 2024 – 14 iunie 2024: Semnarea contractului (convenției tripartite) de practică tripartit între facultate, companie și student.

Reamintim că, pe durata practicii, există posibilitatea de angajare a practicantului conform legislației în vigoare, pe baza unui contract de muncă pe durată determinată. În plus, dacă stagiul de pregătire practică nu se efectuează cu contract de muncă, partenerul de practică poate să acorde practicantului o indemnizație, gratificare, primă sau avantaje în natură.

Datele de contact ale responsabilului cu practica din partea Facultății de Științe Aplicate

Prodecan Conf.Dr. Teodor ȚURCANU
E-mail: teodor.turcanu@upb.ro
Telefon: 021 4029630 BN 108