Licenta

Facultatea de Ştiinţe Aplicate  oferă programe de studii universitare la nivel de Licenţă, Master şi Doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile. Studiile de Licenţă (Ciclul I) se desfasoara în domeniul  Stiinţe Inginereşti Aplicate  (cursuri de zi, 4 ani, 240 credite europene transferabile), in programele:

– Matematică şi Informatică Aplicată în Inginerie;
– Inginerie Fizică.

Anunţ important:

Hotărârea Senatului UPB 406/10.03.2022 privind modul de desfăşurare a cursurilor în Semestrul II / an universitar 2021-2022 [PDF]