Organigrama FSA

 

Organigrama Facultăţii de Ştiinţe Aplicate

Conducerea FSA

 • Decan: Conf.dr. Alina Claudia PETRESCU-NIŢĂ         [Sala BN 108, Tel. 021.4029.630]
 • Prodecan: Conf.dr. Teodor ȚURCANU                        [Sala BN 106, Tel. 021.4029.622]
 • Prodecan: Ș.l.dr. Victor PALEA                                     [Sala BN 108, Tel. 021.4029.630]

Departamente

Departamentul de Fizică

 • Director departament: Conf.dr. Cristina CÎRTOAJE
 • telefon: +4021-402 91 02
 • Corp BN, sala: BN 136, site: http://www.physics.pub.ro

Departamentul de Matematică-Informatică

 • Director departament: Prof. dr. habil. Mihai POSTOLACHE
 • telefon: +4021-402 92 88
 • Rectorat, sala R-410-412, site: http://www.mathem.pub.ro

Departamentul de Metode şi Modele Matematice

 • Director de departament: Lect. dr. Alexandru NEGRESCU
 • telefon: +4021-402 91 52
 • Rectorat, sala: R 417-418, site: http://dep2.mathem.pub.ro

Departamentul de Matematici Aplicate

 • Director de departament: Lector.dr. Romeo BERCIA
 • telefon: +4021-402 93 53
 • Rectorat, sala: R 414-416, site: http://www.math.pub.ro

Şcoala doctorală a F.S.A.

 • Director: Prof. dr. Cristina STAN
 • Director adjunct: Prof. dr. Mihai POSTOLACHE
 • Corp BN, sala: BN 020, telefon: 021402-9102

Secretariat

 • Secretar Şef:  Alina-Florina BĂRUT     [Tel. 021.4029.630 * Decanat – Sala BN 108 * E-mail: alina_florina.barut@upb.ro]
 • Secretar:  Maria EREMIEA                     [Tel. 021.4029.622 * Secretariat – Sala BN 105 * E-mail: maria.eremiea@upb.ro]

Administrator Şef

 • Econ. Bogdan POPESCU   [Tel. 021.4029.622 * Sala BN 106 * E-mail: popescubogdan069@gmail.com]

Responsabil informatic

 • Ing. Radu Agherghinei    [Tel. 021.4029.622 * Sala BN 106 * E-mail: sandu.cristea@upb.ro]
 • Ing. Horia-Sorin ALEŞINCU   [Tel. 021.4029.997 * Sala R 407 * E-mail: sorin.alesincu@upb.ro; s_alesincu@rectorat.pub.ro]