Admitere

Facultatea de Ştiinţe Aplicate asigură o pregătire multidisciplinară, fundamentală (bazată pe Matematică, Fizică, Informatică), inginerească generală şi managerială, teoretică şi experimentală, psiho-pedagogică şi socio-umană, precum şi cunoaşterea unei limbi străine.

Pregătirea este orientată spre identificarea şi rezolvarea problemelor noi, cu competenţe în specializările inginereşti ale viitorului (Modelare Matematică şi Fizică, Optică, Nanoelectronică, Econofizică).  Aceasta permite o autoperfecţionare continuă şi flexibilă, fiind continuu adaptată pieţei mondiale a muncii şi cererii publice şi private de ingineri experţi în modelare şi simulare matematică-fizică pentru firme multifuncţionale High-Tech şi I.T., reţele INTERNET, T.V., Radio, cercetare, învăţământ, management, QA, bănci, asigurări, ziaristică specializată, administraţie.

Facultatea de Ştiinţe Aplicate îşi desfăşoară activităţile didactice şi de cercetare ştiinţifică prin cele 4 departamente: Matematică Informatică, Metode şi Modele Matematice, Matematici Aplicate şi Departamentul de Fizică.

Facultatea are trei Centre de Cercetare şi 19 Laboratoare: Lasere; Optoelectronică; Microscopie; Holografie; Prelucrareaoptică a informaţiei; Cristale lichide; Materiale; Haos şi Dinamică neliniară; Plasmă; Fizică computaţională; Fizică nucleară; Arhitectura calculatoarelor şi baze de date; Programarea calculatoarelor şi sisteme de operare; Reţele de calculatoare; Inteligenţă artificială; Proiectare asistată de calculator; Grafică pe calculator şi Procesarea imaginilor. Cele 125 cadre didactice ale Facultăţii, multe Laureate ale Academiei Romane, sunt implicate în programe de cooperare cu institute de cercetare şi universităţi din ţară şi din străinătate (Franţa, Portugalia, etc).