Informaţii studenţi master

Studii de Master FSA

Hotărâri de Senat referitoare la desfășurarea activităților didactice în sistem exclusiv on-line pentru săptămânile 12,13 si 14 ale anului universitar 2020-2021 [PDF] şi la organizarea sesiunii de examene din semestrul I al anului universitar 2020-2021 [PDF]. Aspecte importante privitoare la desfăşurarea examenelor:

 • examenele se pot desfășura sub formă de quiz/assignment pe Moodle, oral pe Teams sau o combinație între acestea;
 • studenții care nu au acces la mijloace tehnologice de acasă, pot solicita facultății accesul în facultate pentru a susține examenele;
 • profesorii pot solicita identificarea studentului prin pornirea sistemului audio-video și prezentarea buletinului sau carnetului de student;
 • profesorii trebuie să transmită studenților punctajele din timpul semestrului până la finalul săptămânii 14, cel târziu;
 • profesorii trebuie să transmită studenților rezultatele obținute la examene în maxim 3 zile de la finalizarea examenului.

Proceduri de evaluare la distanţă în sesiunea de examene [PDF]

 • Anunţ pentru studenţii din ciclurile de licenţă și master privind actulaizarea datelor personale * [PDF]
 • Anunţ pentru studenţii anului II studii de master, privind tema lucrării de disertaţie * [Anunţ] * [Formular]
 • UPB – Calendarul anului universitar 2020-2021 [PDF] * Calendarul Semestrului I [PDF]
 • Anunț privind programarea pentru vizarea/eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, precum și pentru semnarea contractelor de studii [PDF]
 • Anunț privind dosarele pentru acordarea de burse sociale în semestrul I [PDF] * [Formular declarație de venituri]
 • Anunț privind încărcarea codului IBAN pe contul personal din studenti.pub.ro * [PDF]
 • Extras din ghidul de utilizare a instrumentelor on-line în UPB [PDF]
 • Ghid oficial UPB privind utilizarea resurselor online: [Link]
 • Reguli de conduită a activităților online și de utilizare responsabilă a sistemului informatic integrat, pentru cadre didactice și studenți: [PDF]
 • Link-ul către platforma de cursuri FSA din anul universitar 2020-2021: https://curs.upb.ro/.
 • Programele de master ale FSA:

– Teoria codarii si stocarii informatiei [Link TCSI]
– Sisteme dinamice optimale si modele economico-financiare [Link SDOMEF]
– Ingineria si Aplicatiile Laserilor si Acceleratorilor [Link IALA]

 • În atenția masteranzilor UPB din anul I * Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Nivelul II * [PDF]