Informaţii studenţi master

Studii de Master FSA

Informaţii utile

Anunț privitor la plata taxelor de studii (de școlarizare si de restanță) [PDF]

Metodologia de organizare și desfășurare a studiilor universitare de licență, masterat, doctorat și postuniversitare în U.P.B. pentru anul universitar 2022-2023: [Link]

   • Anunţ privind plata taxelor de studii și de înmatriculare pentru anul universitar 2023-2024 * [PDF]
   • Calendarul anului universitar 2022-2023: [Link]
   • Link-ul către platforma de cursuri FSA din anul universitar 2022-2023: [Link]
   • Autentificare folosind platforma login.upb.ro [PDF]
   • Extras din ghidul de utilizare a instrumentelor on-line în UPB [PDF]
   • Ghid oficial UPB privind utilizarea resurselor online: [Link]
   • Reguli de conduită a activităților online și de utilizare responsabilă a sistemului informatic integrat, pentru cadre didactice și studenți: [PDF]