Informaţii studenţi master

Studii de Master FSA

  • UPB – Calendarul anului universitar 2020-2021 [PDF] * Calendarul Semestrului I [PDF]
  • Anunț privind programarea pentru vizarea/eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, precum și pentru semnarea contractelor de studii [PDF]
  • Anunț privind dosarele pentru acordarea de burse sociale în semestrul I [PDF] * [Formular declarație de venituri]
  • Anunț privind încărcarea codului IBAN pe contul personal din studenti.pub.ro * [PDF]
  • Extras din ghidul de utilizare a instrumentelor on-line în UPB [PDF]
  • Ghid oficial UPB privind utilizarea resurselor online: [Link]
  • Reguli de conduită a activităților online și de utilizare responsabilă a sistemului informatic integrat, pentru cadre didactice și studenți: [PDF]
  • Link-ul către platforma de cursuri FSA din anul universitar 2020-2021: https://curs.upb.ro/.
  • Programele de master ale FSA:

– Teoria codarii si stocarii informatiei [Link TCSI]
– Sisteme dinamice optimale si modele economico-financiare [Link SDOMEF]
– Ingineria si Aplicatiile Laserilor si Acceleratorilor [Link IALA]

  • În atenția masteranzilor UPB din anul I * Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Nivelul II * [PDF]