Informaţii studenţi master

Studii de Master FSA

 • Anunt important: în săptămânile 5-6-7-8 ale Semestrului II  (29 martie – 25 aprilie 2021), cursurile se vor desfășura online
 • Cursul de Etică şi Integritate Academică (anul II master) are loc luni intre orele 16-18/ săptămânile impare.
 • Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2021 se va desfășura în zilele de 14 și 15 mai 2021. Autorii sunt rugaţi să transmită titlul către cadrul didactic conducător de lucrare, care va transmite datele lucrării la secretariatul departamentului pana in data de 20 aprilie.
  • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de masterat pentru anul universitar 2021-2022: [Link]
  • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021: [Link]
  • Metodologia de organizare a studiilor de licenta, masterat si doctorat in semestrul II al anului universitar 2020 – 2021: [HS_161 * Link]
  • Regulament privind organizarea si functionarea procesului de invatamant in cadrul studiilor universitare de masterat din UPB – an universitar 2020-2021: [Link]

 • Anunţ pentru studenţii din ciclurile de licenţă și master privind actualizarea datelor personale * [PDF]
 • Anunţ pentru studenţii anului II studii de master, privind tema lucrării de disertaţie * [Anunţ] * [Formular]
 • UPB – Calendarul anului universitar 2020-2021 [PDF] * Calendarul Semestrului I [PDF]
 • Anunț privind programarea pentru vizarea/eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, precum și pentru semnarea contractelor de studii [PDF]
 • Anunț privind dosarele pentru acordarea de burse sociale în semestrul I [PDF] * [Formular declarație de venituri]
 • Anunț privind încărcarea codului IBAN pe contul personal din studenti.pub.ro * [PDF]
 • Extras din ghidul de utilizare a instrumentelor on-line în UPB [PDF]
 • Ghid oficial UPB privind utilizarea resurselor online: [Link]
 • Reguli de conduită a activităților online și de utilizare responsabilă a sistemului informatic integrat, pentru cadre didactice și studenți: [PDF]
 • Link-ul către platforma de cursuri FSA din anul universitar 2020-2021: https://curs.upb.ro/.
 • Programele de master ale FSA:

– Teoria codarii si stocarii informatiei [Link TCSI]
– Sisteme dinamice optimale si modele economico-financiare [Link SDOMEF]
– Ingineria si Aplicatiile Laserilor si Acceleratorilor [Link IALA]

Arhiva

 • Luni 01 martie 2021 începe semestrul al-II-lea al anului universitar 2020 – 2021 [Link]
 • Anunţ adresat studenţilor: întâlnirea cu studenţii Erasmus incoming * 9 Martie 2021 h.12:00 * [Detalii] [Link]
 • Anunţ adresat studenţilor: prezentarea mobilităţilor Erasmus şi oportunităţile „Dublă-diplomă” * 9 Martie 2021 h.12:00 * [Link] * [Link-Facebook]
 • În atenția masteranzilor UPB din anul I * Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Nivelul II * [PDF]
 • În data de 1 martie 2021 s-a sustinut Examenul de de disertaţie (sesiunea martie 2021) care se adresează absolvenţilor promoţiei 2020 * [PDF] [Link]