Informaţii studenţi master

Studii de Master FSA

 • Programele de master ale FSA care şcolarizează în anul universitar 2022-2023:
  • TCSI -Teoria codarii si stocarii informatiei [Link]
  • SDOMEF – Sisteme dinamice optimale si modele economico-financiare [Link]

Informaţii utile

 • Organizarea și desfășurarea studiilor universitare de licență, masterat, doctorat și postuniversitare în U.P.B. pentru anul universitar 2022-2023: [Link]

  • Calendarul anului universitar 2022-2023: [Link]

  • Anunţ privind plata taxelor de studii (taxă refacere de discipline, taxă anuală de studii, etc.) * [PDF1] [PDF2]
  • Link-ul către platforma de cursuri FSA din anul universitar 2022-2023: [Link]
  • Autentificare folosind platforma login.upb.ro [PDF]
  • Extras din ghidul de utilizare a instrumentelor on-line în UPB [PDF]
  • Ghid oficial UPB privind utilizarea resurselor online: [Link]
  • Reguli de conduită a activităților online și de utilizare responsabilă a sistemului informatic integrat, pentru cadre didactice și studenți: [PDF]
   • Anunţ privind plata taxelor de studii (taxă refacere de discipline, taxă anuală de studii, etc.) * [PDF1] [PDF2]
   • Pentru studenţii anului I licenţă şi master – anunț privind legitimațiile de călătorie [PDF]
   • Anunţ: vizarea/eliberarea carnetelor de student, și semnarea contractelor de studii (master) [PDF]