Informaţii studenţi master

Studii de Master FSA * Informaţii utile

Anunţ important: Hotărârea Senatului UPB 406/10.03.2022 privind modul de desfăşurare a cursurilor în Semestrul II / an universitar 2021-2022 [PDF]

  • Anunţ important: ACCES MATLAB * Cadrele didactice şi studenţii Universităţii Politehnica din Bucureşti beneficiază de acces MATLAB în baza unei licenţe Campus * Înregistrarea se face pe baza adresei de email instituţionale (@…upb.ro), folosind link-ul: [Link]
  • Evenimentul „Bookfest” – Bucureşti * 1-5 iunie 2022 * [PDF]
 • „International Symposium & International Student Workshop on Interdisciplinary Mathematics in the CiTi areas 2022″ (ISIM & ISWIM 2022 – I-st ed.) * organizatori: Centrul de Cercetare și Instruire în Tehnici Inovative de Matematici Aplicate în Inginerie “Traian Lalescu” (CiTi) şi Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia * 26-29 iunie 2022 * loc de desfăşurare: Universitatea Politehnica din Bucureşti * format hibrid * [Anunţ] * [Invitaţie] * [Site]
  • Anunţ privind plata taxelor de studii (taxă refacere de discipline, taxă anuală de studii, etc.) * [PDF1] [PDF2]
  • Pentru studenţii anului I licenţă şi master – anunț privind legitimațiile de călătorie [PDF]
  • Anunţ: vizarea/eliberarea carnetelor de student, și semnarea contractelor de studii (master) [PDF]
 • Taxe de studii pentru anul universitar 2021-2022 [PDF]
 • Ridicarea adeverinţei de absolvire pentru absolvenţii 2021 ai programelor de master, care au susţinut lucrarea de disertaţie [PDF]
 • Programele de master ale FSA (2021-2022):
  • TCSI -Teoria codarii si stocarii informatiei [Link]
  • SDOMEF – Sisteme dinamice optimale si modele economico-financiare [Link]
  • IALA – Ingineria si Aplicatiile Laserilor si Acceleratorilor [Link]

Arhiva

 • Anunţ: programarea pentru eliberarea legitimaţiilor de student (anul I) [PDF]
 • Decizia Decanatului FSA privind recuperarea activităţilor pentru studenţii care absentează din motive obiective (Covid, internare, terapie, etc) [PDF]
 • Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești UPB-2022 s-a desfășurat în zilele de 1314 mai 2022 * [Program-FSA] [Link-SCSS-DF] * [Link-Programe_UPB] [Ghid]
 • Date privind Cursul de Consliere şi Orientare – din programul Formare Psihopedagogică pentru Carieră Didactică – Nivel II (pentru studenţii de master) [PDF]
  • UPB – Structura anului universitar 2021-2022 [PDF]
  • Link-ul către platforma de cursuri FSA din anul universitar 2021-2022: [Link]
  • Autentificare folosind platforma login.upb.ro [PDF]
  • Metodologia de organizare a studiilor universitare de licenţă, masterat si doctorat în Semestrul I din anul universitar 2021-2022 (HS_266/30_09_2021) * [Link]
  • Calendarul UPB – Semestrul II [PDF]
  • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de masterat pentru anul universitar 2021-2022: [Link]
  • Ghid oficial UPB privind utilizarea resurselor online: [Link]
  • Reguli de conduită a activităților online și de utilizare responsabilă a sistemului informatic integrat, pentru cadre didactice și studenți: [PDF]
 • Anunţ important: sesiunea de susţinere a examenelor de licenţă şi disertaţie 28 februarie – 04 martie 2022 * înregistrarea se face la Secretariatul FSA în perioada 14-18 februarie 2022 [BN-108, tel. 021.4029630] [Detalii]
 • Desfășurarea activităților didactice în U.P.B. în perioada 15 noiembrie 2021- 28 ianuarie 2022 (săptămânile 7-14) din semestrul I, an universitar 2021-2022) * Hotarârea de Senat nr. 311/12.11.2021 [PDF] și Hotarârea de Senat nr. 330/17.12.2021 [PDF]
 • Desfăşurarea activităţilor didactice în data de 29.11.2021 * Hotarârea Consiliului de Administraţie nr. 75/22.10.2021 * [PDF]: ziua de 29.11.2021 va fi liberă; activităţile din data 29.11.2021 se vor recupera Sâmbătă, 06.11.2021.
 • A patra ediţie a evenimentului internaţional Innovative Techniques, Diversity and Connectivity (WITDC-21) * online * în perioada 25-26 noiembrie 2021 [evenimentul se adreseaza tuturor studenţilor, în special studenţilor masteranzi şi studenţilor doctoranzi] * [PDF].
 • Desfăşurarea activităţilor didactice în perioada 1-12 noiembrie 2021 * [Link]
 • UPB – Structura anului universitar 2020-2021 [PDF]
 • Workshop-ul Online UPB despre autentificarea in 2 paşi (2fa) pentru cadre didactice şi studenţi * Joi, 4 noiembrie 2021, h. 10-11 * Platforma MS Teams [Link]
 • Deschidere FSA anul I * 4.10.2021, h.12 * [Link_Zoom]
 • Metodologia de organizare a studiilor de licență, masterat şi doctorat în semestrul II al anului universitar 2020 – 2021: [HS_161 * PDF]
 • Anunt: Desfășurarea și finalizarea activităților didactice din semestrul II, an universitar 2020-2021 [PDF]: Activitățile didactice aferente săptămânilor 9 – 14, ale semestrului II, din anul universitar 2020 – 2021, se vor desfășura în regim on-line, cu excepția celor prevăzute la articolele 2, 3 și 4 din prezenta hotărâre. Activitățile didactice în regim on-line se vor desfășura cu respectarea prevederilor articolelor 2, 6 și 7 din Metodologia de organizare a studiilor de licență, masterat și doctorat în semestrul II al anului universitar 2020 – 2021, adoptată prin Hotărârea Senatului Universității Politehnica din București nr. 161/17.02.2021 (v. documentul PDF).
  • Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021: [HS 198 * PDF]
  • Metodologia de organizare a studiilor de licența, masterat si doctorat in semestrul II al anului universitar 2020 – 2021: [HS_161 * PDF]
 • Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2021 s-a desfășurat în zilele de 14 și 15 mai 2021. * [Sectiuni – matematica].
 • Cursul de Etică şi Integritate Academică (anul II master) are loc luni intre orele 16-18/ săptămânile impare.
 • Anunț privind programarea pentru vizarea/eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, precum și pentru semnarea contractelor de studii [PDF]
 • Anunț privind dosarele pentru acordarea de burse sociale în semestrul I [PDF] * [Formular declarație de venituri]
 • Anunţ pentru studenţii din ciclurile de licenţă și master privind actualizarea datelor personale * [PDF]
 • Anunţ pentru studenţii anului II studii de master, privind tema lucrării de disertaţie * [Anunţ] * [Formular]
 • Anunț privind încărcarea codului IBAN pe contul personal din studenti.pub.ro * [PDF]
 • Extras din ghidul de utilizare a instrumentelor on-line în UPB [PDF]
 • Luni 01 martie 2021 începe semestrul al-II-lea al anului universitar 2020 – 2021 [Link]
 • Anunţ adresat studenţilor: întâlnirea cu studenţii Erasmus incoming * 9 Martie 2021 h.12:00 * [Detalii] [Link]
 • Anunţ adresat studenţilor: prezentarea mobilităţilor Erasmus şi oportunităţile „Dublă-diplomă” * 9 Martie 2021 h.12:00 * [Link] * [Link-Facebook]
 • În atenția masteranzilor UPB din anul I * Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Nivelul II * [PDF]
 • În data de 1 martie 2021 s-a sustinut Examenul de de disertaţie (sesiunea martie 2021) care se adresează absolvenţilor promoţiei 2020 * [PDF] [Link]