Informaţii studenţi master

Studii de Master FSA

 • Anunt important: Desfășurarea și finalizarea activităților didactice din semestrul II, an universitar 2020-2021 [PDF]: Activitățile didactice aferente săptămânilor 9 – 14, ale semestrului II, din anul universitar 2020 – 2021, se vor desfășura în regim on-line, cu excepția celor prevăzute la articolele 2, 3 și 4 din prezenta hotărâre. Activitățile didactice în regim on-line se vor desfășura cu respectarea prevederilor articolelor 2, 6 și 7 din Metodologia de organizare a studiilor de licență, masterat și doctorat în semestrul II al anului universitar 2020 – 2021, adoptată prin Hotărârea Senatului Universității Politehnica din București nr. 161/17.02.2021 (v. documentul PDF).
   • Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021: [HS 198 * PDF]
   • Metodologia de organizare a studiilor de licența, masterat si doctorat in semestrul II al anului universitar 2020 – 2021: [HS_161 * PDF]
   • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de masterat pentru anul universitar 2021-2022: [Link]
   • UPB – Structura anului universitar 2020-2021 [PDF]
   • UPB – Structura anului universitar 2021-2022 [PDF]
  • Ridicarea adeverinţei de absolvire pentru absolvenţii 2021 ai programelor de master, care au susţinut lucrarea de disertaţie [PDF]

 • Ghid oficial UPB privind utilizarea resurselor online: [Link]
 • Reguli de conduită a activităților online și de utilizare responsabilă a sistemului informatic integrat, pentru cadre didactice și studenți: [PDF]
 • Link-ul către platforma de cursuri FSA din anul universitar 2020-2021: https://curs.upb.ro/.
 • Programele de master ale FSA:

– Teoria codarii si stocarii informatiei [Link TCSI]
– Sisteme dinamice optimale si modele economico-financiare [Link SDOMEF]
– Ingineria si Aplicatiile Laserilor si Acceleratorilor [Link IALA]

Arhiva

 • Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2021 s-a desfășurat în zilele de 14 și 15 mai 2021. * [Sectiuni – matematica].
 • Cursul de Etică şi Integritate Academică (anul II master) are loc luni intre orele 16-18/ săptămânile impare.
 • Anunț privind programarea pentru vizarea/eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, precum și pentru semnarea contractelor de studii [PDF]
 • Anunț privind dosarele pentru acordarea de burse sociale în semestrul I [PDF] * [Formular declarație de venituri]
 • Anunţ pentru studenţii din ciclurile de licenţă și master privind actualizarea datelor personale * [PDF]
 • Anunţ pentru studenţii anului II studii de master, privind tema lucrării de disertaţie * [Anunţ] * [Formular]
 • Anunț privind încărcarea codului IBAN pe contul personal din studenti.pub.ro * [PDF]
 • Extras din ghidul de utilizare a instrumentelor on-line în UPB [PDF]
 • Luni 01 martie 2021 începe semestrul al-II-lea al anului universitar 2020 – 2021 [Link]
 • Anunţ adresat studenţilor: întâlnirea cu studenţii Erasmus incoming * 9 Martie 2021 h.12:00 * [Detalii] [Link]
 • Anunţ adresat studenţilor: prezentarea mobilităţilor Erasmus şi oportunităţile „Dublă-diplomă” * 9 Martie 2021 h.12:00 * [Link] * [Link-Facebook]
 • În atenția masteranzilor UPB din anul I * Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Nivelul II * [PDF]
 • În data de 1 martie 2021 s-a sustinut Examenul de de disertaţie (sesiunea martie 2021) care se adresează absolvenţilor promoţiei 2020 * [PDF] [Link]