Informaţii studenţi master

Studii de Master FSA

 • Programele de master ale FSA care şcolarizează în anul universitar 2022-2023:
  • TCSI -Teoria codarii si stocarii informatiei [Link]
  • SDOMEF – Sisteme dinamice optimale si modele economico-financiare [Link]

Informaţii utile

Metodologia de organizare și desfășurare a studiilor universitare de licență, masterat, doctorat și postuniversitare în U.P.B. pentru anul universitar 2022-2023: [Link]

Pentru masteranzii FSA: PhD position in CREATIS University of Lyon, France in intraoperative optical imaging for neurosurgery. The position is in a newly funded EIC European project HyperProbe and implies collaborations with clinical and research groups in Europe. [Link]

    • Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești UPB-2023 se va desfășura în zilele de 5 și 6 mai 2023 în format fizic * [Program] [Ghid]

   • Conferinţa Internaţională a Studenţilor CERC-2023 * Academia Tehnică Militară Bucureşti * 20-21 aprilie 2023 * [ZIP]

  • Anunţ privind plata taxelor de studii (taxă refacere de discipline, taxă anuală de studii, etc.) * [PDF] * Taxe de studii pentru anul universitar 2022-2023 [PDF]
  • Invitaţie pentru studenţii FSA: participare la studiul Campus International 2022 * [Anunţ] [Detalii]
  • Calendarul anului universitar 2022-2023: [Link]
  • Link-ul către platforma de cursuri FSA din anul universitar 2022-2023: [Link]
  • Autentificare folosind platforma login.upb.ro [PDF]
  • Extras din ghidul de utilizare a instrumentelor on-line în UPB [PDF]
  • Ghid oficial UPB privind utilizarea resurselor online: [Link]
  • Reguli de conduită a activităților online și de utilizare responsabilă a sistemului informatic integrat, pentru cadre didactice și studenți: [PDF]
  • Anunţ privind plata taxelor de studii (taxă refacere de discipline, taxă anuală de studii, etc.) * [PDF1] [PDF2]
  • Pentru studenţii anului I licenţă şi master – anunț privind legitimațiile de călătorie [PDF]
  • Anunţ: vizarea/eliberarea carnetelor de student, și semnarea contractelor de studii (master) [PDF]