TCSI

Programul masteral
Teoria Codării şi Stocării Informaţiei

(TCSI)

Programul masteral Teoria Codării şi Stocării Informaţiei (TCSI) al Facultăţii de Ştiinţe Aplicate a fost listat în baza de date educaţională a Agenţiei Europene de Securitate Cibernetică (ENISA) * [Link]

  • Prezentare TCSI
  • Responsabil master: lect.dr. Emil SIMION, tel. contact: 0744.297.199
  • Plan de învăţământ-orar-responsabili-anunţuri
  • Admitere program masteral TEORIA CODĂRII ŞI STOCĂRII INFORMAŢIEI (www.tcsi.ro), coordonator program: dr. Emil SIMION (emil.simion@upb.ro)
   Programul masteral este listat în baza de date educațională a ENISA: [Link]
  • Programul concursului:
   • Înscrierea candidaților 30.08 – 15.09.2021
   • Concurs de admitere 16.09 – 17.09.2021 (data exactă, precum și link-ul pentru susținerea colocviului, urmează a fi comunicată în timp util)
   • Comunicarea rezultatelor 18.09.2021
   • Înmatricularea candidaților 20.09 – 21.09.2021
   • Informații la Secretariatul Facultatii Stiinte Aplicate, zilnic între orele 9:00-15:00 sau pe www.tcsi.ro