TCSI

Programul masteral
Teoria Codării şi Stocării Informaţiei

(TCSI)

Programul masteral TCSI este listat în baza de date educaţională a Agenţiei Europene de Securitate Cibernetică (ENISA) * [Link]

Programul masteral TCSI este listat în baza de date a Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică [Link]

  • Prezentare TCSI [PDF]
  • Pagina de web a programului masteral TCSI [Link]
  • Plan de  învăţământ [PDF]
  • Responsabil master: conf.dr. Emil SIMION, tel. contact: 0744.297.199, emil.simion@upb.ro

Conferința internațională „Security for Information Technology and Communications * Programul de master Teoria codării și stocării informației (https://tcsi.ro/) din cadrul Facultății de Știinte Aplicate și Centrul de Cercetare şi Instruire în Tehnici Inovative de Matematici Aplicate în Inginerie “Traian Lalescu” (https://citi.upb.ro/) sunt parteneri ai conferinței internaționale „Security for Information Technology and Communications„, organizată de către ASE, ATM și ITA în perioada 8-9 decembrie 2022. Detalii privind desfășurarea evenimentului la: https://secitc.eu/

 • Arhivă

  • În perioada 25-26 noiembrie s-a desfăşurat, în sistem on-line, Ediţia XIV a conferinţei internaţionale „Security for Information Technology and Communications” – SECITC 2021. Conferinţa este organizată de ATM, ASE şi ITA în parteneriat cu programul de master „Teoria codării şi stocării informaţiei” (https://www.tcsi.ro/) şi Centrul de Cercetare și Instruire în Tehnici Inovative de Matematici Aplicate în Inginerie “Traian Lalescu” (CiTi). Programul conferinţei se regăseşte la pagina: http://secitc.eu/session/secitc-opening/
  • Deschiderea oficială programului masteral Teoria Codării și Stocării Informației (TCSI) are loc în data de 4 octombrie 2021 pe canalul de TEAMS: [Link]
  • Programul concursului de admitere (sesiunea Septembrie 2021):
   • Înscrierea candidaților 30.08 – 15.09.2021
   • Concurs de admitere 16.09 – 17.09.2021 (data exactă, precum și link-ul pentru susținerea colocviului, urmează a fi comunicată în timp util)
   • Comunicarea rezultatelor 18.09.2021
   • Înmatricularea candidaților 20.09 – 21.09.2021
   • Informații la Secretariatul Facultatii Stiinte Aplicate, zilnic între orele 9:00-15:00 sau pe www.tcsi.ro