Cazare cămin

Anunt important * 14 mai 2020

 • Consiliul de Administratie al Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti a decis inchiderea caminelor universitatii pentru luna iunie.
 • In conformitate cu decizia conducerii universitatii, studentii care au fost cazati in anul universitar 2019-2020 si nu s-au decazat pana in prezent trebuie sa se decazeze cel tarziu pana in data de 15 iunie 2020.
 • Decazarea studentilor se va face incepand cu data de 18 mai 2020, in conformitate cu o planificare care va fi stabilita si comunicata zilele urmatoare.
 • Decazarea va respecta recomandarile autoritatilor privind distantarea sociala.
 • Informatii suplimentare: decanat FSA, 021.4029.630.


Arhiva 2019 – criterii de cazare

Criteriile în baza cărora se va face repartizarea şi cazarea în căminul F.S.A. sunt următoarele:

 • îndeplinirea, în anii universitari anteriori, a tuturor obligaţiilor ce au revenit
  studenţilor căminişti (conform regulamentului de funcţionare a căminului);
 • continuitatea în cameră;
 • rezultatele în activitatea școlară;
 • afinități personale (studenții care doresc sa locuiască în aceeași cameră trebuie să
  precizeze acest fapt în cererea de pre-cazare).


1. Decan, Prof. Dr. Emil Petrescu
2. Prodecan, Lector. Dr. Alina Petrescu Nita
3. Vicepresedinte cămin P25, Virgil Ionuț Preda


Repartitia cazarii se va ridica personal din sala BN 113, Corp BN pe baza C.I.
Plata taxei de cazare se va efectua in punctul de incasare afisat in ziua cazarii in facultate(200 de lei).
Cazarea propriu-zisa in camera in care s-a primit repartitia.

Zilele in care se va face repartitia pentru cazare:
Sambata, 21 Septembrie 2019

08:00 – Studentii admisi în anul 2019 (anul 1 licenta) se vor repartiza în ordinea descrescatoare a mediilor de admitere
11:00 – Anul 2 Licenta
11:30 – Anul 3 Licenta
12:00 – Anul 4 Licenta
12:30 – Anul 1 Master + Doctorat
13:00 – 13:20 – Anul 2 Master

ATENTIE:

Studenții care nu se prezintă in ziua si ora stabilita pentru ridicarea repartiției pierd dreptul la cazare DEFINITIV!

Harta caminelor UPB-Regie


 • Repartiţia(se ridica de la facultate si se depune la camin);
 • Contractul de închiriere(se ridica de la facultate);
 • Cererea pentru viza de flotant(se ridica de la facultate);
 • Cartea de identitate în original şi 2 copii(o copie se anexeaza la cererea de cazare, iar a
  doua copie ramane la student);

IMPORTANT:

Studenții care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate/reducere de plata a taxei de cazare conform prevederilor legale (copii de cadre didactice, bursieri ai statului roman, orfani de ambii părinți, studenți cu handicap grav și sever, etc) vor prezenta, LA PRIMIREA REPARTITIEI, următoarele documente in original la Comisia de cazare a Facultății, care vor fi păstrate de comisie:

 • adeverință fiu cadru didactic vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau Universitate;
 • certificat de urmaș al eroilor-martiri ai Revoluției din Decembrie 1989;
 • adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006, art.16 alin.(8));
 • adeverința de la centrul de plasament/certificate de deces.


(1) Căminele studențești sunt unități patrimoniale aflate în proprietatea, administrarea sau folosința UPB, în care se asigură condiții de viață și studiu pentru studenți.

(2) Repartizarea căminelor către FSA se face de către UPB prin Biroul Executiv de cazare proporțional cu numărul de studenți ai facultății.

(3) Acordarea dreptului de cazare se face pe baza performanțelor în activitatea academică, situația socială și activitatea extracuriculară a studenților de la studiile de licență, masterat sau doctorat. Nu se face discriminare între studenții bugetari și cei cu taxă.

(4) Studenții care au domiciliul stabil în municipiul Bucureşti nu pot primi cazare în căminele UPB.

(5) Studenții străini bursieri ai statului primesc dreptul de cazare în conformitate cu aceleași principii stabilite pentru studenții cetățeni români, cu excepția celor înmatriculați în anul I și care se află pe listele Ministerului Educației şi Cercetării cărora le sunt alocate obligatoriu locuri de cazare.

(6) Studenții care au obținut dreptul de cazare, plecați la studiu în cadrul programelor Erasmus-Socrates în primul semestru al anului universitar, vor fi cazați la întoarcerea de la studii.

(7) Studenții care se incadrează într-un anumit caz social vor primi locuri de cazare conform Regulamentului de Cazare al Facultății votat de Consiliul Facultății.

(8) Funcţionarea căminelor studenţeşti se face în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti. Căminele funcţionează pe perioada anului universitar.