Cazare camin

Noutati

Important:

Anunt din partea conducerii UPB pentru studentii bugetati care vor fi repartizaţi în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2016/2017 [PDF]

Harta caminelor UPB-Regie

Regie-1
 

Criterii de repartizare

Criteriile în baza cărora se va face repartizarea şi cazarea în căminul F.S.A. sunt următoarele:

 • îndeplinirea, în anii universitari anteriori, a tuturor obligaţiilor ce au revenit studenţilor căminişti (conform regulamentului de funcţionare a căminului);
 • continuitatea în cameră;
 • rezultatele în activitatea profesională;
 • afinități personale (studenții care doresc sa locuiască în aceeași cameră trebuie să precizeze acest fapt în cererea de pre-cazare, iar dacă nu au făcut-o, se pot adresa direct vicepreședintelui de cămin).

Studenţii admişi în anul I, care se cunosc între ei şi doresc să locuiască în aceeaşi cameră, trebuie să vină împreună la cazare pentru a-si exprima opţiunea.

Comisia de cazare

Comisia de cazare a F.S.A. pentru anul universitar 2016-2017

1. Decan, Prof.  Dr. Emil Petrescu
2. Prodecan, Lector. Dr. Alina Petrescu Nita
3. Vicepresedinte camin P25, stud. Virgil Ionut Preda

Etape de cazare

Etape de cazare:

   • Repartitia cazarii se va ridica personal din sala BN 113 pe baza C.I.
   • Plata taxei de cazare se va efectua in punctul de incasare afisat in ziua cazarii in facultate(250 de lei).
   • Cazarea in camera in care s-a primit repartitia.

Zilele in care se va face repartitia pentru cazare:

  • Vineri, 30 Septembrie 2016, incepand cu ora 10:00 se vor repartiza anii 2, 3, 4 licenta.
  • Sambata, 1 Octombrie 2016, incepand cu ora 09:00 se vor repartiza: anul 1 licenta, anii 1, 2 master si studentii cu restante(In limita locurilor disponibile!).

Documente de cazare

   • Repartiţia(se ridica de la facultate si se depune la camin);
   • Contractul de închiriere(se ridica de la facultate si se depune la camin);
   • Cererea pentru viza de flotant(se ridica de la facultate);
   • Cartea de identitate în original şi copie(se depune la camin);
   • Un timbru fiscal de 5 lei(se depune la camin)

Pentru studentii copii de cadre didactice, urmasi ai revolutiei din 1989 sau orfani de ambii parinti:
Pentru a putea beneficia de gratuitate la plata caminului este necesara depunerea unui act doveditor in ziua cazarii!(se vor achita doar 100 de lei, taxa initială)

Regulament

[Extras din Regulamentul F.S.A. – Art 28 Căminele studenţeşti]

(1)       Căminele studențești sunt unități patrimoniale aflate în proprietatea, administrarea sau folosința UPB, în care se asigură condiții de viață și studiu pentru studenți.

(2)       Repartizarea căminelor către FSA se face de către UPB prin Biroul Executiv de cazare proporțional cu numărul de studenți ai facultății.

(3)       Acordarea dreptului de cazare se face pe baza performanțelor în activitatea academică, situația socială și activitatea extracuriculară a studenților de la studiile de licență, masterat sau doctorat. Nu se face discriminare între studenții bugetari și cei cu taxă.

(4)       Studenții care au domiciliul stabil în municipiul Bucureşti nu pot primi cazare în căminele UPB.

(5)       Studenții străini bursieri ai statului primesc dreptul de cazare în conformitate cu aceleași principii stabilite pentru studenții cetățeni români, cu excepția celor înmatriculați în anul I și care se află pe listele Ministerului Educației şi Cercetării cărora le sunt alocate obligatoriu locuri de cazare.

(6)       Studenții care au obținut dreptul de cazare, plecați la studiu în cadrul programelor Erasmus-Socrates în primul semestru al anului universitar, vor fi cazați la întoarcerea de la studii.

(7)       Studenții care se incadrează într-un anumit caz social vor primi locuri de cazare conform Regulamentului de Cazare al Facultății votat de Consiliul Facultății.

(8)           Funcţionarea căminelor studenţeşti se face în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti. Căminele funcţionează pe perioada anului universitar.