Cazare cămin

Anunturi privind cazările în Universitatea Politehnica din București
în anul universitar 2022-2023

 • Platforma studenti.pub.ro a fost actualizată pentru a se putea încărca certificatul verde. Astfel, în meniul în care ați făcut și cererea, în partea de jos a paginii, aveți opțiunea de încărcare a PDF-ului. Studenții care nu au încă acces pe platforma studenti.pub.ro (anul I licență, sau anul I master sau doctorat care nu au urmat până în acest moment un program de studii la UPB), pot completa acest    formular   .
 • Reglementări privind repartițiile în cămin pentru anul universitar 2022 – 2023 [PDF]
 • Anunţ pentru studenţii anului I (licență sau doctorat) privind cazarea [PDF]
 • Cazarea 2022-2023: calendar și tarife [PDF]


CAZĂRILE se fac Vineri 30 septembrie 2022 începând cu ora 9.00.

Repartiția cazării se va ridica PERSONAL din sala BN 113, Corp BN pe baza C.I  cu dovada plății/ adeverința de CD, orfani, alte situații speciale  (ÎN DUBLU EXEMPLAR)


Planificarea pe ani:

 • VINERI 30 septembrie ora 9.00 anul I
 •                                           ora 11.00 anul II
 •                                           ora 12.00 anul III
 •                                           ora 13.00 anul IV
 •                                           ora 15.00 Master si Doctorat

Harta căminelor UPB-Regie


DOCUMENTE de cazare

ANUNȚ CAZARE FACULTATEA DE ȘTIINȚE APLICATE

În conformitate cu regulile generale privind cazările în Universitatea Politehnica din București în anul universitar 2020-2021, respectând prevederile Ordinului nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 și aplicarea de către UPB a Scenariului 2 (https://upb.ro/anunt-privind-cazarile-in-universitatea-politehnica-din-bucuresti-an-univ-2020-2021/), studenții Facultății de Stiinta Aplicata vor fi cazați astfel:

·         în căminul P25, care dispune de lavoar în cameră și grup sanitar și duș la comun, (vor fi cazați căte 1 student în cameră);

Criteriile de cazare aprobate de Consiliul de Administrație, la propunerea asociațiilor studențești și a studenților senatori, sunt prioritizate după cum urmează, până la completarea locurilor disponibile:

 • cazurile sociale;
 • studenții de la licență anul I;
 • studenții de licență anul IV;
 • studenții de licență anul II și III
 • studenții de master.

La alocarea repartițiilor se va ține cont de numărul de restanțe, prioritate având studenții integraliști.

Categoriile de studenti cazați scutiti de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019, sunt:

 1. copii de cadre didactice si didactic auxiliar aflati in activitate sau pensionati, (reducere 100%);
 2. bursieri ai statului roman, (reducere 100%);
 3. studenti straini scutiți de plata taxelor de scolarizare, (reducere 100%);
 4. orfani de un parinte sau ambii parinti, (reducere 100%);
 5. studenti cu dizabilitati, (reducere 50%);
 6. studenti aflati in regim de protectie speciala, (reducere 100%).

Studenții cazați care se încadreaza într-o categorie care beneficiaza de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta cu următoarele documente în original la Comisia de cazare a facultății, care vor fi păstrate de comisie:

 • adeverinţă fiu cadru didactic/didactic auxiliar/pensionar cadru didactic, vizată de Inspectotatul Școlar Județean sau universitate;
 • certificat de deces părinte/părinți
 • adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006, art.16 alin.(8));
 • adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces.

PLATA REGIEI DE CĂMIN

Regia de cămin aferentă căminelor P25, pentru luna octombrie, este în valoare de 250 lei.

Regia de cămin se va achita prin ordin de plată  în următoarele conturi:

Universitatea Politehnica din Bucuresti CUI 4183199

 1. Banca Comerciala Romana – COD IBAN RO96RNCB0723000506250268; SWIFT: RNCBROBU
 2. Banca Romana pt. Dezvoltare: COD IBAN RO60BRDE410SV94285524100; SWIFT: BRDEROBU

La detalii plată se va completa obligatoriu: Nume prenume, regie cămin luna octombrie, cămin Facultatea de Științe Aplicate. 

Numărul căminului și camera vor fi completate de prodecanul responsabil cu cazarea la ridicarea repartiției.

Dovada achitării contravalorii regiei pentru luna octombrie va fi adusă în format hârtie la ridicarea repartiției pentru cămin. În lipsa acesteia nu se va putea primi repartiția!

Studenții care au depus cereri de cazare vor fi cazați de către comisiile de cazare constituite la nivelul fiecărei facultăți. Confirmarea locului de cazare se va face prin dovada achitării de către student a regiei de cămin pe care o va prezenta la ridicarea repartiției și a contractului de cazare.

Neachitarea regiei de cămin și neprezentarea la data programării pentru ridicarea de către facultate a repartiției duce la pierderea locului de cazare.

Studenții care au optat pentru cazare nu se vor putea decaza decât după achitarea integrală a cazării pe întregul an universitar, cu excepția situației în care se declară situația de stare de urgență și căminul se închide.

IMPORTANT:

 1. Pentru fiecare an în parte se va indica o programare orară pe care vă rugăm să o respectați cu strictețe.
 2. Lipsa documentului care atestă plata regiei de cămin (cu excepția celor scutiți) va face imposibilă atribuirea repartiției.
 3. Pentru a respecta normele în vigoare vă rugăm să aveți în vedere că în procesul de cazare este permis doar accesul studenților programați (fără părinți sau studenți neprogramați) si puretarea obligatorie a măștii


(1) Căminele studențești sunt unități patrimoniale aflate în proprietatea, administrarea sau folosința UPB, în care se asigură condiții de viață și studiu pentru studenți.

(2) Repartizarea căminelor către FSA se face de către UPB prin Biroul Executiv de cazare proporțional cu numărul de studenți ai facultății.

(3) Acordarea dreptului de cazare se face pe baza performanțelor în activitatea academică, situația socială și activitatea extracuriculară a studenților de la studiile de licență, masterat sau doctorat. Nu se face discriminare între studenții bugetari și cei cu taxă.

(4) Studenții care au domiciliul stabil în municipiul Bucureşti nu pot primi cazare în căminele UPB.

(5) Studenții străini bursieri ai statului primesc dreptul de cazare în conformitate cu aceleași principii stabilite pentru studenții cetățeni români, cu excepția celor înmatriculați în anul I și care se află pe listele Ministerului Educației şi Cercetării cărora le sunt alocate obligatoriu locuri de cazare.

(6) Studenții care au obținut dreptul de cazare, plecați la studiu în cadrul programelor Erasmus-Socrates în primul semestru al anului universitar, vor fi cazați la întoarcerea de la studii.

(7) Studenții care se incadrează într-un anumit caz social vor primi locuri de cazare conform Regulamentului de Cazare al Facultății votat de Consiliul Facultății.

(8) Funcţionarea căminelor studenţeşti se face în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti. Căminele funcţionează pe perioada anului universitar.