Cazare cămin

Anunturi privind cazările în Universitatea Politehnica din București
în anul universitar 2021-2022

 • Platforma studenti.pub.ro a fost actualizată pentru a se putea încărca certificatul verde. Astfel, în meniul în care ați făcut și cererea, în partea de jos a paginii, aveți opțiunea de încărcare a PDF-ului. Studenții care nu au încă acces pe platforma studenti.pub.ro (anul I licență, sau anul I master sau doctorat care nu au urmat până în acest moment un program de studii la UPB), pot completa acest    formular   Pentru a putea intra în prima etapă de cazări, termenul limită pentru ambele categorii este luni, 27 septembrie 2021, ora 23:59.
 • Studenții de licență care au început schema de vaccinare dar nu au finalizat-o, pot încărca certificatul verde și vor intra în etapa I de repartizări, dar nu vor putea semna contractul și deci nu se vor putea caza până când schema nu este completă.
 • Repartițiile în cămin pentru anul universitar 2021 – 2022 [PDF]
 • Anunţ pentru studenţii anului I (licență sau doctorat) privind cazarea [PDF]
 • Organigrama cazărilor FSA 2021-2022 [PDF]


Arhivă

Cazarea în UPB în anul universitar 2020-2021

1. FSA: Anunt privind cazările în Universitatea Politehnica din București
în anul universitar 2020-2021 [PDF]

2. Link UPB: Anunt privind cazările în Universitatea Politehnica din București (2020-2021) [Link]

3. CAZĂRILE se fac VINERI 2 octombrie începând cu ora 8,30 ( începând cu anul I ). Repartiția cazării se va ridica personal din sala BN 104, Corp BN pe baza C.I și cu dovada plății. Planificarea pe ani:

 • 8.30- 9.30 Anul I * 10.00-11.00 Anul II * 11.30-12.30 Anul III * 13.00-14.00 Anul IV + Master I

4. Organigrama cazării studenților FSA în cămin [PDF]

Anunt privind cazarile * 14 mai 2020

 • Consiliul de Administratie al Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti a decis inchiderea caminelor universitatii pentru luna iunie.
 • In conformitate cu decizia conducerii universitatii, studentii care au fost cazati in anul universitar 2019-2020 si nu s-au decazat pana in prezent trebuie sa se decazeze cel tarziu pana in data de 15 iunie 2020.
 • Decazarea studentilor se va face incepand cu data de 18 mai 2020, in conformitate cu o planificare care va fi stabilita si comunicata zilele urmatoare.
 • Decazarea va respecta recomandarile autoritatilor privind distantarea sociala.
 • Informatii suplimentare: decanat FSA, 021.4029.630.

Arhiva 2019 – criterii de cazare

Criteriile în baza cărora se va face repartizarea şi cazarea în căminul F.S.A. sunt următoarele:

 • îndeplinirea, în anii universitari anteriori, a tuturor obligaţiilor ce au revenit
  studenţilor căminişti (conform regulamentului de funcţionare a căminului);
 • continuitatea în cameră;
 • rezultatele în activitatea școlară;
 • afinități personale (studenții care doresc sa locuiască în aceeași cameră trebuie să
  precizeze acest fapt în cererea de pre-cazare).

CAZĂRILE se fac JOI  30 septembrie 2021 și  VINERI 1 octombrie 2021 începând cu ora 9.00.

Repartiția cazării se va ridica personal din sala BN 113, Corp BN pe baza C.I, carnetului de vaccinare  și cu dovada plății.

Planificarea pe ani:

 • Joi 30 septembrie ora 9.00 anii III și IV
 • Vineri 1 octombrie ora 9.00 anii I și II

Harta căminelor UPB-Regie


DOCUMENTE de cazare

ANUNȚ CAZARE FACULTATEA DE ȘTIINȚE APLICATE

În conformitate cu regulile generale privind cazările în Universitatea Politehnica din București în anul universitar 2020-2021, respectând prevederile Ordinului nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 și aplicarea de către UPB a Scenariului 2 (https://upb.ro/anunt-privind-cazarile-in-universitatea-politehnica-din-bucuresti-an-univ-2020-2021/), studenții Facultății de Stiinta Aplicata vor fi cazați astfel:

·         în căminul P25, care dispune de lavoar în cameră și grup sanitar și duș la comun, (vor fi cazați căte 1 student în cameră);

Criteriile de cazare aprobate de Consiliul de Administrație, la propunerea asociațiilor studențești și a studenților senatori, sunt prioritizate după cum urmează, până la completarea locurilor disponibile:

 • cazurile sociale;
 • studenții de la licență anul I;
 • studenții de licență anul IV;
 • studenții de licență anul II și III
 • studenții de master.

La alocarea repartițiilor se va ține cont de numărul de restanțe, prioritate având studenții integraliști.

Categoriile de studenti cazați scutiti de plata taxei de cazare, conform Legii nr.1/2011, Contractului colectiv de muncă din învățământ, Legii nr. 272/2004, HG nr. 844/2008 și OMEN nr.3130/2019, sunt:

 1. copii de cadre didactice si didactic auxiliar aflati in activitate sau pensionati, (reducere 100%);
 2. bursieri ai statului roman, (reducere 100%);
 3. studenti straini scutiți de plata taxelor de scolarizare, (reducere 100%);
 4. orfani de un parinte sau ambii parinti, (reducere 100%);
 5. studenti cu dizabilitati, (reducere 50%);
 6. studenti aflati in regim de protectie speciala, (reducere 100%).

Studenții cazați care se încadreaza într-o categorie care beneficiaza de gratuitate/reducere pentru plata taxei de cazare, conform prevederilor legale, se vor prezenta cu următoarele documente în original la Comisia de cazare a facultății, care vor fi păstrate de comisie:

 • adeverinţă fiu cadru didactic/didactic auxiliar/pensionar cadru didactic, vizată de Inspectotatul Școlar Județean sau universitate;
 • certificat de deces părinte/părinți
 • adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006, art.16 alin.(8));
 • adeverință de la centrul de plasament/certificate de deces.

PLATA REGIEI DE CĂMIN

Regia de cămin aferentă căminelor P25, pentru luna octombrie, este în valoare de 250 lei.

Regia de cămin se va achita prin ordin de plată  în următoarele conturi:

Universitatea Politehnica din Bucuresti CUI 4183199

 1. Banca Comerciala Romana – COD IBAN RO96RNCB0723000506250268; SWIFT: RNCBROBU
 2. Banca Romana pt. Dezvoltare: COD IBAN RO60BRDE410SV94285524100; SWIFT: BRDEROBU

La detalii plată se va completa obligatoriu: Nume prenume, regie cămin luna octombrie, cămin Facultatea de Științe Aplicate. 

Numărul căminului și camera vor fi completate de prodecanul responsabil cu cazarea la ridicarea repartiției.

Dovada achitării contravalorii regiei pentru luna octombrie va fi adusă în format hârtie la ridicarea repartiției pentru cămin. În lipsa acesteia nu se va putea primi repartiția!

Studenții care au depus cereri de cazare vor fi cazați de către comisiile de cazare constituite la nivelul fiecărei facultăți. Confirmarea locului de cazare se va face prin dovada achitării de către student a regiei de cămin pe care o va prezenta la ridicarea repartiției și a contractului de cazare.

Neachitarea regiei de cămin și neprezentarea la data programării pentru ridicarea de către facultate a repartiției duce la pierderea locului de cazare.

Studenții care au optat pentru cazare nu se vor putea decaza decât după achitarea integrală a cazării pe întregul an universitar, cu excepția situației în care se declară situația de stare de urgență și căminul se închide.

IMPORTANT:

 1. Pentru fiecare an în parte se va indica o programare orară pe care vă rugăm să o respectați cu strictețe.
 2. Lipsa documentului care atestă plata regiei de cămin (cu excepția celor scutiți) va face imposibilă atribuirea repartiției.
 3. Pentru a respecta normele în vigoare vă rugăm să aveți în vedere că în procesul de cazare este permis doar accesul studenților programați (fără părinți sau studenți neprogramați) si puretarea obligatorie a măștii


(1) Căminele studențești sunt unități patrimoniale aflate în proprietatea, administrarea sau folosința UPB, în care se asigură condiții de viață și studiu pentru studenți.

(2) Repartizarea căminelor către FSA se face de către UPB prin Biroul Executiv de cazare proporțional cu numărul de studenți ai facultății.

(3) Acordarea dreptului de cazare se face pe baza performanțelor în activitatea academică, situația socială și activitatea extracuriculară a studenților de la studiile de licență, masterat sau doctorat. Nu se face discriminare între studenții bugetari și cei cu taxă.

(4) Studenții care au domiciliul stabil în municipiul Bucureşti nu pot primi cazare în căminele UPB.

(5) Studenții străini bursieri ai statului primesc dreptul de cazare în conformitate cu aceleași principii stabilite pentru studenții cetățeni români, cu excepția celor înmatriculați în anul I și care se află pe listele Ministerului Educației şi Cercetării cărora le sunt alocate obligatoriu locuri de cazare.

(6) Studenții care au obținut dreptul de cazare, plecați la studiu în cadrul programelor Erasmus-Socrates în primul semestru al anului universitar, vor fi cazați la întoarcerea de la studii.

(7) Studenții care se incadrează într-un anumit caz social vor primi locuri de cazare conform Regulamentului de Cazare al Facultății votat de Consiliul Facultății.

(8) Funcţionarea căminelor studenţeşti se face în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti. Căminele funcţionează pe perioada anului universitar.