Burse Erasmus+

Competitia de granturi ERASMUS+ pentru anul academic 2017-2018

 • Data interviului: 20 martie 2017 ora 13:00, la Decanatul FSA (sala BN-109). 
 • Dosarele celor interesati se vor depune la Decanatul FSA sala BN-108 zilnic, pana in data de 17 martie 2017 * program de lucru 8:00-16:00, tel. 021.4029.630].
  Termenul depunerii dosarelor: vineri 17 martie 2017 orele 16:00. Se vizeaza urmatoarele 4 tipuri de mobilitati:

  • mobilitati de studiu (5-10 luni = 1-2 semestre) – anii II-IV;
  • mobilitati pentru proiect de licenta sau lucrare de disertatie (3-5 luni) – anii IV licenta si II master;
  • mobilitati de internship (plasament) * (3-4 luni) – anul III;
  • mobilitati pentru doctoranzi (6 luni).<br>
 • Universitati partenere Erasmus: [Parteneri FSA] * [Parteneri UPB]
 • Detalii privind intocmirea dosarelor de concurs, concursul de preselectie (interviul) si mobilitatile Erasmus [PDF] * [Link].
 • Testarea in UPB a competentelor lingvistice pentru mobilitati Erasmus+ (I) [Detalii].
  Testare lingvistica (II):  vineri 17.03.2017, in sala AN216, ora 12.00.
 • Informatii privind mobilitatile:
  • FSA: prof.dr. Vladimir Balan, BN-106; Tel. 021.4029.622 sau 0726.432.286, e-mail: vladimir.balan@upb.ro
  • UPB: ing. Violeta Negrea, Rectorat, etaj 4, camera 401; Tel. 021.4029.284, e-mail: erasmus@upb.ro

 


I. Erasmus Open Doors Day * 9 Martie 2017, ora 12, Sala AN010.

 II. (octombrie 2016). Mobilitati de studiu

 • in perioada 14-31 octombrie 2016 se va desfăşura concursul de selecţie pentru bursele Erasmus+ pentru anul academic 2016-2017;
 • Eligibilitate: studentii anilor II-IV licenta, II-Master si II-III Doctorat ;
 • informaţiile de bază privind procesul de selecţie al studenţilor şi pregătirea mobilităţii se gasesc la secţiunea Studenţi Erasmus;
  Lista universitatilor partenere Erasmus+ ale F.S.A.
  Lista universitatilor partenere Erasmus+ (lista integrala)
 • Intalnire pe tema burselor ERASMUS dintre studentii anului II si reprezentantii FSA (Decan Prof.dr.ing. Emil Petrescu, Prodecan Conf.dr. Antonela Toma si Prof.dr. Radu Chisleag):   joi 20 octombrie, ora 11:30, sala CB 106; [Date privind examenul de competente lingvistice].
 • Ghid sumar privind concursul si intocmirea dosarului [PDF]
 • Dosarele studentilor candidati pentru bursa Erasmus+ (intocmite conform cu instructiunile UPB-Erasmus+ Studenţi Erasmus) se vor depune la Decanatul FSA pana in data de 31 octombrie 2016, orele 12:00;
 • Interviul in vederea admiterii a avut loc in data de 31 octombrie 2016, la orele 14:00, la Decanatul FSA.

Rezultatul concursului (candidati eligibili-admisi):

Mobilităţi de studiu (studenţi admişi – eligibili)

 1. Antonesi D.G. Florian Costin – anul II FSA

 Mobilităţi de plasament (studenţi admişi – eligibili)

 1. Vlad I. Maria Daniela – anul II FSA
 2. Braşoveanu C. Ana-Maria – anul II FSA
 3. Antonesi D.G. Florian Costin – anul II FSA

 Notă. Câştigătorii competiţiei sunt invitaţi să transmită foarte urgent la Decanat sau prin e-mail disciplinele selectate spre a fi parcurse în cadrul mobilităţii (din programele de studii  ale universităţilor-gazdă), în acord cu regulamentul Erasmus postat pe site-ul www.upb.ro (cu link existent din pagina Erasmus a FSA, fsa.pub.ro).