Burse Erasmus+

Examenul de selectie pentru mobilitati de studiu/plasament ERASMUS+
pentru anul universitar
  2018-2019 (Semestrul II)

va avea loc pentru studentii din ciclurile de licenta, masterat si doctorat
în data de  luni  15 octombrie, ora 13:00, la Decanatul FSA (BN-108)

  • Examenul de selectie Erasmus pentru burse de mobilitate in Semestrul II (2018-2019) va avea loc luni 15 octombrie, ora 13:00, la Decanatul FSA (BN-108). Depunerea dosarelor de catre candidati se va face la Decanatul FSA, cu termen limita luni 15 octombrie 2018, ora 12:00.
 • Reguli privind mobilitatea Erasmus a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la UPB în anul univ. 2018-2019 * [PDF]
 • Universitati partenere Erasmus: [Erasmus_parteneri_FSA] * [Erasmus_parteneri_UPB]
 • Detalii privind intocmirea dosarelor de concurs si concursul de preselectie pentru mobilitatile Erasmus [Detalii] * [Informatii UPB].
 • Contact pentru informatii detaliate privind mobilitatile Erasmus si selectia:
  • din Facultatea FSA: prof.dr. Vladimir Balan, corp BN, camera BN-106;
   Tel. 021.4029.622 sau 0726.432.286, e-mail: vladimir.balan@upb.ro
  • din U.P.B.: ing. Violeta Negrea, corp Rectorat, etaj 4, camera 401 (Oficiul Erasmus);
   Tel. 021.4029.284, e-mail: erasmus@upb.ro
 • Testarea competentelor lingvistice
  • În sprijinul participării studenţilor din UPB la mobilitățile Programului ERASMUS+, Departamentul de Comunicare în Limbi Moderne din cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine organizează gratuit şi periodic examene de testare a competențelor lingvistice, pentru limbile engleză, franceză, germană şi spaniolă, destinat exclusiv studentilor care se inscriu la selectia ERASMUS.
  • Inscrierea la testul de limba se va face la Decanatul FSA, in sala BN-108, pana  miercuri 10 octombrie  2018, ora 12:00 (termen limita).
  • Testul de limba durează o oră, iar candidatii sunt testaţi pentru nivelul B2-A (CEFR, ESOL). Testul de limba se va desfăşura vineri 12 octombrie ora 15 sala BN129. Datele, sălile şi orele de testare vor fi postate pe site deindata ce se vor stabili.
  • Condiții de prezentare la testul de limbă:
   – candidații să fie înregistrați pe lista intocmita si transmisă de FSA;
   – candidații să aibă asupra lor carnetul de student şi actul de identitate.