Burse Erasmus+

Examenul de selectie pentru mobilitati de studiu/plasament ERASMUS+
pentru anul universitar
  2018-2019

va avea loc pentru studentii din ciclurile de licenta, masterat si doctorat
în data de  luni  19 martie 2018, ora 14:00, la Decanatul FSA (BN-108)

 • Decizia Rectoratului UPB privind organizarea concursului de selectie Erasmus+ pentru mobilitati in anul universitar 2018-2019  [PDF]
 • Regulamentul privind mobilitatea Erasmus a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la UPB în anul univ. 2018-2019 * [PDF]
 • Universitati partenere Erasmus: [Erasmus_parteneri_FSA] * [Erasmus_parteneri_UPB]
 • Dosarele pentru concursul de selectie Erasmus+  se depun la Decanatul FSA (sala BN 108) incepand cu luni 19 februarie pana luni 19 martie, ora 12:00)
 • Detalii privind intocmirea dosarelor de concurs si concursul de preselectie pentru mobilitatile Erasmus [Instructiuni de inscriere] * [Informatii UPB].
 • Contact pentru informatii detaliate privind mobilitatile Erasmus si selectia:
  • din Facultatea FSA: prof.dr. Vladimir Balan, corp BN, camera BN-106;
   Tel. 021.4029.622 sau 0726.432.286, e-mail: vladimir.balan@upb.ro
  • din U.P.B.: ing. Violeta Negrea, corp Rectorat, etaj 4, camera 401 (Oficiul Erasmus);
   Tel. 021.4029.284, e-mail: erasmus@upb.ro
 • Testarea competentelor lingvistice
  • În sprijinul participării studenţilor din UPB la mobilitățile Programului ERASMUS+, Departamentul de Comunicare în Limbi Moderne din cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine organizează gratuit şi periodic examene de testare a competențelor lingvistice, pentru limbile engleză, franceză, germană şi spaniolă, destinat exclusiv studentilor care se inscriu la selectia ERASMUS. Termen limită de înscriere pentru testul de limba:  luni 5 martie 2018, ora 12:00; locul inscrierii: Decanatul FSA/BN-108.
  • Testul de limba durează o oră, iar candidatii sunt testaţi pentru nivelul B2-A (CEFR, ESOL). Datele, sălile şi orele examenelor vor fi postate pe site miercuri 7 martie 2018. Orientativ, testul de limba se va desfăşura astfel:– test de limba franceză şi/sau spaniolă (suplimentar): 7 martie (orele vor fi precizate,  sala probabilă – BN029);
   – test de limba engleză: 9 martie (orele 16-17, sala probabilă – AN024)
   – test de limba franceză şi/sau germană: 9 martie (orele vor fi precizate, săli probabile – BN029, BN026).
  • Condiții de prezentare la testul de limbă:
   – candidații să fie înregistrați pe lista transmisă de FSA;
   – candidații să aibă asupra lor carnetul de student şi actul de identitate.