Facultate

* Admiterea pentru studii de licență în UPB *
FACULTATEA de ŞTIINŢE APLICATE

Domeniul de licență: Ştiințe Inginerești Aplicate
Programe de studiu:
Matematică și Informatică Aplicată în Inginerie * Inginerie Fizică

Admiterea în FSA – Sesiunea III

IMPORTANT: perioada de admiterela studii de licență (depunerea dosarelor)
SE PRELUNGEŞTE până în data de 27 septembrie inclusiv

Număr de locuri disponibile: 23 / buget * 40 / taxă

    • Înscrieri pentru Sesiunea de Admitere III27 iulie – 27 septembrie * ONLINE
  • Înmatriculările vor avea loc la Decanatul FSA, sala BN 108, orele 10-15;
  • Contact informaţii: Secretar Şef Băruţ Alina, BN 108, 021.4029.630
  • UPB – Structura anului universitar 2020-2021 [PDF]
  • UPB – Structura anului universitar 2021-2022 [PDF]

Organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2021-2022 * [Link – Admiterea III – UPB] * [Regulament – Adimterea UPB (PDF)]