Facultate

====================================================================

Concurs de ocupare a funcției de Decan FSA [Detalii] [Metodologie]

Candidați inscriși:

1. Conf. dr. Alina PETRESCU-NIȚĂ [CV] [Program managerial]

2. Lect. dr. Irina MEGHEA [CV] [Program managerial]

 

====================================================================

Studii de licență la FACULTATEA de ŞTIINŢE APLICATE
Domeniul de licență: Ştiințe Inginerești Aplicate
Programe de studiu: Matematică și Informatică Aplicată în Inginerie * Inginerie Fizică

Admitere FSA – studii de licenţă 2023
[Regulament de admitere]

Cifra de școlarizare solicitată pentru anul universitar 2023 – 2024:

   • Buget: 125 locuri,
   • Taxă: 25 locuri;
   • [Admitere anticipată: 110 locuri]

Locuri existente pentru Sesiunea 3.3  *  (5 septembrie – 10 septembrie 2023):

  • Taxă: 20 locuri.
  • înscrieri on-line: Marţi 5 septembrie 2023 –  Duminică 10 septembrie 2023 (ora 14.00);
   • afişarea rezultatelor: Luni 11 septembrie 2023
   • înmatriculări: Marţi 12 septembrie 2023 (9.00-15.00)  BN 108 (FSA) * la Decanatul FSA (orele 9-15), camera BN108, tel: 021.4029.630
   • Detalii privind plata texelor de înmatriculare şi de studii [PDF]
   • Candidaţii care au participat în sesiunile anterioare de admitere (Sesiunile 1 şi Admitere anticipată, respectiv Sesiunea 3.2 Admitere) şi care la finalul sesiunii au fost declaraţi CANDIDAȚI CU BAREM ÎNDEPLINIT, nu vor mai plăti taxa de înscriere în Sesiunea 3.3 Admitere – completare.

Calendarul concursului de admitere

Concursul de admitere se organizează în următoarele sesiuni

Sesiunea 1. Sesiunea de admitere anticipată: 110 locuri buget

  • înscrierea candidaṭilor: 1 februarie – 22 iunie 2023;
  • comunicarea rezultatelor: 27 iunie 2023;
  • Sinteza de admitere anticipată:
   • Admitere anticipată prin concurs de dosare [PDF]
   • Admitere anticipată fără concurs (pentru absolvenți cu activitate remarcabilă la olimpiade și concursuri) [PDF]
   • înmatricularea candidaṭilor: 10 – 12 iulie 2023
    Faza III – admitere etapa II – validare, confirmare, participare la glisare (opțional), înscriere în anul I și înmatriculare admiși anticipat: 10–12 iulie 2023, la Decanatul FSA (orele 8-16), camera BN108, tel: 021.4029.630, și 13-14 iulie 2023 [v.faza III / Link];

Sesiunea 2: Sesiunea din iulie: 17 iulie-21 iulie 2022

 • concurs de admitere FSA (concurs de dosare): 17 iulie 2023;
 • comunicarea rezultatelor: 18 iulie 2023;
 • înmatricularea candidaṭilor: 19 – 21 iulie 2023.

Sesiunea 3.1: Sesiune suplimentară * 24-28 iulie 2023 (24 locuri buget , 25 locuri taxă, 1 loc SRI)

  • înscrieri on-line: Luni 24.07.2023 –  Joi 27.07.2023 (ora 14.00);
  • înscrieri fizic: Luni 24.07.2023 – Miercuri 26.07.2023 (9.00-16.00)  și   Joi 27.07.2023 (9.00 -14.00);
  • Rezultatele admiterii pentru Sesiunea 3.1 [PDF]
  • înmatriculări: Vineri  28.07.2023 (9.00-15.00)  BN 108 (FSA) * la Decanatul FSA (orele 9-15), camera BN108, tel: 021.4029.630
  • Detalii privind plata texelor de înmatriculare şi de studii [PDF]
  • Candidaţii care au participat în sesiunile anterioare de admitere (Sesiunea I Admitere anticipată, respectiv Sesiunea II Admitere) şi care la finalul sesiunii au fost declaraţi CANDIDAȚI CU BAREM ÎNDEPLINIT, nu vor mai plăti taxa de înscriere în Sesiunea III Admitere – completare.

Sesiunea 3.2: Sesiune suplimentară * 31 iulie-29 august 2023  (20 de locuri cu taxă)

 • înscrieri on-line: Luni 31 iulie 2023 –  Luni 28 august 2023 (ora 14.00);
  • înmatriculări: Marţi 29 august 2023 (9.00-15.00)  BN 108 (FSA) * la Decanatul FSA (orele 9-15), camera BN108, tel: 021.4029.630
  • Detalii privind plata texelor de înmatriculare şi de studii [PDF]
  • Candidaţii care au participat în sesiunile anterioare de admitere (Sesiunile 1 şi Admitere anticipată, respectiv Sesiunea 3.1 Admitere) şi care la finalul sesiunii au fost declaraţi CANDIDAȚI CU BAREM ÎNDEPLINIT, nu vor mai plăti taxa de înscriere în Sesiunea 3.2 Admitere – completare.

Sesiunea 3.3: Sesiune suplimentară * 5-10 septembrie 2023  (20 de locuri cu taxă)

 • înscrieri on-line: Marţi 5 septembrie 2023 –  Duminică 10 septembrie 2023 (ora 14.00);
  • afişarea rezultatelor: Luni 11 septembrie 2023
  • înmatriculări: Marţi 12 septembrie 2023 (9.00-15.00)  BN 108 (FSA) * la Decanatul FSA (orele 9-15), camera BN108, tel: 021.4029.630
  • Detalii privind plata texelor de înmatriculare şi de studii [PDF]
  • Candidaţii care au participat în sesiunile anterioare de admitere (Sesiunile 1 şi Admitere anticipată, respectiv Sesiunea 3.2 Admitere) şi care la finalul sesiunii au fost declaraţi CANDIDAȚI CU BAREM ÎNDEPLINIT, nu vor mai plăti taxa de înscriere în Sesiunea 3.3 Admitere – completare.

Sesiunea 4. Sesiunea din septembrie * locurile disponibile după sesiunile 1 și 2

 • START înscriere etapa a III-a – se va anunța ulterior;
 • dosarele se vor analiza conform regulamentului afișat pe admitere.pub.ro ;
 • STOP înscrieri etapa a III-a – se va anunța ulterior.

 

Facultatea de Ştiinţe Aplicate

Domeniul de licență: Ştiințe Inginerești Aplicate
Programe de studiu: Matematică și Informatică Aplicată în Inginerie * Inginerie Fizică

Discipline studiate – Ocupaţii specifice ale absolvenţilor – Angajatori

I. Programul de studii
Matematică și Informatică Aplicată în Inginerie

Planul de învățământ [Link]:

 1. Discipline de bază care asigură pregătirea fundamentală în inginerie: de matematică (algebră, analiză, ecuații diferențiale, funcții complexe și funcții speciale, ecuațiile fizicii matematice) și fizică (mecanică, termodinamică și fizică statistică, electromagnetism, optică).
 2. Discipline axate pe tehnologia informației: programarea calculatoarelor – în cadrul căreia se studiază limbajele de programare C și C++, programare orientată pe obiecte – în care se studiază Java, sisteme de operare (Unix, Linux), programarea aplicațiilor web, crearea și utilizarea algoritmilor, arhitectura calculatoarelor, rețele de calculatoare.
 3. Discipline de specialitate, care sunt cerute de angajatori: teoria sistemelor şi control optimal, analiză funcțională, cercetări operaționale, baze de date, grafică, proiectare asistată de calculator, tehnici avansate de prelucrarea imaginilor, criptografie, teoria informației și teoria codurilor.

Ocupații: Inginer în sisteme software, Inginer în realizarea, întreținerea și dezvoltarea aplicațiilor Web, Administrator baze de date, Administrator de rețea.

II. Programul de studii
Inginerie fizică

Planul de învățământ [Link]:

 1. Discipline de bază – care asigură pregătirea fundamentală în inginerie: discipline de matematică (algebră, analiză, ecuații diferențiale, funcții complexe și funcții speciale, ecuațiile fizicii matematice) și fizică (mecanică, termodinamică și fizică statistică, electromagnetism, optică, fizică computațională).
 2. Discipline axate pe tehnologia informației: programarea calculatoarelor – în cadrul căreia se studiază limbajele de programare C și C++, programare orientată pe obiecte – în care se studiază Java, sisteme de operare (Unix, Linux), programarea aplicațiilor web, crearea și utilizarea algoritmilor, arhitectura calculatoarelor, rețele de calculatoare.
 3. Discipline de specialitate: în inginerie optică (optoelectronică, optică integrată și materiale optice, metode fizice de înaltă rezoluție), în domeniul instrumentelor de măsură (electronică analogică și digitală, sisteme de achiziții de date, sisteme de măsurare și instrumentație, modelare și simulare), în studiul materialelor și mediului (fizica stării solide, fizica plasmei, ingineria nanomaterialor, metode și tehnologii în studiul materialelor și mediului, tehnici nucleare în științele mediului și materialelor).

Ocupații: Inginer în sisteme optice, Inginer în instrumentație de control, Analist măsurători metrologice, Inginer expert în fotonică, Inginer exploatare instalații nucleare.

Angajatori ai absolvenților FSA

Banca Comercială Română; Rompetrol; Siveco; Kepler-Rominfo S.A.; Michelin; Schneider Electric; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară – Măgurele; Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor; Institutul Naţional pentru Fizica Plasmei şi Radiaţiilor; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică; Apple; Samsung; Hewlett-Packard; IBM; Toshiba; Sony; Dell; Microsoft.

Alte informații:

 • detalii privind autentificarea din UPB pentru serviciile Microsoft [PDF]
 • pentru admitere la Programele de Master FSA, click [aici].

Link-uri utile

Facultatea de Ştiinţe Aplicate
= Departamentul de Matematică-Informatică * Departamentul de Metode şi Modele Matematice =
= Departamentul de Matematici Aplicate
* Departamentul de Fizică =
= Calendarul anului universitar 2022-2023 =