Grupe si orare (master)

Orarele profilelor de master din Facultatea de Stiinte Aplicate:

  • Calendarul Anului Universitar 2019-2020 [PDF]
  • Orarele programelor de master: [TCSI] * [SDOMEF] * [IALA]
  • Sefii de grupa si indrumatorii de an 2019-2020 [PDF]
  • Planuri de invatamant 2019-2020:   [TCSI] * [SDOMEF] * [IALA] * [MDRP]
  • Pentru studentii anului I Master: parcurgerea si absolvirea modulului psihopedagogic – Nivelul II [Anunt masteranzi] * [Documente]