Grupe şi orare (master)

Orarele profilelor de master din Facultatea de Științe Aplicate:

  • Calendarul Anului Universitar 2019-2020 [PDF]
  • Orarele programelor de master – Semestrul II: [TCSI] * [SDOMEF] ** Sem. I: [TCSI] * [SDOMEF] * [IALA]
  • Grupele de studenți înmatriculați în programele de master: [TCSI] * [SDOMEF] * [IALA]
  • Anunț pentru anul II/semestrul II, pentru toate secțiile de master: TCSI, SDOMEF şi IALA:  Cursul de Etică  va avea loc în zilele de marți/săptămânile pare, între orele 18-20, în sala A04 Leu (Facultatea de Electronică).
  • Șefii de grupă şi îndrumatorii de an 2019-2020 [PDF]
  • Planuri de învățămant 2019-2020:   [TCSI] * [SDOMEF] * [IALA] * [MDRP]
  • Pentru studenții anului I Master: parcurgerea şi absolvirea modulului psihopedagogic – Nivelul II [Anunț masteranzi] * [Documente]