Grupe şi orare (master)

 

Anunţ urgent  privind depuneri şi ridicări de documente

*** ~~~ ***

Orarele profilelor de master din Facultatea de Științe Aplicate:

  • Calendarul Anului Universitar 2020-2021 [PDF] * 2019-2020 [PDF]
  • Orarele programelor de master 2020-2021 [TCSI] * [SDOMEF] * [IALA] ** 2029-2020: Sem. I: [TCSI] * [SDOMEF] * [IALA] ** Semestrul II: [TCSI] * [SDOMEF]
  • Grupele de studenți înmatriculați în programele de master 2020-2021: [TCSI] * [SDOMEF] * [IALA] ** 2019-2020: [TCSI] * [SDOMEF] * [IALA]
  • Anunț pentru anul II/semestrul II, pentru toate secțiile de master: TCSI, SDOMEF şi IALA:  Cursul de Etică  va avea loc în zilele de marți/săptămânile pare, între orele 18-20, în sala A04 Leu (Facultatea de Electronică).
  • Șefii de grupă şi îndrumatorii de an 2020-2021 [PDF] ** 2019-2020 [PDF]
  • Planuri de învățămant 2020-2021 [TCSI] * [SDOMEF] * [IALA] ** 2019-2020:   [TCSI] * [SDOMEF] * [IALA] * [MDRP]
  • Pentru studenții anului I Master: parcurgerea şi absolvirea modulului psihopedagogic – Nivelul II [Anunț masteranzi] * [Documente]