Orare (master)

Grupe şi orare pentru programele de master din Facultatea de Științe Aplicate

Metodologia de organizare și desfășurare a studiilor universitare de licență, masterat, doctorat și postuniversitare în U.P.B. pentru anul universitar 2022-2023: [Link]

    • Orarele programelor de master 2023-2024 – Semestrul I: [TCSI] [SDOMEF]; Orar discipline facultative (TCSI & SDOMEF) [Anul I] [Anul II]

  • Calendarul anului universitar 2023-2024: [Link]
  • Planuri de învățămant 2022-2023 * [TCSI] * [SDOMEF]
  • Resurse şi platforme informatice U.P.B./F.S.A. [PDF]
  • Pentru studenții anului I Master: parcurgerea şi absolvirea modulului psihopedagogic – Nivelul II [Date – link DPPD] * [Inscrieri – link]