Master

Facultatea de Stiinţe Aplicate * Secţii de master * 2 ani / 4 semestre

 • Teoria Codării şi Stocării Informaţiei (TCSI)
  Responsabil master: conf.dr. Emil SIMION, e-mail: emil.simion[at]upb.ro.
 • Sisteme Dinamice Optimale si Modele Economico-Financiare (SDOMEF)
  Responsabil master: prof.dr. Vladimir BALAN, tel. contact 0726.432.286.
 • Ingineria si Aplicaţiile Laserilor si Acceleratorilor (IALA)
  Responsabil master: prof.dr.ing.fiz. Gheorghe CATA-DANIL, tel. contact: 021.4029.102.
 • Modele de Decizie, Risc şi Prognoză (MDRP)
  Responsabil master: lect.dr. Romeo BERCIA * Tel. contact. Lect.dr. Corina Cipu, 0721.598.004* MDRP nu şcolarizează in anul universitar 2018-2019.