Master

Facultatea de Stiinţe Aplicate * Secţii de master * 2 ani / 4 semestre

In cadrul Facultatii de Stiinte Aplicate a UPB sunt oferite programe de masterat de cercetare cu caracter complementar, pentru valorificarea studiilor de licenta prin aplicatii. Specializarile se adreseaza absolventilor de studii universitare de lunga durata sau de licenta (din domeniile: stiinte ingineresti si stiinte exacte), carora li se ofera o pregatire profesionala de calitate.

Pentru informaţii privind admiterea la Programele de Master FSA, click [aici]

Programele de master ale Facultatii de Stiinte Aplicate

 • Teoria Codării şi Stocării Informaţiei (TCSI)
  Responsabil master: conf.dr. Emil SIMION, tel. contact: 0744.297.199.
 • Sisteme Dinamice Optimale si Modele Economico-Financiare (SDOMEF)
  Responsabil master: prof.dr. Mihai POSTOLACHE, tel. contact 0722.798.417.
 • Ingineria si Aplicaţiile Laserilor si Acceleratorilor (IALA)
  Responsabil master: prof.dr.ing.fiz. Gheorghe CATA-DANIL, tel. contact: 021.4029.102.
 • Modele de Decizie, Risc şi Prognoză (MDRP)
  Responsabil master: lect.dr. Corina CIPU, tel. contact 0721.598.004.

Reglementari. Durata studiilor este de doi ani (4 semestre) si fiecare program se finalizeaza cu sustinerea unei lucrari de disertatie. Diploma de master si cele 120 de puncte credit acordate la finalizarea programului sunt conforme reglementarilor nationale privind studiile universitare (Legile nr. 1/2011 si nr. 288/2004, precum si reglementarile in domeniu ale Ministerului Educatiei) si sunt compatibile cu sistemul educational European. Cadrul legal national, impreuna cu reglementarile UPB referitoare la admitere si la organizarea programelor de masterat pentru anul universitar curent sunt prezentate la https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/

Evaluare si acreditare. Prin aplicarea prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011, in cadrul procesului de evaluare periodica efectuata de ARACIS in Universitatea „Politehnica” din Bucuresti, domeniul stiintific STIINTE INGINERESTI APLICATE in care sunt incadrate cele 4 masterate ale FSA (TCSI, SDOMEF, IALA si MDRP) au primit in anul 2019 avizul Mentinerea acreditarii (Hotararea Consiliului ARACIS din 22.04.2019).

Toate cele patru programe sunt acreditate, aprobate prin HG 319/2019 din 23.05.2019.