Informaţii studenţi licenţă

Informații

  • Anunț privitor la plata taxelor de studii (de școlarizare si de restanță) [PDF]

   • Studenta Brezoi-Mirică Ioana-Teodora (anul II, FSA) a obţinut PREMIUL  II  la faza locală a Concursului Profesional de Rezolvări de Probleme de Matematică „Traian Lalescu”  (sesiunea UPB / 10 decembrie 2022, celelalte premii fiind ocupate de studenţi ai facultăţilor FIA şi FIMM). FELICITĂRI !!!
   • Metodologia de organizare și desfășurare a studiilor universitare de licență, masterat, doctorat și postuniversitare în U.P.B. pentru anul universitar 2022-2023: [Link]
    • Anunţ privind plata taxelor de studii și de înmatriculare pentru anul universitar 2023-2024 * [PDF]
    • Calendarul anului universitar 2022-2023: [Link]
    • Link-ul către platforma de cursuri FSA din anul universitar 2022-2023: [Link]
    • Autentificare folosind platforma login.upb.ro [PDF]
    • Extras din ghidul de utilizare a instrumentelor on-line în UPB [PDF]
    • Ghid oficial UPB privind utilizarea resurselor online: [Link]
   • Reguli de conduită a activităților online și de utilizare responsabilă a sistemului informatic integrat, pentru cadre didactice și studenți: [PDF]

    Arhiva

    • Programul Secretariatului FSA în luna august 2023 [PDF]
    • Concursul Naţional Studenţesc de Matematică “Traian Lalescu” – 2024 * Academia Tehnica Militară “Ferdinand I” din București * 09-11 mai 2024
    • Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești UPB-2023 se va desfășura în zilele de 5 și 6 mai 2023 în format fizic * [Program] [Ghid]
    • Anunţ important. Planificarea întâlnirilor de prezentare dintre firmele organizatoare de practică şi studenţii UPB, în vederea practicii de vară 2023 (anul III licenţă):
     • JOI 16.03.2023  ora 17.00 în A 01 ( LEU ) are loc prezentarea reprezentanţilor firmei STS pentru practică;
     • LUNI 27.03.2023 ora 17.00 în A 01 ( LEU ) are loc prezentarea reprezentanţilor firmei INCD pentru practică ( INCD pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”);
     • MIERCURI 29.03.2023 ora 14.00 în BN 113 are loc prezentarea reprezenţantilor firmei VISION pentru practică;
     • MIERCURI 29.03.2023 ora 17.00 in A 01 ( LEU ) are loc prezentarea reprezenţantilor firmei SRI pentru practică.
     • pe data de 12 Aprilie 2023, în sala BN113, de la ora 14:30, va avea loc o prezentare generală a Institutului Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei; şe vor prezenta poziţiile de practica oferite studenţilor FSA. Aceste poziţii sunt deschise către studentilor ambelor programe de licenţă ale FSA (MIAI şi IF).
     • Serviciul de Informaţii Externe (SIE) * o prezentare a oportunităţilor în carieră * miercuri 5 aprilie 2023, Facultatea de Ştiinţe Aplicate, sala 113, ora 14:30 * [PDF] [Link]
    • Conferinţa Internaţională a Studenţilor CERC-2023 * Academia Tehnică Militară Bucureşti * 20-21 aprilie 2023 * [ZIP]
    • Anunţ: Etapa locală 2023 a Concursului studenţesc de matematică Traian Lalescu, secţiunea C (anul 1, profil neelectric), va avea loc în data de 1 aprilie 2023. Curând vor fi postate informaţii privind ora şi sala în care se va desfăşura concursul, deîndată ce vor fi stabilite aceste detalii [persoana de contact: lect.dr. Laura Matei].

    • Invitaţie pentru studenţii FSA: participare la studiul Campus International 2022 * [Anunţ] [Detalii]
    • Calendarul UPB – Semestrul II 2021-2022 [PDF]
    • Anunţ: programarea pentru eliberarea legitimaţiilor de student (anul I) [PDF]
    • Anunţ: vizarea/eliberarea carnetelor de student, și semnarea contractelor de studii (licenţă) [PDF]
    • Taxe de studii pentru anul universitar 2021-2022 [PDF]
    • Anunț pentru absolvenții care au susținut examen de licență în sesiunea iulie 2021, privind ridicarea adeverinței de absolvire: [PDF]
    • Anunț * Taxele pentru studenţii de anul IV repetenţi [Link]
    • Anunţ pentru studenţii din ciclurile de licenţă și master privind actualizarea datelor personale * [PDF]
    • Anunţ pentru studenţii anului IV studii de licenţă, privind tema proiectului de diplomă * [Anunţ] * [Formular]
    • Pentru studenţii anului I licenţă şi master – anunț privind legitimațiile de călătorie [PDF]
    • Oferta Centrului de Cercetare şi Instruire în Tehnici Inovative de Matematici Aplicate în Inginerie “Traian Lalescu” * locuri pentru stagiul de practică în anul 2022 [PDF]
    • Festivitatea de absolvire – Promoția FSA-2022 „Academician Martin Bercovici” * Vineri 15 iulie 2022, ora 10, Aula U.P.B.
    • Anunt: PREMIERE la Conferinţa Internaţională a Studenţilor ”CERC 2022”: Andra-Cristiana Maria-Fulasu / Anul I FSA (12-13 mai 2022) * [Anunt-PREMIERE FSA – Maria-Fulasu Andra-Cristiana]
    • „International Symposium & International Student Workshop on Interdisciplinary Mathematics in the CiTi areas 2022″ (ISIM & ISWIM 2022 – I-st ed.) * organizatori: Centrul de Cercetare și Instruire în Tehnici Inovative de Matematici Aplicate în Inginerie “Traian Lalescu” (CiTi) şi Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia * 26-29 iunie 2022 * loc de desfăşurare: Universitatea Politehnica din Bucureşti * format hibrid * [Anunţ] * [Invitaţie] * [Site]
    • Evenimentul „Bookfest” – Bucureşti * 1-5 iunie 2022 * [PDF]
    • Anunţ important: Hotărârea Senatului UPB 406/10.03.2022 privind modul de desfăşurare a cursurilor în Semestrul II / an universitar 2021-2022 [PDF]
    • Metodologia de organizare a studiilor universitare de licenţă, masterat si doctorat în Semestrul I din anul universitar 2021-2022 (HS_266/30_09_2021) * [Link]
    • Decizia Decanatului FSA privind recuperarea activităţilor pentru studenţii care absentează din motive obiective (Covid, internare, terapie, etc) [PDF]
    • Conferinţa Internaţională a Studenţilor ”CERC 2022” – Anunt-PREMIERE: Andra-Cristiana Maria-Fulasu / Anul I FSA (12-13 mai 2022) * [Anunt-PREMIERE FSA – Maria-Fulasu Andra-Cristiana] * [Link] * [Premiile CERC]
    • Concursul studențesc de matematică și informatică “Traian Lalescu” – 2022 (anii I-II).
     • Etapa Locală U.P.B. a concursului Traian Lalescu pentru secţiunile C (anul I, profil neelectric – FSA) si D (anul I şi II, profil electric), va avea loc în data de16 aprilie 2022, în sălile BN 102 şi BN 104, ora 9.00. Studenţii sunt rugaţi să aibă asupra lor C.I. sau carnetul de student. Detalii:
      • pentru secțiunea D (materia de studiu: Analiză complexă şi Transformarea Laplace); persoane de contact: Monica PÎRVAN [email], Simona BIBIC [email], Raluca PURTAN [email];
      • pentru secţiunea C (anul I), persoana de contact: Laura MATEI [email]
     • Faza Națională a concursului Traian Lalescu și Sesiunea Ştiințifică Națională de Comunicări vor avea loc la Univ. de Vest din TImișoara * perioada: 12-14 mai 2022 [Link] * Informații: prof. Aurelian Crăciunescu, Prodecan FMI, Universitatea de Vest din Timişoara [E-mail].
    • Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești UPB-2022 s-a desfășurat în zilele de 1314 mai 2022 * [Program-FSA] [Link-SCSS-DF] * [Link-Programe_UPB] [Ghid]
    • Programarea examenelor din Sesiunea specială (pentru studenţii post-Covid) – Semestrul I (anii I-IV licenţă) * 28 februarie – 4 martie 2022 * (face to face) * [PDF]
    • Concursul național studențesc de matematică “Traian Lalescu” și Sesiunea științifică națională de matematică șiinformatică (anii I-II-III) * 25-27 noiembrie 2021 * Univ. „Transilvania” din Brașov [Link] * Pe data de 6 noiembrie 2021 a avut loc faza locală UPB * Pregătirea pentru Concursul de Matematică „Traian Lalescu” – anul 1: Luni, saptămâni pare, h.16-20. Studenţii interesaţi sunt rugaţi să trimită un mail la adresa [mateiglaura@yahoo.com]
    • A patra ediţie a evenimentului internaţional Innovative Techniques, Diversity and Connectivity (WITDC-21) * online * în perioada 25-26 noiembrie 2021 [evenimentul se adreseaza tuturor studenţilor, în special studenţilor masteranzi şi studenţilor doctoranzi] * [PDF].
    • Desfășurarea activităților didactice în U.P.B. în perioada 15 noiembrie 2021- 28 ianuarie 2022 (săptămânile 7-14) din semestrul I, an universitar 2021-2022) * Hotarârea de Senat nr. 311/12.11.2021 [PDF] și Hotarârea de Senat nr. 330/17.12.2021 [PDF]
    • Desfăşurarea activităţilor didactice în data de 29.11.2021 * Hotarârea Consiliului de Administraţie nr. 75/22.10.2021 * [PDF]: ziua de 29.11.2021 va fi liberă; activităţile din data 29.11.2021 se vor recupera Sâmbătă, 06.11.2021.
    • Desfăşurarea activităţilor didactice în perioada 1-12 noiembrie 2021 * [Link]
    • UPB – Structura anului universitar 2020-2021 [PDF]
    • Anunţ privind desfăşurarea activităţilor didactice în perioada 11-29 octombrie 2021 * [Link] [PDF]
    • Workshop-ul Online UPB despre autentificarea in 2 paşi (2fa) pentru cadre didactice şi studenţi * Joi, 4 noiembrie 2021, h. 10-11 * Platforma MS Teams [Link]
    • Deschidere FSA anul I * 4.10.2021, h.12 * [Link_Zoom]
    • Anunț important: Desfășurarea și finalizarea activităților didactice din semestrul II, an universitar 2020-2021 [PDF]: Activitățile didactice aferente săptămânilor 9 – 14, ale semestrului II, din anul universitar 2020 – 2021, se vor desfășura în regim on-line, cu excepția celor prevăzute la articolele 2, 3 și 4 din prezenta hotărâre. Activitățile didactice în regim on-line se vor desfășura cu respectarea prevederilor articolelor 2, 6 și 7 din Metodologia de organizare a studiilor de licență, masterat și doctorat în semestrul II al anului universitar 2020 – 2021, adoptată prin Hotărârea Senatului Universității Politehnica din București nr. 161/17.02.2021 (v. documentul PDF).
     • Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021: [HS 198 * PDF]
     • Metodologia de organizare a studiilor de licența, masterat si doctorat in semestrul II al anului universitar 2020 – 2021: [HS_161 * PDF]
     • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2021-2022: [PDF]
    • Anunţ pentru anul II licenţă * Alegerea opţiunilor de specializare începând cu anul III * [DOC]
    • Anunţ pentru anul III licenţă * Desfăşurarea practicii în anul universitar 2020-2021 * [Link]
    • Oportunităţi pentru studenţi – din partea P&G (Procter&Gamble) Marketing Romania * [Link]
    • Anunț pentru studenții anului IV-IF: [PDF]
    • Anunţ important pentru studenţii din anul IV privind taxele de şcolarizare * [PDF]
    • Programul activităţilor de consiliere pentru anul IV [PDF]
    • Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2021 a avut loc în zilele de 14 și 15 mai 2021. * [Sectiuni – matematica].
    • Anunț privind programarea pentru vizarea/eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, precum și pentru semnarea contractelor de studii [PDF]
    • Anunț privind dosarele pentru acordarea de burse sociale în semestrul I [PDF] * [Formular declarație de venituri]
    • Anunț privind încărcarea codului IBAN pe contul personal din studenti.pub.ro * [PDF]
    • În atenția studenţilor UPB din anul I, ciclul de LICENŢĂ * Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică Nivelul I * [PDF]
    • Anunţ adresat studenţilor: întâlnirea cu studenţii Erasmus incoming * 9 Martie 2021 h.12:00 * [Detalii] [Link]
    • Anunţ adresat studenţilor: prezentarea mobilităţilor Erasmus şi oportunităţile „Dublă-diplomă” * 9 Martie 2021 h.12:00 * [Link] * [Link-Facebook]
    • În data de 2 martie 2021 s-a susţinut Examenul de diplomă/absolvire pentru absolvenţii promoţiei 2020 * [PDF] [Link]
    • Smart Data Open Day Webinar * (France / Zoom) * 16 martie 2021, h.18:30 * [Registration link]