Informaţii studenţi licenţă

Studii de licenţă FSA

  • UPB – Calendarul anului universitar 2020-2021 [PDF] * Calendarul Semestrului I [PDF]
  • Anunț privind programarea pentru vizarea/eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, precum și pentru semnarea contractelor de studii [PDF]
  • Anunț privind dosarele pentru acordarea de burse sociale în semestrul I [PDF] * [Formular declarație de venituri]
  • Anunț privind încărcarea codului IBAN pe contul personal din studenti.pub.ro * [PDF]
  • În atenția studenţilor UPB din anul I, ciclul de LICENŢĂ * Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică Nivelul I * [PDF]
  • Extras din ghidul de utilizare a instrumentelor on-line în UPB [PDF]
  • Ghid oficial UPB privind utilizarea resurselor online: [Link]
  • Reguli de conduită a activităților online și de utilizare responsabilă a sistemului informatic integrat, pentru cadre didactice și studenți: [PDF]
  • Link-ul către platforma de cursuri FSA din anul universitar 2020-2021: https://curs.upb.ro/.
  • Reguli de absolvire / promovare în anul universitar următor (2020-2021):  [PDF]