Informaţii studenţi licenţă

Studii de licenţă FSA

 • Anunt important: în săptămânile 5-6-7-8 ale Semestrului II  (29 martie – 25 aprilie 2021), cursurile se vor desfășura online
 • Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2021 se va desfășura în zilele de 14 și 15 mai 2021. Autorii sunt rugaţi să transmită titlul către cadrul didactic conducător de lucrare, care va transmite datele lucrării la secretariatul departamentului pana in data de 20 aprilie.
  • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2021-2022: [Link]
  • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021: [Link]
  • Metodologia de organizare a studiilor de licenta, masterat si doctorat in semestrul II al anului universitar 2020 – 2021: [HS_161 * Link]
 • Programul activităţilor de consiliere pentru anul IV [PDF]
  • Anunţ pentru anul III licenţă * Desfăşurarea practicii în anul universitar 2020-2021 * [Link]

   • Anunţ adresat studenţilor: întâlnirea cu studenţii Erasmus incoming * 9 Martie 2021 h.12:00 * [Detalii] [Link]
   • Anunţ adresat studenţilor: prezentarea mobilităţilor Erasmus şi oportunităţile „Dublă-diplomă” * 9 Martie 2021 h.12:00 * [Link] * [Link-Facebook]
    • În data de 2 martie 2021 s-a susţinut Examenul de diplomă/absolvire pentru absolvenţii promoţiei 2020 * [PDF] [Link]
    • Anunţ important pentru studenţii din anul IV * [PDF]
    • Oportunităţi pentru studenţi – din partea P&G (Procter&Gamble) Marketing Romania * [Link]
   • Smart Data Open Day Webinar * (France / Zoom) * 16 martie 2021, h.18:30 * [Registration link]
 • Anunţ pentru studenţii din ciclurile de licenţă și master privind actualizarea datelor personale * [PDF]

  • Anunţ pentru studenţii anului IV studii de licenţă, privind tema proiectului de diplomă * [Anunţ] * [Formular]
  • UPB – Calendarul anului universitar 2020-2021 [PDF] * Calendarul Semestrului I [PDF]
  • Anunț privind programarea pentru vizarea/eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, precum și pentru semnarea contractelor de studii [PDF]
  • Anunț privind dosarele pentru acordarea de burse sociale în semestrul I [PDF] * [Formular declarație de venituri]
  • Anunț privind încărcarea codului IBAN pe contul personal din studenti.pub.ro * [PDF]
  • În atenția studenţilor UPB din anul I, ciclul de LICENŢĂ * Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică Nivelul I * [PDF]
  • Extras din ghidul de utilizare a instrumentelor on-line în UPB [PDF]
  • Ghid oficial UPB privind utilizarea resurselor online: [Link]
  • Reguli de conduită a activităților online și de utilizare responsabilă a sistemului informatic integrat, pentru cadre didactice și studenți: [PDF]
  • Link-ul către platforma de cursuri FSA din anul universitar 2020-2021: https://curs.upb.ro/.