Informaţii studenţi licenţă

Studii de licenţă FSA

 • Anunț pentru absolvenții care au susținut examen de licență in sesiunea iulie 2021, privind ridicarea adeverinței de absolvire: [PDF]
 • Anunț * Taxele pentru studenţii de anul IV repetenţi [Link]

 

  • Anunţ pentru studenţii din ciclurile de licenţă și master privind actualizarea datelor personale * [PDF]
  • Anunţ pentru studenţii anului IV studii de licenţă, privind tema proiectului de diplomă * [Anunţ] * [Formular]
  • UPB – Structura anului universitar 2020-2021 [PDF]
  • UPB – Structura anului universitar 2021-2022 [PDF]
 • Extras din ghidul de utilizare a instrumentelor on-line în UPB [PDF]
 • Ghid oficial UPB privind utilizarea resurselor online: [Link]
 • Reguli de conduită a activităților online și de utilizare responsabilă a sistemului informatic integrat, pentru cadre didactice și studenți: [PDF]
 • Link-ul către platforma de cursuri FSA din anul universitar 2020-2021: https://curs.upb.ro/.

Arhiva

 • Anunț important: Desfășurarea și finalizarea activităților didactice din semestrul II, an universitar 2020-2021 [PDF]: Activitățile didactice aferente săptămânilor 9 – 14, ale semestrului II, din anul universitar 2020 – 2021, se vor desfășura în regim on-line, cu excepția celor prevăzute la articolele 2, 3 și 4 din prezenta hotărâre. Activitățile didactice în regim on-line se vor desfășura cu respectarea prevederilor articolelor 2, 6 și 7 din Metodologia de organizare a studiilor de licență, masterat și doctorat în semestrul II al anului universitar 2020 – 2021, adoptată prin Hotărârea Senatului Universității Politehnica din București nr. 161/17.02.2021 (v. documentul PDF).
  • Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021: [HS 198 * PDF]
  • Metodologia de organizare a studiilor de licența, masterat si doctorat in semestrul II al anului universitar 2020 – 2021: [HS_161 * PDF]
  • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2021-2022: [PDF]

   • Anunţ pentru anul II licenţă * Alegerea opţiunilor de specializare începând cu anul III * [DOC]
   • Anunţ pentru anul III licenţă * Desfăşurarea practicii în anul universitar 2020-2021 * [Link]
   • Oportunităţi pentru studenţi – din partea P&G (Procter&Gamble) Marketing Romania * [Link]
   • Anunț pentru studenții anului IV-IF: [PDF]
   • Anunţ important pentru studenţii din anul IV privind taxele de şcolarizare * [PDF]
   • Programul activităţilor de consiliere pentru anul IV [PDF]
 • Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2021 a avut loc în zilele de 14 și 15 mai 2021. * [Sectiuni – matematica].
 • Anunț privind programarea pentru vizarea/eliberarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, precum și pentru semnarea contractelor de studii [PDF]
 • Anunț privind dosarele pentru acordarea de burse sociale în semestrul I [PDF] * [Formular declarație de venituri]
 • Anunț privind încărcarea codului IBAN pe contul personal din studenti.pub.ro * [PDF]
 • În atenția studenţilor UPB din anul I, ciclul de LICENŢĂ * Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică Nivelul I * [PDF]
 • Anunţ adresat studenţilor: întâlnirea cu studenţii Erasmus incoming * 9 Martie 2021 h.12:00 * [Detalii] [Link]
 • Anunţ adresat studenţilor: prezentarea mobilităţilor Erasmus şi oportunităţile „Dublă-diplomă” * 9 Martie 2021 h.12:00 * [Link] * [Link-Facebook]
 • În data de 2 martie 2021 s-a susţinut Examenul de diplomă/absolvire pentru absolvenţii promoţiei 2020 * [PDF] [Link]
 • Smart Data Open Day Webinar * (France / Zoom) * 16 martie 2021, h.18:30 * [Registration link]