Admiterea licență FSA

* Admiterea pentru studii de licență în UPB *
FACULTATEA de ŞTIINŢE APLICATE

Domeniul de licență: Ştiințe Inginerești Aplicate
Programe de studiu:
Matematică și Informatică Aplicată în Inginerie * Inginerie Fizică

Numărul de locuri pentru sesiunea de admitere:

  • 100 locuri bugetate
  • 40 locuri cu taxă
  • 3 locuri pentru licee rurale

Număr locuri rămase disponibile pentru Sesiunea 3:
= 3 locuri buget  *  38 locuri cu taxă =

=== Înmatriculare ===
* 12 August 2020 (miercuri, orele 9-14) *
și
*
24 august – 20 septembrie (luni-vineri, orele 9-14) *
în mod continuu, până la completarea locurilor

=== Informații privind Sesiunea 3 ===
Decan FSA Emil PETRESCU: 0722.762.812
Prodecan FSA Alina NIŢĂ: 0722.505.548
[Detalii privind Sesiunea 3]

Admiterea la FACULTATEA de ŞTIINŢE APLICATE se desfășoară prin intermediul platformei online https://admitere.pub.ro, prin concurs (de dosare) în 3 sesiuni:

  • Sesiunea 1 (admitere anticipată) în intervalul 01 iunie – 15 iulie 2020 * Mai multe informații, aici.  Candidați eligibili sunt absolvenți cu rezultate remarcabile la olimpiade și concursuri (fără concurs); absolvenți cu rezultate școlare bune (prin concurs, în limita a 20 de locuri) * Înscrierea candidaților și depunerea actelor aferente se face pe platforma de admitere  [Signup]/[Login]. Înmatricularea candidaților admiși în Sesiunea 1 (admitere anticipată) se face în zilele de 10, 13 si 14 iulie 2020 [Detalii-link].

= F.S.A. * SITUAŢIA CANDIDAŢILOR ADMIŞI ŞI ÎNMATRICULAŢI =
(sesiunea 1 de admitere pentru studii de licenţă) * [PDF]

  • Sesiunea 2 (admitere) pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat: 05 iulie – 29 iulie 2020 * Mai multe informații, aici. Informații detaliate privitoare la Sesiunea 2: [Link] * Telefon: 021.4029.630 ; 021.4029.622 * E-mail: decanat.pub.ro * Desfășurarea Sesiunii 2: înscrierea candidaților pentru Sesiunea 2: 5 iulie –19 iulie 2020 * [Documente/Detalii] * [Online]: Platforma UPB; afișarea rezultatelor preliminare: 21 iulie 2020; depunerea contestațiilor: 22 iulie 2020; afișarea rezultatelor finale pentru Sesiunea 2: 23 iulie 2020; lista candidaților admiși [PDF1][PDF2] * înmatricularea candidaților admiși : 24-28 iulie 2020; rezultate finale candidați admiși și înmatriculați: 29 iulie 2020.
    • = F.S.A. * SITUAŢIA CANDIDAŢILOR ADMIŞI ŞI ÎNMATRICULAŢI =
      (sesiunea 2 de admitere pentru studii de licenţă) * [PDF]

Sesiunea 3 * Admitere la FSA
Locuri libere FSA :   3  locuri libere (buget)  +  38 locuri libere (cu taxă)
Înscrierile se fac online pe platforma admitere.pub.ro
Acestea se vor procesa în ordinea înscrierii.
Pentru taxe, modul de calcul al mediei
și program de înmatriculare
[click-PDF]

=== Înmatriculare ===
* 12 August 2020 (miercuri, orele 9-14) *
și
*
24 august – 20 septembrie (luni-vineri, orele 9-14) *
în mod continuu, până la completarea locurilor

=== Informații privind Sesiunea 3 ===
Decan FSA Emil PETRESCU: 0722.762.812
Prodecan FSA Alina NIŢĂ: 0722.505.548
[Detalii privind Sesiunea 3]