Admiterea licenta FSA

Facultatea de Stiinte Aplicate
Discipline studiate – Ocupaţii specifice ale absolvenţilor – Angajatori

Programul de studii: Matematică și Informatică Aplicată în Inginerie

Planul de învățământ:

 1. Discipline de bază care asigură pregătirea fundamentală în inginerie: de matematică (algebră, analiză, ecuații diferențiale, funcții complexe și funcții speciale, ecuațiile fizicii matematice) și fizică (mecanică, termodinamică și fizică statistică, electromagnetism, optică).
 2. Discipline axate pe tehnologia informației: programarea calculatoarelor – în cadrul căreia se studiază limbajele de programare C și C++, programare orientată pe obiecte – în care se studiază Java, sisteme de operare (Unix, Linux), programarea aplicațiilor web, crearea și utilizarea algoritmilor, arhitectura calculatoarelor, rețele de calculatoare.
 3. Discipline de specialitate, care sunt cerute de angajatori: teoria sistemelor şi control optimal, analiză funcțională, cercetări operaționale, baze de date, grafică, proiectare asistată de calculator, tehnici avansate de prelucrarea imaginilor, criptografie, teoria informației și teoria codurilor.

Ocupații: Inginer în sisteme software, Inginer în realizarea, întreținerea și dezvoltarea aplicațiilor Web, Administrator baze de date, Administrator de rețea.

Programul de studii: Inginerie fizică

Planul de învățământ:

 1. Discipline de bază – care asigură pregătirea fundamentală în inginerie: discipline de matematică (algebră, analiză, ecuații diferențiale, funcții complexe și funcții speciale, ecuațiile fizicii matematice) și fizică (mecanică, termodinamică și fizică statistică, electromagnetism, optică, fizică computațională).
 2. Discipline axate pe tehnologia informației: programarea calculatoarelor – în cadrul căreia se studiază limbajele de programare C și C++, programare orientată pe obiecte – în care se studiază Java, sisteme de operare (Unix, Linux), programarea aplicațiilor web, crearea și utilizarea algoritmilor, arhitectura calculatoarelor, rețele de calculatoare.
 3. Discipline de specialitate: în inginerie optică (optoelectronică, optică integrată și materiale optice, metode fizice de înaltă rezoluție), în domeniul instrumentelor de măsură (electronică analogică și digitală, sisteme de achiziții de date, sisteme de măsurare și instrumentație, modelare și simulare), în studiul materialelor și mediului (fizica stării solide, fizica plasmei, ingineria nanomaterialor, metode și tehnologii în studiul materialelor și mediului, tehnici nucleare în științele mediului și materialelor).

Ocupații: Inginer în sisteme optice, Inginer în instrumentație de control, Analist măsurători metrologice,  Inginer expert în fotonică, Inginer exploatare instalații nucleare.

Angajatori ai absolvenților FSA

Banca Comercială Română; Rompetrol; Siveco; Michelin; Schneider Electric; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară – Măgurele; Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor; Institutul Naţional pentru Fizica Plasmei şi Radiaţiilor; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică; Apple; Samsung; Hewlett-Packard; IBM; Toshiba; Sony; Dell; Microsoft.

Admiterea 2019 la Facultatea de Stiinte Aplicate

 • Admiterea 2019 la Facultatea de Stiinte Aplicate va avea loc in zilele de 22 si 23 iulie 2019, cu examen scris la disciplinele [PDF]:
  • Algebră şi elemente de analiză matematică
  • Fizică la alegere cu Geometrie şi trigonometrie
 • Ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs va fi 1000 iar durata probelor este de 2 ore.
 • Subiectele date la admitere in anii precedenti: [Matematică] *[Fizică].
 • Numarul de locuri la Facultatea de Stiinte Aplicate este urmatorul: 100  locuri subventionate de la buget, 40   locuri cu taxă.
 • Inscrierea candidaţilor la concursul de admitere are loc in perioada 15 – 20 iulie 2019, la secretariatul Facultatii de Stiinte Aplicate  (BN-108, zilnic între orele 900 – 1600, tel. 021.4029630, 021,4029622).
 • Actele necesare pentru inscriere:
  • 3 fotografii (format 3×4 cm, color, pe hartie mata);
  • diploma sau adeverintă de bacalaureat (original);
  • foaia matricola eliberata de liceu (original);
  • copie dupa certificatul de naştere, insotită de original;
  • copie dupa Cartea de Identitate;
  • adeverintă medicală (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
  • fisa de inscriere (se va completa la secretariatul facultatii).
 • Programele analitice ale disciplinelor de concurs:
 • Brosura Admiterea UPB [PDF]
 • Informatii generale privind Admiterea 2019 in UPB [Link] * Site Admiterea UPB – 2019 studii de licentă [Link]
 • Informatii privind cazarea in perioada examenelor de admitere [Link].

Pregătirea admiterii