Admiterea FSA

Admiterea UPB 2018 * Facultatea de Stiinte Aplicate

 Detalii:

   • Inscrierea candidaţilor la concursul de admitere se va efectua in perioada 9-14 iulie 2018, la secretariatul FSA  (BN-118, zilnic între orele 900 – 1600, tel. 021.4029630, 021,4029622)
    Actele necesare pentru inscriere sunt :
    • 3 fotografii (format 3×4 cm, color, pe hartie mata);
    • diploma sau adeverinta de bacalaureat (original);
    • foaia matricola eliberata de liceu (original);
    • copie dupa certificatului de nastere;
    • copie dupa Cartea de Identitate;
    • adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
    • fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati).
   • Pentru Facultatea de Stiinte Aplicate, concursul de admitere (sesiunea din Iulie)se desfasoara pe bază de două probe scrise în zilele de 16 și 17 iulie 2018. Ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 1000 iar durata acesteia este de 2 ore.
    Nota. În perioada examenelor de admitere 14-21 iulie 2017 se asigură cazare GRATUITĂ, pentru toți candidații din provincie, care solicită acest lucru, precum și pentru un însoțitor al acestora.