Admiterea licență FSA

* Admiterea pentru studii de licență în UPB *
FACULTATEA de ŞTIINŢE APLICATE

Domeniul de licență: Ştiințe Inginerești Aplicate
Programe de studiu:
Matematică și Informatică Aplicată în Inginerie * Inginerie Fizică

Numărul de locuri pentru sesiunea de admitere:

 • 100 locuri bugetate
 • 40 locuri cu taxă
 • 3 locuri pentru licee rurale

Număr locuri rămase disponibile pentru Sesiunea 3:
=  3 locuri libere buget  *  38 locuri libere cu taxă =

=== Înmatriculare ===

* 24 august – 20 septembrie (luni-vineri, orele 9-14) *
în mod continuu, până la completarea locurilor

=== Informații privind Sesiunea 3 ===
Decan FSA Emil PETRESCU: 0722.762.812
Prodecan FSA Alina NIŢĂ: 0723.331.419
[Detalii privind Sesiunea 3]

Admiterea la FACULTATEA de ŞTIINŢE APLICATE se desfășoară prin intermediul platformei online https://admitere.pub.ro, prin concurs (de dosare) în 3 sesiuni:

 • Sesiunea 1 (admitere anticipată) în intervalul 01 iunie – 15 iulie 2020 * Mai multe informații, aici.  Candidați eligibili sunt absolvenți cu rezultate remarcabile la olimpiade și concursuri (fără concurs); absolvenți cu rezultate școlare bune (prin concurs, în limita a 20 de locuri) * Înscrierea candidaților și depunerea actelor aferente se face pe platforma de admitere  [Signup]/[Login]. Înmatricularea candidaților admiși în Sesiunea 1 (admitere anticipată) se face în zilele de 10, 13 si 14 iulie 2020 [Detalii-link].

= F.S.A. * SITUAŢIA CANDIDAŢILOR ADMIŞI ŞI ÎNMATRICULAŢI =
(sesiunea 1 de admitere pentru studii de licenţă) * [PDF]

 • Sesiunea 2 (admitere) pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat: 05 iulie – 29 iulie 2020 * Mai multe informații, aici. Informații detaliate privitoare la Sesiunea 2: [Link] * Telefon: 021.4029.630 ; 021.4029.622 * E-mail: decanat.pub.ro * Desfășurarea Sesiunii 2: înscrierea candidaților pentru Sesiunea 2: 5 iulie –19 iulie 2020 * [Documente/Detalii] * [Online]: Platforma UPB; afișarea rezultatelor preliminare: 21 iulie 2020; depunerea contestațiilor: 22 iulie 2020; afișarea rezultatelor finale pentru Sesiunea 2: 23 iulie 2020; lista candidaților admiși [PDF1][PDF2] * înmatricularea candidaților admiși : 24-28 iulie 2020; rezultate finale candidați admiși și înmatriculați: 29 iulie 2020.
  • = F.S.A. * SITUAŢIA CANDIDAŢILOR ADMIŞI ŞI ÎNMATRICULAŢI =
   (sesiunea 2 de admitere pentru studii de licenţă) * [PDF]

Sesiunea 3 * Admitere la FSA
Locuri libere FSA :   3 locuri libere buget * 38 locuri libere (cu taxă)
Înscrierile se fac online pe platforma admitere.pub.ro
Acestea se vor procesa în ordinea înscrierii.
Pentru taxe, modul de calcul al mediei
și program de înmatriculare
[click-PDF]

=== Înmatriculare ===
* 24 august – 20 septembrie (luni-vineri, orele 9-14) *
în mod continuu, până la completarea locurilor

=== Informații privind Sesiunea 3 ===
Decan FSA Emil PETRESCU: 0722.762.812
Prodecan FSA Alina NIŢĂ: 0723.331.419
[Detalii privind Sesiunea 3]

 

 • Taxa de înscriere și înmatriculare se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de bază la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere, cu card bancar, prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul dintre următoarele conturi: – Universitatea POLITEHNICA din București
  • IBAN RO 50 RNCB 0723 0005 0625 0320 ,CUI 4183199, deschis la Banca Comercială Română (BCR)  sau
  • IBAN RO 95 BRDE 410S V499 2381 4100, CUI 4183199, deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD)