[Informații_FSA_prinvind_contextul_Covid-19]

Pagina FSA privitoare la contextul COVID-19

 • Hotărârea Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență Nr. 61 Din 02.10.2021 [Link]
 • Evenimentul ,,Vaccinarea – între mituri și adevăr organizat de Societatea Academică din România * luni, 18 octombrie a.c., începând cu orele 19:00 * platforma Zoom [Link] * Date – Facebook [Link].
 • WayScience Scientific events 14-15 and 21-22 September 2022 [Link]

I. Consultarea personalului UPB privind optiunea de vaccinare  SARS-Cov-2

Având în vedere Adresa nr. 165/05.01.2021 emisă de către Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 vă aducem la cunoștință faptul că personalul din învățământ va intra în etapa a II-a de vaccinare, deci inclusiv angajații universității noastre.

Pentru a comunica autorităților statului, numărul personalului din cadrul UPB care dorește vaccinarea, vă transmitem, spre consultare, site-ul oficial al Guvernului României https://vaccinare-covid.gov.ro/comunicate-oficiale unde sunt prezentate toate informațiile cu privire la vaccin și la campania de vaccinare derulată de autoritățile române. Întreaga procedura de vaccinare este de competența Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea Împotriva SAR-CoV-2 și toate informațiile sunt comunicate și aduse la cunoștința publicului prin site-ul menționat mai sus și prin campaniile mass-media. Ca urmare a solicitării primite de a sprijini procesul de vaccinare demarat de autoritățile statului român, vă transmitem rugămintea de a consulta informațiile oficiale legate de campania de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 și de a vă exprima cu privire la opțiunea dumneavoastră de a vă vaccina sau nu. Pentru centralizarea opțiunilor dumneavoastră, universitatea va culege informațiile astfel

 1. Pentru personalul didactic și didactic auxiliar centralizarea se va face electronic
  Vă rugăm să accesați link-ul https://cutt.ly/TjkNyBF, prin care vă puteți exprima opțiunea de a vă vaccina sau nu. Pentru conectarea la formularul de vot utilizați username-ul și parola de la adresa dumneavoastră de e-mail @upb.ro (prenume.nume@upb.ro). Vă rugăm să vă exprimați opțiunea dumneavoastră până la data de 14.01.2021, ora 12.00, prin accesarea link-ului mai sus menționat. Pentru personalul didactic de predare și personalul didactic auxiliar care întâmpină probleme cu utilizarea adresei oficiale de e-mail a fost organizat un call- center suport de unde se vor putea afla credențialele (user name și parola) contului. În acest sens se pot apela următoarele numere de telefon: 9014, 9018, 9666, 9505.
 2. Pentru personalul nedidactic centralizarea se va face letric
  Pentru compartimentele universității, unde prin natura activității nu există conturi oficiale la adrese de e-mail (muncitori, tehnicieni, personal cantine, îngrijitoare etc.), șefii structurilor respective vor consulta persoanele angajate din subordine și vor completa tabelul conform anexei atașate. Aceste persoane vor certifica sub semnătură dacă sunt de acord să se vaccineze sau nu. Vă rugăm ca până la data de 14.01.2021, ora 12.00 să comunicați opțiunile colegilor dumneavoastră la doamna Aura Ghețu, camera 310, Rectorat, la adresa de e-mail: aura.ghetu@upb.ro sau prin telefon interior
  9330.

În momentul în care va demara campania de vaccinare pentru personalul universității vom reveni cu informații suplimentare.

II. Reglementari

I. Dispoziţii * Facultatea de Ştiinţe Aplicate

Conform hotărârii Consiliului de Administrație și luând în considerare legislația în vigoare, toți studenții, masteranzii și doctoranzii universității au obligația de a raporta îmbolnăvirile cu noul coronavirus. Pentru Facultatea de Stiințe Aplicate  , responsabilul pentru strângerea și raportarea acestor informații este Alina Petrescu-Nita (alina.petrescu@upb.ro / 0722.505.548).

[Dacă și numai dacă ați fost testați și testul este pozitiv, vă rugăm să anunțați de urgență completând acest formular și contactându-o apoi pe Alina Petrescu-Nita. Aveți grijă și protejați-vă pe voi și pe cei din jurul vostru: purtați mască, păstrați distanța și spălați-vă pe mâini des!]

II. Dispoziţii * Universitatea Politehnica din București
Documente emise de Consiliul de Administratie UPB: măsuri privind desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în UPB

 •   HCA13/10.03.2020 – Măsuri privind desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în UPB
 •   HCA14/11.03.2020 – Măsuri de prevenire și de monitorizare a riscurilor privind COVID-19(Coronavirus)
 •   HCA14/11.03.2020 en – Prevention and Risk Monitoring Measures in relation to COVID-19 (Coronavirus) in POLITEHNICA University of Bucharest
 •   HCA15/14.03.2020 inclusiv Anexa 1 – Procedura de lucru privind activitățile on-line
 • Pagina UPB Intrebări și răspunsuri COVID 19 [Link]

III. Regulamente privind desfășurarea activității în UPB, în context Covid-19

 • R1 – Regulament implementare măsuri de protective și access în spații de învățământ și administrative
 • R2 – Regulament implementare măsuri de protective și access în cămine și cantine
 • S1 – Ghid minimal de access și utilizare a platformei UPB de cursuri – studenți
 • S2 – Ghid minimal de accesare a activităților didactice live – studenți
 • P1 – Ghid minimal de access și utilizare a platformei UPB de cursuri – profesori
 • P2 – Ghid minimal Ghid minimal de transmitere live a activitatilor didactice – profesori

IV. Informaţii importante privind noul Coronavirus (COVID-19) [Link: Ministerul Sănătăţii]