Documente necesare pentru inscriere

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune personal la secretariatul facultăţii (in corpul BN etaj 1, camera BN-105 – tel. 021.4029622) un dosar plic care va cuprinde urmatoarele acte:

Actele necesare pentru inscriere :

  • 3 fotografii (format 3×4 cm, color, pe hartie mata);
  • diploma sau adeverinta de bacalaureat (original);
  • foaia matricola eliberata de liceu (original);
  • copie dupa certificatului de nastere;
  • copie dupa Cartea de Identitate;
  • adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
  • fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati);