Facultate

Studii de licență la FACULTATEA de ŞTIINŢE APLICATE
Domeniul de licență: Ştiințe Inginerești Aplicate
Programe de studiu: Matematică și Informatică Aplicată în Inginerie * Inginerie Fizică

Admitere FSA – studii de licenţă 2023
[Regulament de admitere]

Cifra de școlarizare solicitată pentru anul universitar 2023 – 2024:

 • Buget: 100 locuri,
 • Taxă: 40 locuri.


Calendarul concursului de admitere

Concursul de admitere se organizează în trei sesiuni

Sesiunea de admitere anticipată: 85 locuri buget

  • înscrierea candidaṭilor: 1 februarie – 22 iunie 2023;
  • comunicarea rezultatelor: 27 iunie 2023;
  • înmatricularea candidaṭilor: 10 – 12 iulie 2023.
  • Sinteza de admitere anticipată:
   • Admitere anticipată prin concurs de dosare [PDF]
   • Admitere anticipată fără concurs (pentru absolvenți cu activitate remarcabilă la olimpiade și concursuri) [PDF]

Sesiunea din iulie: 15 locuri buget , 40 locuri taxă

 • înscrierea candidaṭilor: 10 – 14 iulie 2023;
 • concurs de admitere FSA (concurs de dosare): 17 iulie 2023;
 • comunicarea rezultatelor: 18 iulie 2023;
 • înmatricularea candidaṭilor: 19 – 21 iulie 2023.

Sesiunea din septembrie: locuri disponibile după sesiunile 1 și 2.

 • START înscriere etapa a III-a – se va anunța ulterior;
 • dosarele se vor analiza conform regulamentului afișat pe admitere.pub.ro ;
 • STOP înscrieri etapa a III-a – se va anunța ulterior

Discipline studiate * Ocupaţii specifice ale absolvenţilor * Angajatori

I. Programul de studii
Matematică și Informatică Aplicată în Inginerie

Planul de învățământ [Link]:

 1. Discipline de bază care asigură pregătirea fundamentală în inginerie: de matematică (algebră, analiză, ecuații diferențiale, funcții complexe și funcții speciale, ecuațiile fizicii matematice) și fizică (mecanică, termodinamică și fizică statistică, electromagnetism, optică).
 2. Discipline axate pe tehnologia informației: programarea calculatoarelor – în cadrul căreia se studiază limbajele de programare C și C++, programare orientată pe obiecte – în care se studiază Java, sisteme de operare (Unix, Linux), programarea aplicațiilor web, crearea și utilizarea algoritmilor, arhitectura calculatoarelor, rețele de calculatoare.
 3. Discipline de specialitate, care sunt cerute de angajatori: teoria sistemelor şi control optimal, analiză funcțională, cercetări operaționale, baze de date, grafică, proiectare asistată de calculator, tehnici avansate de prelucrarea imaginilor, criptografie, teoria informației și teoria codurilor.

Ocupații: Inginer în sisteme software, Inginer în realizarea, întreținerea și dezvoltarea aplicațiilor Web, Administrator baze de date, Administrator de rețea.

II. Programul de studii
Inginerie fizică

Planul de învățământ [Link]:

 1. Discipline de bază – care asigură pregătirea fundamentală în inginerie: discipline de matematică (algebră, analiză, ecuații diferențiale, funcții complexe și funcții speciale, ecuațiile fizicii matematice) și fizică (mecanică, termodinamică și fizică statistică, electromagnetism, optică, fizică computațională).
 2. Discipline axate pe tehnologia informației: programarea calculatoarelor – în cadrul căreia se studiază limbajele de programare C și C++, programare orientată pe obiecte – în care se studiază Java, sisteme de operare (Unix, Linux), programarea aplicațiilor web, crearea și utilizarea algoritmilor, arhitectura calculatoarelor, rețele de calculatoare.
 3. Discipline de specialitate: în inginerie optică (optoelectronică, optică integrată și materiale optice, metode fizice de înaltă rezoluție), în domeniul instrumentelor de măsură (electronică analogică și digitală, sisteme de achiziții de date, sisteme de măsurare și instrumentație, modelare și simulare), în studiul materialelor și mediului (fizica stării solide, fizica plasmei, ingineria nanomaterialor, metode și tehnologii în studiul materialelor și mediului, tehnici nucleare în științele mediului și materialelor).

Ocupații: Inginer în sisteme optice, Inginer în instrumentație de control, Analist măsurători metrologice, Inginer expert în fotonică, Inginer exploatare instalații nucleare.

Angajatori ai absolvenților FSA

Banca Comercială Română; Rompetrol; Siveco; Kepler-Rominfo S.A.; Michelin; Schneider Electric; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară – Măgurele; Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor; Institutul Naţional pentru Fizica Plasmei şi Radiaţiilor; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică; Apple; Samsung; Hewlett-Packard; IBM; Toshiba; Sony; Dell; Microsoft.

Alte informații:

 • detalii privind autentificarea din UPB pentru serviciile Microsoft [PDF]
 • pentru admitere la Programele de Master FSA, click [aici].

Link-uri utile

Facultatea de Ştiinţe Aplicate
= Departamentul de Matematică-Informatică * Departamentul de Metode şi Modele Matematice =
= Departamentul de Matematici Aplicate
* Departamentul de Fizică =
= Calendarul anului universitar 2022-2023 =