Practica 2021 (ciclul licenţă)

Anul III licenţă * Desfăşurarea practicii în anul universitar 2020-2021

Anunţ practică:

 • Planificarea prezentărilor companiilor partenere [PDF];
 • Descrierea aplicaţiei pentru practică [PDF].
  • Perioada de practică pentru anul universitar 2020-2021 (anul III licență)  este cuprinsă în intervalul 28 iunie 2021 – 10 septembrie 2021. Durata practicii este de 360 ore.
  • Anunț: Proiectul „Pregărire profesională și practică pentru a raspunde cerințelor industriei în domeniul tehnologiei informației” (PP-TIC)” (Programul Operațional Capital Uman * Axa prioritară 6 – Educație și competențe) * [Descriere] [Metodologie de selectie] [Formulare] * PP-TIC – Prelungirea selecției (termen 26 aprilie 2021, h.16): [Calendar] [Metodologie] * [Rezultatul selectiei – lista finala]

Organizarea practicii se face în conformitate cu următorul calendar:

 1. până pe data de 23.04.2021:
  • transmiterea de către companii a ofertei locurilor de practică (Centralizarea locurilor de practică oferite de companii);
  • încheierea unui protocol (convenție cadru) pentru organizarea practicii între companie și Facultatea de Stiinte Aplicate din cadrul Universității Politehnica din București. (Anexa 1+Oferta_2021 și Model tabel in Excel).
 1. în intervalul 01.03.2021 – 23.04.2021 (8 săptămâni):
 • companiile sunt invitate să prezinte studenților activitatea companiei și oferta locurilor de practică (online, recomandare din partea FSA folosind Microsoft Teams).
 • Prezentările în acest an universitar se pot desfășura ONLINE după o planificare stabilită, de comun acord. Recomandarea facultății pentru aceste prezentări, dacă este posibil, este să se folosească platforma Microsoft Teams, unde au acces toți studenții facultății. În cazul în care se dorește utilizarea altei platforme pentru prezentare vă rugăm să ne transmiteți informațiile referitoare la acces cu cel puțin 24 ore înainte de prezentarea propriu-zisă pentru a le putea transmite studenților.
 1. în intervalul 08.03.2021 – 28.05.2021 (12 săptămâni):
 • înscrierea studenților pe locurile oferite (se va desfășura prin intermediul platformei aflată la adresa [Link_platformă] puse la dispozitie de Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației);
 • organizarea de către companii a procesului de selecție (studiere CV, interviu, etc.);
 • anunțarea rezultatului interviului;
 • alegerea de către student a unui singur loc de practică.
 1. în intervalul 15.03.2021 – 22.06.2021:
 • semnarea contractului (convenției) de practică tripartit între facultate, companie și student – documente:
  • Procedura semnării convenţiei tripartite [PDF]
  • Anexa 2: convenţia cadru [DOCX] sau respectiv convenţia PP-Tic [DOCX]
 • atenţie – până în 15.06.2021:
  • transmiterea de către companii a ofertei locurilor de practică (Centralizarea locurilor de practică oferite de companii)
  • încheierea unui protocol (convenție cadru) pentru organizarea practicii între companie și Facultatea de Ştiinţe Aplicate.

Cadrul legislativ: stagiul de practică a studenţilor se organizează în conformitate cu: Legea nr. 258/2007  din 19/07/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 493 din 24/07/2007 şi Ordinul nr 3955  din 09/05/2008 al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului publicat în Monitorul Oficial nr. 440 din 12/06/2008.

Observații importante:

 • Practica studenţilor se organizează și se desfăşoară numai la companiile care au încheiat o convenție-cadru (Anexa 1_cu_oferta_2021) de colaborare cu Facultatea FSA sau în laboratoarele de cercetare ale FSA.
 • PRACTICA în cadrul facultății FSA se va desfășura, începând de anul acesta doar prin intermediul platformei de practică pusa la dipozitie de ETTI.
 • Companiile partenere de practică care au semnat convenție cu facultatea FSA sunt afişate pe platforma de practică a facultății ETTI (lista cu aceste companii se va actualiza pe măsură ce se vor încheia și alte convenții noi).
  • Pe perioada de practică, partenerul de practică îl poate angaja pe practicant, conform legislaţiei în vigoare, pe baza unui contract de muncă pe durată determinată.
  • Dacă stagiul de pregătire practică nu se efectuează cu contract de muncă, partenerul de practică poate totuşi, dacă doreşte, să acorde practicantului o indemnizaţie, gratificare, primă sau avantaje în natură.