Practica 2023 (ciclul licenţă)

Evenimente privind practica studențească

Desfășurarea activității de practică obligatorie prevăzută în planul de învățământ pentru studenții anului III din ciclul de licență în anul universitar 2022-2023

 • Perioada de practică pentru anul universitar 2022-2023 este cuprinsă în perioada 26 iunie 2023 – 2 septembrie 2023.
 • Durata practicii este de 360 ore.
 • Documente de practică [ZIP]:
  • Raport de practică
  • Atestat de efectuare a stagiului de practică.
 • Colocviul de practică:
  • Colocviul de practică / 2023 la specializarea MIAI , anul III, se va desfășura JOI 07.09.2022, ora 8 .00 .
  • Colocviul de practică / 2023 la specializarea IF , anul III, se va desfășura JOI 07.09.2022, ora 9 .00 .
 • Organizarea preliminară a practicii în cadrul facultății de Științe Aplicate se va face conform următorului CALENDAR de practică ( v. fișierele aferente în arhivă – [ZIP] ):
  • până pe data de 13 mai 2023
   transmiterea de către companii a ofertei locurilor de practică (Centralizarea locurilor de practică oferite de companii); încheierea unui protocol (convenție cadru) pentru organizarea practicii între companie și Facultatea de Științe Aplicate din cadrul Universității Politehnica din București. (Anexa 1 + Oferta 2023, Model tabel excel).
  • 6 martie 2023 – 16 aprilie 2023 (6 săptămâni)
   companiile sunt invitate să prezinte studenților activitatea companiei și oferta locurilor de practică (online sau fizic în funcție de evoluția epidemiologică din momentul respectiv). Prezentările în acest an universitar se pot desfășura ONLINE după o planificare stabilită, de comun acord. Recomandarea facultății pentru aceste prezentări, dacă este posibil, este să se folosească platforma Microsoft Teams, unde au acces toți studenții facultății. În cazul în care se dorește utilizarea altei platforme pentru prezentare vă rugăm să ne transmiteți informațiile referitoare la acces cu cel puțin 24 ore înainte de prezentarea propriu-zisă pentru a le putea transmite studenților.
  • 20 martie 2022 – 28 mai 2022 (10 săptămâni)
   înscrierea studenților pe locurile oferite (prin intermediul platformei aflată la adresa https://practica.etti.pub.ro/);
   organizarea de către companii a procesului de selecție (studiere CV, interviu, etc.),
   anunțarea rezultatului interviului, alegerea de către student a unui singur loc de practică.
  • 17 aprilie 2022 – 5 iunie 2022 (8 săptămâni)
   semnarea contractului (convenției) de practică tripartit între facultate, companie și student. (Anexa 2_2022)
 • Stagiul de practică a studenţilor se organizează în conformitate cu Legea nr. 258/2007 din 19/07/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 493 din 24/07/2007 şi Ordinul nr. 3955 din 09/05/2008 al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului publicat în Monitorul Oficial nr. 440 din 12/06/2008.
 • Practica studenţilor se organizează și se desfăşoară numai la companiile care au încheiat o convenție-cadru (Anexa 1+Oferta_2023) de colaborare cu Facultatea Știițe Aplicate sau în laboratoarele de cercetare ale Facultății Știițe Aplicate
 • PRACTICA în cadrul facultății se va desfășura ca și în anii trecuți doar prin intermediul platformei de practică a facultății (https://practica.etti.pub.ro), iar documentele necesare înscrierii firmei pe platformă vor putea fi aduse în format fizic la facultate (în BN 108) sau transmise prin email doamnei prodecan Alina PETRESCU-NIȚĂ la adresa de email alina.petrescu@upb.ro, până la data de 13 mai 2023 inclusiv.
 • Companiile partenere de practică care au semnat convenție cu facultatea sunt afişate pe platforma de practică a facultății Știițe Aplicate (lista cu aceste companii se va actualiza pe măsură ce se vor încheia și alte convenții noi).

Alte observații:

 • Pe perioada de practică, partenerul de practică îl poate angaja pe practicant, conform legislaţiei în vigoare, pe baza unui contract de muncă pe durată determinată.
 • Dacă stagiul de pregătire practică nu se efectuează cu contract de muncă, partenerul de practică poate totuşi, dacă doreşte, să acorde practicantului o indemnizaţie, gratificare, primă sau avantaje în natură.

Datele de contact ale responsabilului cu practica din partea Facultății de Științe Aplicate

Prodecan Conf.Dr. Alina PETRESCU-NIȚĂ
E-mail: alina.petrescu@upb.ro
Telefon: 021 4029630 BN 108

Arhivă

 • Anunţ important. Planificarea întâlnirilor de prezentare dintre firmele organizatoare de practică şi studenţii UPB, în vederea practicii de vară 2023 (anul III licenţă):
    • JOI 16.03.2023  ora 17.00 în A 01 ( LEU ) are loc prezentarea reprezentanţilor firmei STS pentru practică;
    • LUNI 27.03.2023 ora 17.00 în A 01 ( LEU ) are loc prezentarea reprezentanţilor firmei INCD pentru practică ( INCD pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”);
    • MIERCURI 29.03.2023 ora 14.00 în BN 113 are loc prezentarea reprezenţantilor firmei VISION pentru practică;
    • MIERCURI 29.03.2023 ora 17.00 in A 01 ( LEU ) are loc prezentarea reprezenţantilor firmei SRI pentru practică.
    • pe data de 12 Aprilie 2023, în sala BN113, de la ora 14:30, va avea loc o prezentare generală a Institutului Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei; şe vor prezenta poziţiile de practica oferite studenţilor FSA. Aceste poziţii sunt deschise către studentilor ambelor programe de licenţă ale FSA (MIAI şi IF).
 • Colocviul de practică / 2022 la specializarea Inginerie Fizică, anul III, se va desfășura luni 12.09.2022, ora 8 în sala BN s05.
 • În luna martie 2022 vor avea loc întâlnirile dintre studenţii FSA şi reprezentanţi ai firmelor partenere de practică studenţească. Calendarul întâlnirilor: [PDF]. Contact: Prodecan Petrescu-Niţă Claudia-Alina [e-mail].
 • Desfăşurarea practicii în anul universitar 2021-2022 pentru anul III licenţă:
  • Desfășurarea activității de practică obligatorie prevăzută în planul de învățământ pentru studenții anului III din ciclul de licență în anul universitar 2021-2022
   • Detalii (calendar, date, documente) [PDF]
   • Arhiva documente [ZIP]
  • Procedura semnării convenției tripartite de practică în cadrul FSA-UPB pentru anul universitar 2021-2022 [PDF]
 • Plasamente practică – Paragon Global Internships * [PDF] * [Link]