Practica 2022 (ciclul licenţă)

Evenimente privind practica studențească

Anunţ important. Colocviul de practică la specializarea Inginerie Fizică, anul III, se va desfășura luni 12.09.2022, ora 8 în sala BN s05.

În luna martie 2022 vor avea loc întâlnirile dintre studenţii FSA şi reprezentanţi ai firmelor partenere de practică studenţească. Calendarul întâlnirilor: [PDF]. Contact: Prodecan Petrescu-Niţă Claudia-Alina [e-mail].

Anul III licenţă * Desfăşurarea practicii în anul universitar 2021-2022

  • Desfășurarea activității de practică obligatorie prevăzută în planul de învățământ pentru studenții anului III din ciclul de licență în anul universitar 2021-2022
    • Detalii (calendar, date, documente) [PDF]
    • Arhiva documente [ZIP]
  • Procedura semnării convenției tripartite de practică în cadrul FSA-UPB pentru anul universitar 2021-2022 [PDF]
  • Plasamente practică – Paragon Global Internships * [PDF] * [Link]