Info studenti licenta

Informatii * Licenta FSA

* Admitere Licenta 2017 [Informatii generale * Link site UPB]

* Specializari licenta FSA:

  • Matematica si Informatica Aplicate in Inginerie (MIAI)
  • Inginerie Fizica (IF)

* Cerere de inscriere la examenul de licenta 2017 [PDF]

 * Calendar 2017-2018: [ Licenta-anuii I-II ]